بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خو کرده ام به تنهائی ... ، مثل ِ مُرداب به نیلوفر ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی میشد خداروکشید کنارودرگوشش گفت میشه بعضیارو برگردونی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی انتظار پیاده رو هر چه دارم طول دارند . دیگر عرضی ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسي تو دلمون پا نميذاشت... کاش اگه پا ميزاشت دلمون رو تنها نميذاشت... کاش اگه تنها ميذاشت رد پاش رو روي دلمون جا نميزاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــُــــدایـا . . . یـــه چــی بــِـــگــَـم شــرمــَــنده شــی . . .؟؟؟؟؟؟؟؟!!!! " خــُــــــدایـــا شـــکـــرت..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"امــــان از دوری. . . . ایـــن روزهــــا. . . . بــا هــر صـــدایی بــر مــی گـــردم. . . . و هـــر بــار بــــاید. . . . . بــــه روی دلـــم نـــیاورم. . . . "کــــه تــــو نــــــبودی". . ."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تفـــاوت عمیــــقــی ستــــــــ بیــــن تنــــهایی قـــــبـل از نـــبودنتـــــــ و تنـــــــهایی بــــعد از نــــــبودنتـــــــــ…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره خوابت را دیدم درست مثل همیشه نامهربان... از من بیزاری قبول... چرا هر شب اثباتش میکنی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگــه با عروسک هام بازی نمی کنـــم  بزرگ شـــدم ! برای خودم عروســـکی شــــدم  آنقــــدر که بازی ام دادنـــد ........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته با"بغض"بنویسی امااون با"خنده" بخونه خیلی سخته بخدا.دردش رو کشیدم که میگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلتنگی... "یک شب" هم "چنـــــــد روز" طول میکشد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطارها بیهوده میپرسند!! چی؟چی؟ نمیدانند در انتهای ریل ها هیچکس و هیچ چیز در انتظارشان نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به امار زمین مشکوکم/اگر این سطح پر از ادم هاست/ پس چرا این همه دلها تنهاست/بیخودی میگویند هیچ کس تنهانیست/ چه کسی تنها نیست، همه از هم دورند/همه در جمع ولی تنهایند/من که در تردیدم تو چه طور؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به امار زمین مشکوکم/اگر این سطح پر از ادم هاست/ پس چرا این همه دلها تنهاست/بیخودی میگویند هیچ کس تنهانیست/ چه کسی تنها نیست، همه از هم دورند/همه در جمع ولی تنهایند/من که در تردیدم تو چه طور؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش اس دادم گفتم کجایی؟ گفت دارم میرم تواتاقم.توکجایی؟ گفتم پشت سرت توپارک.دستشو ول کن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض میکنم!!!!!!!!! از ترس روزهایی که سهممان از هم فقط یک "یادش بخیر" است................

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خو کرده ام به تنهائی ... ، مثل ِ مُرداب به نیلوفر ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی میشد خداروکشید کنارودرگوشش گفت میشه بعضیارو برگردونی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی انتظار پیاده رو هر چه دارم طول دارند . دیگر عرضی ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسي تو دلمون پا نميذاشت... کاش اگه پا ميزاشت دلمون رو تنها نميذاشت... کاش اگه تنها ميذاشت رد پاش رو روي دلمون جا نميزاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــُــــدایـا . . . یـــه چــی بــِـــگــَـم شــرمــَــنده شــی . . .؟؟؟؟؟؟؟؟!!!! " خــُــــــدایـــا شـــکـــرت..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"امــــان از دوری. . . . ایـــن روزهــــا. . . . بــا هــر صـــدایی بــر مــی گـــردم. . . . و هـــر بــار بــــاید. . . . . بــــه روی دلـــم نـــیاورم. . . . "کــــه تــــو نــــــبودی". . ."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تفـــاوت عمیــــقــی ستــــــــ بیــــن تنــــهایی قـــــبـل از نـــبودنتـــــــ و تنـــــــهایی بــــعد از نــــــبودنتـــــــــ…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره خوابت را دیدم درست مثل همیشه نامهربان... از من بیزاری قبول... چرا هر شب اثباتش میکنی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگــه با عروسک هام بازی نمی کنـــم  بزرگ شـــدم ! برای خودم عروســـکی شــــدم  آنقــــدر که بازی ام دادنـــد ........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته با"بغض"بنویسی امااون با"خنده" بخونه خیلی سخته بخدا.دردش رو کشیدم که میگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلتنگی... "یک شب" هم "چنـــــــد روز" طول میکشد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطارها بیهوده میپرسند!! چی؟چی؟ نمیدانند در انتهای ریل ها هیچکس و هیچ چیز در انتظارشان نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به امار زمین مشکوکم/اگر این سطح پر از ادم هاست/ پس چرا این همه دلها تنهاست/بیخودی میگویند هیچ کس تنهانیست/ چه کسی تنها نیست، همه از هم دورند/همه در جمع ولی تنهایند/من که در تردیدم تو چه طور؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به امار زمین مشکوکم/اگر این سطح پر از ادم هاست/ پس چرا این همه دلها تنهاست/بیخودی میگویند هیچ کس تنهانیست/ چه کسی تنها نیست، همه از هم دورند/همه در جمع ولی تنهایند/من که در تردیدم تو چه طور؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش اس دادم گفتم کجایی؟ گفت دارم میرم تواتاقم.توکجایی؟ گفتم پشت سرت توپارک.دستشو ول کن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض میکنم!!!!!!!!! از ترس روزهایی که سهممان از هم فقط یک "یادش بخیر" است................