بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبخت بودن یعنی اینکه: هنو با رفتنش و نبودش بازم ازش توقع داشته باشی! اما بازم نا امیدت کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفتی :جون من فراموشم کن !!!!!!!!! ای کاش می دیدی چه زجری می کشم تا پای نفسی وایسم که می دونم این روزا واسه یکی دیگه به شماره افتاده.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین فعلی را که برایش بسادگی صرف کردم *عمرم *بود اما راحت و ساده ولم کرذ//

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهائی شاخ و دُم ندارد ... تنها دل و دماغ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست میکشم روی کلید های کیبورد... چی بگم وقتی بغضت گلومو اشکت چشامو صدات گوشامو و خودت قلبمو گرفتی... بی انصاف واسه منم یه چیزی میذاشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تو" جا زدی . "من" جا خوردم . "اون" جا گرفت . و این جا به جایی : جان من را گرفت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن دنیـــا جاییست كه وقتی زانـوهایتــ را ازشـدتــ تنـهای بغــل گرفتــه ایے بـه جـای همـدردی ، برایــتــ پــول خــرد می اندازنــد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید نباشی.تا بفهمی نبودنت برا کی مهمه؟ اونوقته که میفهمی باید همیشه باکی باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهیگیر دلش سوخت... این بار ماهی بود که از تنهایی قلاب را رها نمی کرد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نمی گویم.. گشتم نبود،نگرد نیست... گشتم بود.اتفاقا خوب هم بود! فقط مال من نبود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تیغ بُران می کشد بر قلبم این مغز روشنفکر نما که مبادا بفهمند دیگران ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که میشوی.... مراقب خودت باش..! شبهای باقیمانده ی عمرت به این سادگی ها صبح نخواهند شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم كمي هوا ميخواهد...اما در سرنگ از زندگي خسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه نا باورانه و از سر تسلیم و ناچاری رفتنت را در سکوت تلخم بدرقه میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي تنهايي يعني... خيليا در "حدت " نيستن!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته به جایی برسی که از درد تنهایی داد بزنی: آهاااااااای زندگی منم دل دارما...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبخت بودن یعنی اینکه: هنو با رفتنش و نبودش بازم ازش توقع داشته باشی! اما بازم نا امیدت کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفتی :جون من فراموشم کن !!!!!!!!! ای کاش می دیدی چه زجری می کشم تا پای نفسی وایسم که می دونم این روزا واسه یکی دیگه به شماره افتاده.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین فعلی را که برایش بسادگی صرف کردم *عمرم *بود اما راحت و ساده ولم کرذ//

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهائی شاخ و دُم ندارد ... تنها دل و دماغ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست میکشم روی کلید های کیبورد... چی بگم وقتی بغضت گلومو اشکت چشامو صدات گوشامو و خودت قلبمو گرفتی... بی انصاف واسه منم یه چیزی میذاشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تو" جا زدی . "من" جا خوردم . "اون" جا گرفت . و این جا به جایی : جان من را گرفت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن دنیـــا جاییست كه وقتی زانـوهایتــ را ازشـدتــ تنـهای بغــل گرفتــه ایے بـه جـای همـدردی ، برایــتــ پــول خــرد می اندازنــد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید نباشی.تا بفهمی نبودنت برا کی مهمه؟ اونوقته که میفهمی باید همیشه باکی باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهیگیر دلش سوخت... این بار ماهی بود که از تنهایی قلاب را رها نمی کرد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نمی گویم.. گشتم نبود،نگرد نیست... گشتم بود.اتفاقا خوب هم بود! فقط مال من نبود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تیغ بُران می کشد بر قلبم این مغز روشنفکر نما که مبادا بفهمند دیگران ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که میشوی.... مراقب خودت باش..! شبهای باقیمانده ی عمرت به این سادگی ها صبح نخواهند شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم كمي هوا ميخواهد...اما در سرنگ از زندگي خسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه نا باورانه و از سر تسلیم و ناچاری رفتنت را در سکوت تلخم بدرقه میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي تنهايي يعني... خيليا در "حدت " نيستن!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته به جایی برسی که از درد تنهایی داد بزنی: آهاااااااای زندگی منم دل دارما...