بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را چه دیدی! کار نشد ندارد... شاید در این پاییز... دردهایم ...تا ابدیت خزان شوند... شاید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه عکس نازت رو به رویم  نگاه تو دلیل جستجویم چرا باید تمام حرف ها را  بدون تو به تصویرت بگویم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟـــــــــﻢ ﻣﯿﮕـــــــــﯿﺮﺩ ﻭﻗـــــــــــﺘـﯼ ﻣــــــــــــــــﯿﺪﺁﻧﻢ ﺩﺭ ﺩﻧـــــــــــــﯾﺂﯼِ ﺑــــــــــﻪ ﺍﯾﻦ ﺑــــــــﺰﺭﮔﯽ ﻫﯿﭻ ﺩﻟـــــﯽ ﻧﯿﺴــﺖ ﮐــﻪ ﺑـــﺮﺍﯼِ ﻣـﻦ ﺗﻨـــﮓ ﺷـــﻮﺩ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که از زندگیمون رفتن.. اما از این دله لعنتیمون نرفتن.. به سلامتیشون...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همين که با منت هم باشی کافيه !!! نيستي ت نيست ام مي کنه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته بگي تصادف كردم ، بيمارستانم ...!!! اما حتي جواب پيامتم نده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که آرومت میکرد،حالا خودش طوفانیه :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

√ هَستَم....هَستــے....اوלּ لَعنَتــے هَم هَستــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمیزاد هرگزنمیفهمد تا چه اندازه عاشق است مگر زمانی که بکوشد دیگر عاشق نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سرم اگر شلیک کنند، به جای خون فکر تو میپاشد به دیوار...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواست باشه وقتی یکی بهت میگه:نمی خوام کسی از دوستیمون با خبر بشه! یعنی اینکه:تو انقدواسش کوچیکی که دوس نداره موقیعت های بزرگترش رو از دس بده *"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدانستم ديگرهيچكس برايم اونميشود......حتي خودش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفـــت ســـراغ دیـــگری... فقـــط چـــون او تـــن فروشـــی میـــکرد و مـــن نــــــه !!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـطـفــا!  روزهــای بــا ღتـــــــــــــــــوღ  بــودَنــَـم را پــس بـــده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـبـیــهِ ღتـــــــــــــوღ کــه مـیـشَــوَم،،، دِلَــم فـاکــتــور گـرفـتـن مـیـخـواهـَـد... تـوی یـک پـرانـــتـــــــــزِ ســاده..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی بدتر از این نیست که داداشت که چند سال هم ازت کوچیکتره صبح تو حیاط داد بزنه بگه داداش سیگارام رو میز جا موند داری میای اونارم بیار وتو فقط با ناراحتی خیره بشی به عکس رو پاکت سیگار

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را چه دیدی! کار نشد ندارد... شاید در این پاییز... دردهایم ...تا ابدیت خزان شوند... شاید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه عکس نازت رو به رویم  نگاه تو دلیل جستجویم چرا باید تمام حرف ها را  بدون تو به تصویرت بگویم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟـــــــــﻢ ﻣﯿﮕـــــــــﯿﺮﺩ ﻭﻗـــــــــــﺘـﯼ ﻣــــــــــــــــﯿﺪﺁﻧﻢ ﺩﺭ ﺩﻧـــــــــــــﯾﺂﯼِ ﺑــــــــــﻪ ﺍﯾﻦ ﺑــــــــﺰﺭﮔﯽ ﻫﯿﭻ ﺩﻟـــــﯽ ﻧﯿﺴــﺖ ﮐــﻪ ﺑـــﺮﺍﯼِ ﻣـﻦ ﺗﻨـــﮓ ﺷـــﻮﺩ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که از زندگیمون رفتن.. اما از این دله لعنتیمون نرفتن.. به سلامتیشون...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همين که با منت هم باشی کافيه !!! نيستي ت نيست ام مي کنه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته بگي تصادف كردم ، بيمارستانم ...!!! اما حتي جواب پيامتم نده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که آرومت میکرد،حالا خودش طوفانیه :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

√ هَستَم....هَستــے....اوלּ لَعنَتــے هَم هَستــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمیزاد هرگزنمیفهمد تا چه اندازه عاشق است مگر زمانی که بکوشد دیگر عاشق نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سرم اگر شلیک کنند، به جای خون فکر تو میپاشد به دیوار...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواست باشه وقتی یکی بهت میگه:نمی خوام کسی از دوستیمون با خبر بشه! یعنی اینکه:تو انقدواسش کوچیکی که دوس نداره موقیعت های بزرگترش رو از دس بده *"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدانستم ديگرهيچكس برايم اونميشود......حتي خودش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفـــت ســـراغ دیـــگری... فقـــط چـــون او تـــن فروشـــی میـــکرد و مـــن نــــــه !!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـطـفــا!  روزهــای بــا ღتـــــــــــــــــوღ  بــودَنــَـم را پــس بـــده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـبـیــهِ ღتـــــــــــــوღ کــه مـیـشَــوَم،،، دِلَــم فـاکــتــور گـرفـتـن مـیـخـواهـَـد... تـوی یـک پـرانـــتـــــــــزِ ســاده..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی بدتر از این نیست که داداشت که چند سال هم ازت کوچیکتره صبح تو حیاط داد بزنه بگه داداش سیگارام رو میز جا موند داری میای اونارم بیار وتو فقط با ناراحتی خیره بشی به عکس رو پاکت سیگار