بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمـیــבانـے،  چه בرבے בارב ! وقـتـے ... פـالـم ... בر واژه هـا هـم نـمے گنجـב …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم ها  دردها  دلتنگی ها حجم های گوناگونی دارند... غم تو دردتو دلتنگی برای تو حجمش بزرگتراز توان من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فکرکردن به بعضیا آدمو دلگرم میکنه... آهای بعضیاخیلی مخلصیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گور پدر شعر خودت از این همه نیامدن خسته نشدی ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز امشب سر یه زخم کهنه وا شد... این زخم تا ابد بامنه.. میگن, هر زخممم زینتی ست بر پیکر هر مررررد !!! هه.. پس بیخیال بااااااو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هایم را در گوش نبودن هایت زمزمه میکنم ... اما ...... تو ! .... باز هم؛ سکوت میکنی!!!!....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی وقتی مریضی و دکتر بهت سرم میزنه کسی نباشه بهت بگه تو بخواب تا زود خوب شی .من هواسم به سرم هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت یعنی شانه هایت دوش به دوشم باشند اما نتوانم از دلتنگی به آن پناه ببرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ღ◄مـــــ ــــ ـــرد► وطنـــم...ღ ღ◄مـــ ــ ــردانـــگـــی► ات را....ღ ღدر بــیـــرون از ◄اتــــــــــــاق خـــواب► هــــــم نشـــ ــان بـــده....ღ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش هیچ آدمی به خطایت اعتراف مکن آدم ها جنبه ندارند...! ژست خدایی برایت میگیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت سنـــــــگــــــــ کـــــاغــــــــــذ هــــــــــــــریـــــــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی رو نداشته باشی... مجبور میشی اینجا خودتو لوس کنی.. میدونی چی میگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب داغ من اشک و آه من درد بی گواه من عشق بی پناه من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـــهــ حـقــــــــ داریــــــ بـخـوایــــــ نــــهــ مـیـتـــونـیـــــــ نـخـوایـــــــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن... عکاس مدام این جمله را تکرار می کند اصلا برایش مهم نیست که در وجودت حتی یک بهانه برای لبخند نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻣـﺮﻭﺯ ﺩﯾــﮕــﻪ ﻧـﺴــﺒــﺖ ﺑــﻪ ﺗــﻮ ﺣــﺴــﯽ ﻧــﺪﺍﺭﻡ // ﺑــﺨــﻮﺍﯼ ﻣـﯿـﮕــﻢ ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺭﻡ ، ﺍﻣــﺎ ﻧــﺪﺍﺭﻡ !!! زنـده بـاد بـی کـسـی :)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمـیــבانـے،  چه בرבے בارב ! وقـتـے ... פـالـم ... בر واژه هـا هـم نـمے گنجـב …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم ها  دردها  دلتنگی ها حجم های گوناگونی دارند... غم تو دردتو دلتنگی برای تو حجمش بزرگتراز توان من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فکرکردن به بعضیا آدمو دلگرم میکنه... آهای بعضیاخیلی مخلصیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گور پدر شعر خودت از این همه نیامدن خسته نشدی ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز امشب سر یه زخم کهنه وا شد... این زخم تا ابد بامنه.. میگن, هر زخممم زینتی ست بر پیکر هر مررررد !!! هه.. پس بیخیال بااااااو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هایم را در گوش نبودن هایت زمزمه میکنم ... اما ...... تو ! .... باز هم؛ سکوت میکنی!!!!....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی وقتی مریضی و دکتر بهت سرم میزنه کسی نباشه بهت بگه تو بخواب تا زود خوب شی .من هواسم به سرم هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت یعنی شانه هایت دوش به دوشم باشند اما نتوانم از دلتنگی به آن پناه ببرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ღ◄مـــــ ــــ ـــرد► وطنـــم...ღ ღ◄مـــ ــ ــردانـــگـــی► ات را....ღ ღدر بــیـــرون از ◄اتــــــــــــاق خـــواب► هــــــم نشـــ ــان بـــده....ღ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش هیچ آدمی به خطایت اعتراف مکن آدم ها جنبه ندارند...! ژست خدایی برایت میگیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت سنـــــــگــــــــ کـــــاغــــــــــذ هــــــــــــــریـــــــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی رو نداشته باشی... مجبور میشی اینجا خودتو لوس کنی.. میدونی چی میگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب داغ من اشک و آه من درد بی گواه من عشق بی پناه من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـــهــ حـقــــــــ داریــــــ بـخـوایــــــ نــــهــ مـیـتـــونـیـــــــ نـخـوایـــــــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن... عکاس مدام این جمله را تکرار می کند اصلا برایش مهم نیست که در وجودت حتی یک بهانه برای لبخند نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻣـﺮﻭﺯ ﺩﯾــﮕــﻪ ﻧـﺴــﺒــﺖ ﺑــﻪ ﺗــﻮ ﺣــﺴــﯽ ﻧــﺪﺍﺭﻡ // ﺑــﺨــﻮﺍﯼ ﻣـﯿـﮕــﻢ ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺭﻡ ، ﺍﻣــﺎ ﻧــﺪﺍﺭﻡ !!! زنـده بـاد بـی کـسـی :)