بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میباره بارون... روی سر مجنون... توی یک خیابون رویایی... میلرزه پاهاش... بارونیه چشم هاش... زیر لب میگوید:"خیلی مردی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیــازی بـه انتــقام نیـست ! فـقط مـنتظر بـمان .. آنـها کـه آزارت مـی دهند .. سرانـجام بـه خـود آسیـب مـی زنند .. و اگـر بـخت مـدد کنـد .. خــداوند اجـازه مـی دهد تماشاگرشان باشــی …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بازیگر شوم ، آرامش را بازی کنم باز باید خنده را به زور بر لبهایم بنشانم باز باید مواظب اشک هایم باشم باز همان تظاهر همیشگی ”خوبم … ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آی دلم بـــسوز...آخ دلــم بسوز...دوســش دارمو میخوامش هنوز...من هنوز دلم پیش چشاشــه نمیخوام دیگه باکـــسی باشه... آی دلم بسوز...آخ دلم بسوز.....اون عزیزمــه میخوامش هنوز..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سختته نفس بکشی،گریه کن سبک تر بشی،بی دلیل رفت حق داری که دورتوقفس بکشی،بی گناه گریه کن هی بگو آه گريه کن...گريــه کن بشین عکس عشقتوببین ولی جای گله نیست عاشقی یعنی همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماهایی که احساساتِ یه نفرو خـــــــــــــیلی شــــــــــیک به بازی میگیرین!!!!!! میمیرین از همون اول بگین که موندنی نیستین؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــردان واقعـــی وفـادارند، اونا وقت ندارن دنبال زنـان دیگه بگــردن، چون مشــغول پیــدا کردن راه های جــدیدی برای دوسـتـــــ داشتن  شــریک زندگـــی خودشـون هســـتند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـودم را آمـاده میکـنم بـرای رقـص.. بـاید در جشـن آشنـایـی تو و عشـق جدیـدت سنگـــ تمـام بگذارم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالمو گرفتی، خدا حالتو... نه.....!!!! خدایا هواشو داشته باش... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حيرتم كه چراسرگذشتم از در گذشتم  غم انگيز تر است..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شبیه رویاهامی دیگه دلتنگ نشو زندگی هنوز قشنگه سرد و بیرنگ نشو نمیخوام که گم بمونم توی دنیای خودم تو پناه آخرم باش اگه بیتاب شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا هم هست که با مخاطب خاصت قهری و ته دلت داد میزنی لعنتی چرا دلت واسم تنگ نمیشه اخه من دارم میمیرم از دلتنگی ....ولی غرورم چی؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی انقدر تنها می شوم که خدا هم به تقدیر می گوید... کمی مهربانتر باش!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...به خدا دل آلزایمر نمی گیرد ، بفهمید آدم ها !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي خيلي ديره كه تازه ميفهمي اوني كه از همه ساكت تر بود بيشتر از همه دوستت داشت.... ولي تو حواست به شيرين زبوني يه عشق دروغي بوده........!!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من نرنج ... نه مغرورم نه بي احساس فقط خسته ام..... خسته از اعتمادي بيجا !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میباره بارون... روی سر مجنون... توی یک خیابون رویایی... میلرزه پاهاش... بارونیه چشم هاش... زیر لب میگوید:"خیلی مردی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیــازی بـه انتــقام نیـست ! فـقط مـنتظر بـمان .. آنـها کـه آزارت مـی دهند .. سرانـجام بـه خـود آسیـب مـی زنند .. و اگـر بـخت مـدد کنـد .. خــداوند اجـازه مـی دهد تماشاگرشان باشــی …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بازیگر شوم ، آرامش را بازی کنم باز باید خنده را به زور بر لبهایم بنشانم باز باید مواظب اشک هایم باشم باز همان تظاهر همیشگی ”خوبم … ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آی دلم بـــسوز...آخ دلــم بسوز...دوســش دارمو میخوامش هنوز...من هنوز دلم پیش چشاشــه نمیخوام دیگه باکـــسی باشه... آی دلم بسوز...آخ دلم بسوز.....اون عزیزمــه میخوامش هنوز..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سختته نفس بکشی،گریه کن سبک تر بشی،بی دلیل رفت حق داری که دورتوقفس بکشی،بی گناه گریه کن هی بگو آه گريه کن...گريــه کن بشین عکس عشقتوببین ولی جای گله نیست عاشقی یعنی همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماهایی که احساساتِ یه نفرو خـــــــــــــیلی شــــــــــیک به بازی میگیرین!!!!!! میمیرین از همون اول بگین که موندنی نیستین؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــردان واقعـــی وفـادارند، اونا وقت ندارن دنبال زنـان دیگه بگــردن، چون مشــغول پیــدا کردن راه های جــدیدی برای دوسـتـــــ داشتن  شــریک زندگـــی خودشـون هســـتند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـودم را آمـاده میکـنم بـرای رقـص.. بـاید در جشـن آشنـایـی تو و عشـق جدیـدت سنگـــ تمـام بگذارم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالمو گرفتی، خدا حالتو... نه.....!!!! خدایا هواشو داشته باش... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حيرتم كه چراسرگذشتم از در گذشتم  غم انگيز تر است..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شبیه رویاهامی دیگه دلتنگ نشو زندگی هنوز قشنگه سرد و بیرنگ نشو نمیخوام که گم بمونم توی دنیای خودم تو پناه آخرم باش اگه بیتاب شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا هم هست که با مخاطب خاصت قهری و ته دلت داد میزنی لعنتی چرا دلت واسم تنگ نمیشه اخه من دارم میمیرم از دلتنگی ....ولی غرورم چی؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی انقدر تنها می شوم که خدا هم به تقدیر می گوید... کمی مهربانتر باش!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...به خدا دل آلزایمر نمی گیرد ، بفهمید آدم ها !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي خيلي ديره كه تازه ميفهمي اوني كه از همه ساكت تر بود بيشتر از همه دوستت داشت.... ولي تو حواست به شيرين زبوني يه عشق دروغي بوده........!!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من نرنج ... نه مغرورم نه بي احساس فقط خسته ام..... خسته از اعتمادي بيجا !