بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم تورا در اغوش تنهایی ام بگیرم شاید دنیایم را باور کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدآ جــــونم؟!یــــ ه ســــوآل !:  ایــــ ن آدمـآیی کـ ـ ه رفتنشــونُ فقط بــــآ قـ ـ رصآی اعصــــآب  میـــشـ ه تحــــمـ ل کـ رد  اون دنــــــیآ چطوری مـــیخوآی مجـ ـآزاتشون کـُنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس دیگر تو نمیشود، حتی خودت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونم هر جا که باشی هر چی که بشه دستات توی دست هر کی که باشه باز یادم میوفتی.... هـــــــعـــــی واست عاشقی کرده بودم :( نه بچه بازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخته چاپخونه داشته باشی و کارت عروسی عشقت رو چاپ کنی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی فقط نبودن توست...نه نبودن دیگران....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم کردن تو از زندگیم....یعنی تفریق همه ی زتدگیم ازهمه ی زندگیم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا چی میشه یه روز از خواب پاشم و ببینم تمام این دو سال عذاب خیانتش خواب بوده بعد یه صدقه بزارم و بهش اس بدم: دلارامم پاشو آرومم کن خواب بد دیدم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میــــشه تنهــــــایی بـــازی کرد؛ 
میـــشه تنهــــــــایی سفـــر کرد؛ 
حتی میشه تنهــــایی خنـــــدید؛ 
ولی خیلــــــــــی سخــــته که تنهــــــایی، تنهــــــــــــایی رو تحمـــــــل کـــرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه از دست میرود . بگذار برود... آنچه که به التماس آلوده باشد نمی خواهم هرچه باشد  حتی زندگی....!!!!!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چيز خنده دار بود! داشتن تو،،بودن من،،ماندن ما،،رفتن تو،،رفتن من...! گاهي از اين همه "خنده"،"گريه"ام ميگيرد.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ یه رابطه ازاونجایی شروع میشه که توناراحتش کنی واون ارومش!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی بعد دو سال عاشقی بهت بگه یه رابطه ای بود تموم شد دست از سرم بردار.................................................... و من همچنان دوسش دارم نهههههههههههههههههههههههه عاشقشممممممممممممممممممم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آدما باید مثل قسمتِ سردِ بالش باشی! آدما سرد باشی دوسِت دارن.. گرم باشی میگیرن می پیچوننت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايى ....... هزار بار بهتر است ازبودن با كسى كه .....بودنش دروغ محض است دلش كه هيچ حواسش هم با تو نيست و فقط زمانى با توست كه كسى را ندارد !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها كه باشى ....، گاهى آرزو ميكنى يك نفر اسمت رو صدا كنه حتى اشتباهى ...!!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم تورا در اغوش تنهایی ام بگیرم شاید دنیایم را باور کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدآ جــــونم؟!یــــ ه ســــوآل !:  ایــــ ن آدمـآیی کـ ـ ه رفتنشــونُ فقط بــــآ قـ ـ رصآی اعصــــآب  میـــشـ ه تحــــمـ ل کـ رد  اون دنــــــیآ چطوری مـــیخوآی مجـ ـآزاتشون کـُنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس دیگر تو نمیشود، حتی خودت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونم هر جا که باشی هر چی که بشه دستات توی دست هر کی که باشه باز یادم میوفتی.... هـــــــعـــــی واست عاشقی کرده بودم :( نه بچه بازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخته چاپخونه داشته باشی و کارت عروسی عشقت رو چاپ کنی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی فقط نبودن توست...نه نبودن دیگران....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم کردن تو از زندگیم....یعنی تفریق همه ی زتدگیم ازهمه ی زندگیم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا چی میشه یه روز از خواب پاشم و ببینم تمام این دو سال عذاب خیانتش خواب بوده بعد یه صدقه بزارم و بهش اس بدم: دلارامم پاشو آرومم کن خواب بد دیدم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میــــشه تنهــــــایی بـــازی کرد؛ 
میـــشه تنهــــــــایی سفـــر کرد؛ 
حتی میشه تنهــــایی خنـــــدید؛ 
ولی خیلــــــــــی سخــــته که تنهــــــایی، تنهــــــــــــایی رو تحمـــــــل کـــرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه از دست میرود . بگذار برود... آنچه که به التماس آلوده باشد نمی خواهم هرچه باشد  حتی زندگی....!!!!!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چيز خنده دار بود! داشتن تو،،بودن من،،ماندن ما،،رفتن تو،،رفتن من...! گاهي از اين همه "خنده"،"گريه"ام ميگيرد.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ یه رابطه ازاونجایی شروع میشه که توناراحتش کنی واون ارومش!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی بعد دو سال عاشقی بهت بگه یه رابطه ای بود تموم شد دست از سرم بردار.................................................... و من همچنان دوسش دارم نهههههههههههههههههههههههه عاشقشممممممممممممممممممم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آدما باید مثل قسمتِ سردِ بالش باشی! آدما سرد باشی دوسِت دارن.. گرم باشی میگیرن می پیچوننت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايى ....... هزار بار بهتر است ازبودن با كسى كه .....بودنش دروغ محض است دلش كه هيچ حواسش هم با تو نيست و فقط زمانى با توست كه كسى را ندارد !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها كه باشى ....، گاهى آرزو ميكنى يك نفر اسمت رو صدا كنه حتى اشتباهى ...!!!!!!