بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهیها چقدر اشتباه میکنند...  قلاب علامت کدامین سوال است که بدان پاسخ میدهند؟آزمون زندگی ما پر از قلاب هاییست که وقتی اسیر طعمه اش میشویم تازه میفهمیم ماهیها بی تقصیرند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک،این قدر دستانت را باز نگه ندار... هیچ کس تو را در آغوش نمیگیرد... ایستادگی همیشه تنهایی می آورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــــــــا با کسی که دوستش دارم امتحانم مکن مطمئن باش شرمنده ات می شوم .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب و خیال ِ هم آغوشی ... من و بُغض و غم آغوشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور هم تو را جور دیگر دوست دارد... به تو که میرسد بی صدا می شکند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلم هوایت را میکند  حالا ک دیگر هوایم را نداری!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینم واسه تنهاییه خودم که خیلی دوستش دارم::::: گهگاهی سفری کن به حوالی دلت شاید از جانب ما خاطره ای منتظر لمس نگاهت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران نبار...
عاشقانه اش نكن... من و او ما نشديم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـا … بـرم نـمـی گـردونـی ؟! یـه طـرفـم سـرخ شـد ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال ما در هجر بابا، کمتر از یعقوب نیست او پسر گم کرده بود و ما پدر گم گرده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقته نفسات و کم دارم واسه من آخه مثل تو کی میشه آخه کی مثل تو پاک و مهربون واسه من مثل فرشته ها میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این لحظه ماندگار شد "حلقه ات روی میز بود"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...ترس از دست دادن ، از نداشتن تلختره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــــر میبینی هنوز تنــــــــهام به خاطـــــــر عشـــــق تو نیــــــست مـــن فقــط میتـرســــــم،،میتـــــرسم همه مثــــل تــــــــو باشــــــند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبــــودن هیچــــــــکس سخـــــــت نیــــسـت امــــــــــــا فــرامـــوشــــــی یــــــک بـــودن سخـــــــت اســـــــــت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـــگر عاشقــــانــه نمی نویســـم... اگـــــر نوشــــــتم مخاطــــــــب خـــــاص نـــــدارد چون کســــــی ارزش خـــــاص بـــودن را نــــــدارد..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهیها چقدر اشتباه میکنند...  قلاب علامت کدامین سوال است که بدان پاسخ میدهند؟آزمون زندگی ما پر از قلاب هاییست که وقتی اسیر طعمه اش میشویم تازه میفهمیم ماهیها بی تقصیرند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک،این قدر دستانت را باز نگه ندار... هیچ کس تو را در آغوش نمیگیرد... ایستادگی همیشه تنهایی می آورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــــــــا با کسی که دوستش دارم امتحانم مکن مطمئن باش شرمنده ات می شوم .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب و خیال ِ هم آغوشی ... من و بُغض و غم آغوشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور هم تو را جور دیگر دوست دارد... به تو که میرسد بی صدا می شکند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلم هوایت را میکند  حالا ک دیگر هوایم را نداری!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینم واسه تنهاییه خودم که خیلی دوستش دارم::::: گهگاهی سفری کن به حوالی دلت شاید از جانب ما خاطره ای منتظر لمس نگاهت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران نبار...
عاشقانه اش نكن... من و او ما نشديم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـا … بـرم نـمـی گـردونـی ؟! یـه طـرفـم سـرخ شـد ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال ما در هجر بابا، کمتر از یعقوب نیست او پسر گم کرده بود و ما پدر گم گرده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقته نفسات و کم دارم واسه من آخه مثل تو کی میشه آخه کی مثل تو پاک و مهربون واسه من مثل فرشته ها میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این لحظه ماندگار شد "حلقه ات روی میز بود"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...ترس از دست دادن ، از نداشتن تلختره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــــر میبینی هنوز تنــــــــهام به خاطـــــــر عشـــــق تو نیــــــست مـــن فقــط میتـرســــــم،،میتـــــرسم همه مثــــل تــــــــو باشــــــند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبــــودن هیچــــــــکس سخـــــــت نیــــسـت امــــــــــــا فــرامـــوشــــــی یــــــک بـــودن سخـــــــت اســـــــــت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـــگر عاشقــــانــه نمی نویســـم... اگـــــر نوشــــــتم مخاطــــــــب خـــــاص نـــــدارد چون کســــــی ارزش خـــــاص بـــودن را نــــــدارد..