بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضربه ای ک از عشقم خوردم انقد سنگین بود ک لال شدم بچه ها دردام زیاده اما حتی نمیتونم بنویسم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده کنارمیکشم..هرچندازاولم هم پای من درمیان نبود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرین به توی که با زیباترین نقاب به چهره رفیق در آمدی نفرین بر آن مرامی که اینگونه به اعتمادم خیانت کرد نمی بخشمت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر تلخ اند قرارهای غروب پنجشنبه وقتی که تو باشی با...گوش هایی دلتنگ ...شاخه گلی در دست و ...قلب مهربانی زیر سنگ. "دلم با هر بابا شنیدنی بهانه بابا میگیرد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه فاصله بوده بین دستای من و تو با همین تلخی گذشته شب و روزای من و تو راه دوری بین ما نیست اما باز اینم زیاده تنها پیوند من و تو دست مهربونه باده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما باید اسیر بمونیم زنده هستیم تا اسیریم واسه ما رهائی مرگه تا رها بشیم می میریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سماجت زیلیخا را داشتن چه سود؟؟ وقتی نه خدا با توست نه یوسفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه شما هم مثلِ من،باتریِ گوشیتون،فقط بخاطرِ گوش کردنِ آهنگِ غمگین تموم میشه،پس تنهایین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقِ اون لحظه ای هستم که بعد از کلی گریه کردن،احساس میکنم ازش متـــــــــنفــــــــــــر شدم!!!!! ولی حیف که فقط یه احساسِ زود گذره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایم، تنهایم بزار تنهایی.... |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان مثل من است دردش را کسی نفهمید بغض کرد اشک ریخت و مردم خندیدند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـگـن خـدا هـر کـسـی رو بـیـشـتـر دوسـت داره امـتـحـان مـیـکـنـه , ایـن طـور کـه مـن حـسـاب کـردم خـدا عـاشـقـمـه ..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــــدايــــا . . . به گــــمانــــم ليــــســــت آدم هايــــت اشــــتباه شــــده اســــت . . . اســــم من ايــــــــــــــــــــوب نيــــست . . .؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دلی ک وقتی شکست صداش در نیومد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چه اتفاق غم انگیزی است! وقتی تنهاییت سالها از تو بزرگتر باشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُراقب باش به چه کسی اِعتماد میکنی ! “ شیطان ” هَم یه زَمانـی “ فرشته ” بود . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضربه ای ک از عشقم خوردم انقد سنگین بود ک لال شدم بچه ها دردام زیاده اما حتی نمیتونم بنویسم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده کنارمیکشم..هرچندازاولم هم پای من درمیان نبود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرین به توی که با زیباترین نقاب به چهره رفیق در آمدی نفرین بر آن مرامی که اینگونه به اعتمادم خیانت کرد نمی بخشمت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر تلخ اند قرارهای غروب پنجشنبه وقتی که تو باشی با...گوش هایی دلتنگ ...شاخه گلی در دست و ...قلب مهربانی زیر سنگ. "دلم با هر بابا شنیدنی بهانه بابا میگیرد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه فاصله بوده بین دستای من و تو با همین تلخی گذشته شب و روزای من و تو راه دوری بین ما نیست اما باز اینم زیاده تنها پیوند من و تو دست مهربونه باده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما باید اسیر بمونیم زنده هستیم تا اسیریم واسه ما رهائی مرگه تا رها بشیم می میریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سماجت زیلیخا را داشتن چه سود؟؟ وقتی نه خدا با توست نه یوسفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه شما هم مثلِ من،باتریِ گوشیتون،فقط بخاطرِ گوش کردنِ آهنگِ غمگین تموم میشه،پس تنهایین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقِ اون لحظه ای هستم که بعد از کلی گریه کردن،احساس میکنم ازش متـــــــــنفــــــــــــر شدم!!!!! ولی حیف که فقط یه احساسِ زود گذره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایم، تنهایم بزار تنهایی.... |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان مثل من است دردش را کسی نفهمید بغض کرد اشک ریخت و مردم خندیدند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـگـن خـدا هـر کـسـی رو بـیـشـتـر دوسـت داره امـتـحـان مـیـکـنـه , ایـن طـور کـه مـن حـسـاب کـردم خـدا عـاشـقـمـه ..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــــدايــــا . . . به گــــمانــــم ليــــســــت آدم هايــــت اشــــتباه شــــده اســــت . . . اســــم من ايــــــــــــــــــــوب نيــــست . . .؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دلی ک وقتی شکست صداش در نیومد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چه اتفاق غم انگیزی است! وقتی تنهاییت سالها از تو بزرگتر باشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُراقب باش به چه کسی اِعتماد میکنی ! “ شیطان ” هَم یه زَمانـی “ فرشته ” بود . . .