بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شدی فاحشه دست روزگار... دنیا تجاوز میکند... عشق تجاوز میکند... بدبختی تجاوز میکند... آنکه قدرت داردتجاور میکند... ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالی نیست...من همیشه تنهابوده ام....اماچه تفاوت عظیمی ست... بین تنهایی قبل ازتو وتنهایی بعدازتو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نداشتن یعنی اینکه دیگری توراداردنمیدانم نداشتن سخت تراست یا تحمل اینکه دیگری تورادوست دشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقعی که داری واسه بدست اوردن کسی می دوی اروم بدو چون شایدیکی هم داره واسه بدست اوردن تو می دوه1!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته از کسی که مدام بهت زل میزد حالا فقط یه نگاه بخوای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی کسی که شادی هاشو با دوستاش تقسیم میکنه  ولی غصه هاشو با سیگار.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستی بروی اما جلویت را گرفتم... کاش از اول هم , راه باز و جاده ی دراز را نشانت داده بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش میشد لحظه ای منو توی خاطرش تصور میکرد و میگف یادش بخیر اون روزا............. افسوس.......... گذر زمان همه رو از یادت برد ببی معرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی دیگه از جدیدترین تجربه هام میگه: ب ا ی د تنهاییتون رو مخفی کنید! این روزها از تنها چیزی که سوء استفاده میشه تنهائیه. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازم پرسیدن : منبــــــــــــــــــع نوشته هات کجاست؟؟ گفتم : زیاد دور نیســـــــــــــت !! یک وجبی بغضم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارَم دَست بِــذارم رو شونه ی بَعضیا و بِگــــم: نه خوشَمـ اومَد... از اونی که فِکر میکَردم ...اشغال تَری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم بهت عمیق بود اما.قلبم عمیق تر شکستم داد.چیزی ازت به دل نمیگیرم . راحت برو محکم قدم بردار....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه دِلــَــم میـــگــویــــم : آن یــــوسِفــی بــازگــَــشـت بـــه کــَــنعــــان اســتــثــــــنـا بــــود . . .!! تــــــو غــَــمـَـــت را بـــــخــــور . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دوست دارم بدانم فکر و خیالت را به کدامین سو روانه می کنی وقتی که من اینجا دور از تو با خیال تــــــــــــــو خوشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمم کن .. به قدر یک آغوش..  هوای نبودنت عجیب سرد است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ف تنهایی یعنی اینکه وقتی دیشب داشتم خودمو واسه کنفرانس آماده میکردم متوجه شدم کل برگه م خیسه خیسه...چندروزه دیگه به هیچ روشی نمیتونم خودمو آروم کنم و جلوی گریه هایمو بگیرم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شدی فاحشه دست روزگار... دنیا تجاوز میکند... عشق تجاوز میکند... بدبختی تجاوز میکند... آنکه قدرت داردتجاور میکند... ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالی نیست...من همیشه تنهابوده ام....اماچه تفاوت عظیمی ست... بین تنهایی قبل ازتو وتنهایی بعدازتو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نداشتن یعنی اینکه دیگری توراداردنمیدانم نداشتن سخت تراست یا تحمل اینکه دیگری تورادوست دشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقعی که داری واسه بدست اوردن کسی می دوی اروم بدو چون شایدیکی هم داره واسه بدست اوردن تو می دوه1!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته از کسی که مدام بهت زل میزد حالا فقط یه نگاه بخوای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی کسی که شادی هاشو با دوستاش تقسیم میکنه  ولی غصه هاشو با سیگار.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستی بروی اما جلویت را گرفتم... کاش از اول هم , راه باز و جاده ی دراز را نشانت داده بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش میشد لحظه ای منو توی خاطرش تصور میکرد و میگف یادش بخیر اون روزا............. افسوس.......... گذر زمان همه رو از یادت برد ببی معرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی دیگه از جدیدترین تجربه هام میگه: ب ا ی د تنهاییتون رو مخفی کنید! این روزها از تنها چیزی که سوء استفاده میشه تنهائیه. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازم پرسیدن : منبــــــــــــــــــع نوشته هات کجاست؟؟ گفتم : زیاد دور نیســـــــــــــت !! یک وجبی بغضم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارَم دَست بِــذارم رو شونه ی بَعضیا و بِگــــم: نه خوشَمـ اومَد... از اونی که فِکر میکَردم ...اشغال تَری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم بهت عمیق بود اما.قلبم عمیق تر شکستم داد.چیزی ازت به دل نمیگیرم . راحت برو محکم قدم بردار....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه دِلــَــم میـــگــویــــم : آن یــــوسِفــی بــازگــَــشـت بـــه کــَــنعــــان اســتــثــــــنـا بــــود . . .!! تــــــو غــَــمـَـــت را بـــــخــــور . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دوست دارم بدانم فکر و خیالت را به کدامین سو روانه می کنی وقتی که من اینجا دور از تو با خیال تــــــــــــــو خوشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمم کن .. به قدر یک آغوش..  هوای نبودنت عجیب سرد است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ف تنهایی یعنی اینکه وقتی دیشب داشتم خودمو واسه کنفرانس آماده میکردم متوجه شدم کل برگه م خیسه خیسه...چندروزه دیگه به هیچ روشی نمیتونم خودمو آروم کنم و جلوی گریه هایمو بگیرم...