بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم با یکی بشینم صحبت کنم بعدش نگم کاش بهش نمیگفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی ضد حال چیه کسی رو دوست داشته باشی که نه تو رو می شناسه نه تو رو دوست داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه بهمن ماهیم،یه عاشق که برا عشقش کم نمیذاره،دوستاش براش باارزشن ، معرفت داره ،با اینکه تنهاش گذاشتن ولی تنهاشون نمی ذاره من یه بهمن ماهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبه چند روزه سرما خوردم!!! دیگه کسی گیر نمیده که چرا چشمات قرمز شده؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همونجوری که هر لحظه اراده میکنم،میتونم عکسشو ببینم . . . میتونستم خودشو ببینم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـفـریـن بـه هـمـه ی خـودکـارهـا ، هـیـچ کـدومـشـون بـلـد نـیـسـتـن درد مـنـو بـنـویـسـن ..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه ی منو تو قصه ی رستم و سهرابه فرقش اینکه ما میدونستیم عاشقیم ولی انکارکردیمو بدست هم کشته شدیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهای مرغ عشق .,, فخر نفروش,,! معشوق توهم به لطف قفس است که وفادارمانده..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب موجود سخت جانیست احساس.. نه می میرد ... نه کهنه می شود... آنقدر مقاومت می کند تا آخر از پای در می آیی... اینه رسم دل بستن به تو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی... شبا اونقدر شعر بخونی و رو تختت فکر وخیال کنی تا بالاخره با اشک خوابت ببره !! ومن اینگونه ام بی تو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق کسی باش که.... سزاوار عشق باشد نه تشنه چون تشنه روزی سیراب می شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دلی هم عالمی داره کاش هیچ وقت دلی نداشتیم. که نشکنه. نسوزه و تنگ نشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه سـَـلامــَــتی خودَم . .!!! چــراشــو نــَــپـُــرس...اشــکــِـت دَر میـــاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـنس مــُذکر!!! آهای مـَردا... هنگام به گریـه انداختن زَن مواظب باشید . . !! خــُـدا اشک های او را میــشمارَد . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــاطـره یــَعــنــی . . .گــذشـتــــه ها . . .نــَــگــذَشــتـــــــه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخی قصه اونجاست . . .  وقتی دلم "سوخت" . . . دلش "خنک" شد . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم با یکی بشینم صحبت کنم بعدش نگم کاش بهش نمیگفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی ضد حال چیه کسی رو دوست داشته باشی که نه تو رو می شناسه نه تو رو دوست داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه بهمن ماهیم،یه عاشق که برا عشقش کم نمیذاره،دوستاش براش باارزشن ، معرفت داره ،با اینکه تنهاش گذاشتن ولی تنهاشون نمی ذاره من یه بهمن ماهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبه چند روزه سرما خوردم!!! دیگه کسی گیر نمیده که چرا چشمات قرمز شده؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همونجوری که هر لحظه اراده میکنم،میتونم عکسشو ببینم . . . میتونستم خودشو ببینم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـفـریـن بـه هـمـه ی خـودکـارهـا ، هـیـچ کـدومـشـون بـلـد نـیـسـتـن درد مـنـو بـنـویـسـن ..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه ی منو تو قصه ی رستم و سهرابه فرقش اینکه ما میدونستیم عاشقیم ولی انکارکردیمو بدست هم کشته شدیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهای مرغ عشق .,, فخر نفروش,,! معشوق توهم به لطف قفس است که وفادارمانده..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب موجود سخت جانیست احساس.. نه می میرد ... نه کهنه می شود... آنقدر مقاومت می کند تا آخر از پای در می آیی... اینه رسم دل بستن به تو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی... شبا اونقدر شعر بخونی و رو تختت فکر وخیال کنی تا بالاخره با اشک خوابت ببره !! ومن اینگونه ام بی تو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق کسی باش که.... سزاوار عشق باشد نه تشنه چون تشنه روزی سیراب می شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دلی هم عالمی داره کاش هیچ وقت دلی نداشتیم. که نشکنه. نسوزه و تنگ نشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه سـَـلامــَــتی خودَم . .!!! چــراشــو نــَــپـُــرس...اشــکــِـت دَر میـــاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـنس مــُذکر!!! آهای مـَردا... هنگام به گریـه انداختن زَن مواظب باشید . . !! خــُـدا اشک های او را میــشمارَد . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــاطـره یــَعــنــی . . .گــذشـتــــه ها . . .نــَــگــذَشــتـــــــه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخی قصه اونجاست . . .  وقتی دلم "سوخت" . . . دلش "خنک" شد . . .