بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض میکنم،از ترس روزهایی که سهممان از هم فقط یک "یادش بخیر"باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بودن سخت نيس...اينكه كسي رو نداشته باشي كه باهاش درددل كني و همش بغض ميكني سخت نيس... اينكه تنها بودنتو انكار كني سخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.....درد دارد وقتی: ......همه چیز را میدانی و فکر میکنند نمیدانی ......و غصه میخوری که میدانی... .....و میخندند که نمیـــــدانی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلیل"خواب" فرار از"بیداری" باشد یعنی تمام شده ای...تمام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی: یکی بود یکی نابود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو از اول سلامت پاسخ بدرود با خود داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزان اگه تهنا بودین با خدا صحبت کنین دلتون اروم میگیره هیچکی غیر خدا نمیتونه انقدر ارومت کنه حتی وقتی خوشحالی اگه خوشحالیتو به خدا بگی انرژی مثبتت مضاعف میشه امتحان کن:) @:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو زنـدگـی گـفـتـن ِ دو چـیـز خـیـلـی سـخـتـه , اولـیـن سـلام ... و آخـریـن خـداحـافـظـی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـای خـالـیـت شـعـر نـداره ٬ درد داره … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم مرگ میخواهد بی صدا بی هیاهو بی شلوغی بی گریه ها و ضجه های مادرم آرام محو شوم از صفحه ی زندگی جوری که انگار از اول نبوده ام.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته که عادت کنم وقتی از جلویِ مغازه رد میشم،به سَرَم نزنه که چندتا چندتا شارژ نخرم . . . آخه بخرم که با کی حرف بزنم؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه کم کم بهم شک کردن تو خونه!!! منی که تا چند وقتِ پیش،یه ثانیه هم گوشیم ازم جدا نمیشد،حالا همش این وَر و اون وَر افتاده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی که دوستش داری ساده دست نکش چون بعد رفتنش اینقدر قلب و ذهنت پر خاطرات میشه که نمی تونی قلب و ذهنتو به دیگری بدی.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت کافیست لب ترکنی تا دنیا را به پایت بریزم. لب که هیچ, چشمانم هم ترشد اما او من را به  پای دنیایش ریخت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حساس ترین اتفاق زندگیم این بود که حساس ترین فرد زندگیم رفت با حساس ترین پسر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه دردم این بود  عشقش بودم.... زمانی که عشقش نبود...!!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض میکنم،از ترس روزهایی که سهممان از هم فقط یک "یادش بخیر"باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بودن سخت نيس...اينكه كسي رو نداشته باشي كه باهاش درددل كني و همش بغض ميكني سخت نيس... اينكه تنها بودنتو انكار كني سخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.....درد دارد وقتی: ......همه چیز را میدانی و فکر میکنند نمیدانی ......و غصه میخوری که میدانی... .....و میخندند که نمیـــــدانی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلیل"خواب" فرار از"بیداری" باشد یعنی تمام شده ای...تمام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی: یکی بود یکی نابود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو از اول سلامت پاسخ بدرود با خود داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزان اگه تهنا بودین با خدا صحبت کنین دلتون اروم میگیره هیچکی غیر خدا نمیتونه انقدر ارومت کنه حتی وقتی خوشحالی اگه خوشحالیتو به خدا بگی انرژی مثبتت مضاعف میشه امتحان کن:) @:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو زنـدگـی گـفـتـن ِ دو چـیـز خـیـلـی سـخـتـه , اولـیـن سـلام ... و آخـریـن خـداحـافـظـی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـای خـالـیـت شـعـر نـداره ٬ درد داره … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم مرگ میخواهد بی صدا بی هیاهو بی شلوغی بی گریه ها و ضجه های مادرم آرام محو شوم از صفحه ی زندگی جوری که انگار از اول نبوده ام.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته که عادت کنم وقتی از جلویِ مغازه رد میشم،به سَرَم نزنه که چندتا چندتا شارژ نخرم . . . آخه بخرم که با کی حرف بزنم؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه کم کم بهم شک کردن تو خونه!!! منی که تا چند وقتِ پیش،یه ثانیه هم گوشیم ازم جدا نمیشد،حالا همش این وَر و اون وَر افتاده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی که دوستش داری ساده دست نکش چون بعد رفتنش اینقدر قلب و ذهنت پر خاطرات میشه که نمی تونی قلب و ذهنتو به دیگری بدی.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت کافیست لب ترکنی تا دنیا را به پایت بریزم. لب که هیچ, چشمانم هم ترشد اما او من را به  پای دنیایش ریخت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حساس ترین اتفاق زندگیم این بود که حساس ترین فرد زندگیم رفت با حساس ترین پسر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه دردم این بود  عشقش بودم.... زمانی که عشقش نبود...!!!!!!