بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بودن قدرت میخواهد! و این قدرت را کسی به من داد که روزی میگفت:"تنهایت نمیگذارم"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب پتروس ِ شهر من خواب است ، وقتی چشمانم چکه می کنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم بیا...گفت پاهایم یخ زده...به پایش سوختم!گرم شدرفت به سوی دیگری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته وفادار به دست هایی بمانی که حتی یکبارم لمسشان نکردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫـــــﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﻫﻢ ﻫـَـــﺲ , ﮐﻪ ﺩﯾـــﮕﻪ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺍﻋﺘــــﺮﺍﻑ ﻣﯿﮕــﺬﺭﻩ .. ﺩﻟـــﺖ ﻣﯿﺨـــــــﻮﺍﺩ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿــــﺘﻮ ﺩﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺩ ﺑﺰﻧــــــــــــــــﯽ ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی وقتایی ادم انقد تنهاس ک ارزو داره یکی صداش کنه حتی اشتباهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین حس دنیا وقتیه که... تو بارونا اهنگ گوش کنی و تو کوچه ها در به در با خاطرات اون بغضتو بشکنی.. باور کنین من حسش کردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دلم خیلی برات تنگ شده برای حرفات برای خنده هات برای صدای مردونت دلتنگتم عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما رو نمیدونم ولی من که به این حقیقت رسیدم که میگن: هـــرچـــــی خـــوب تـــر بـــاشی تنهـــاتـــری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رفتنی نبودم،تو بند کفش هایم را محکم کردی:((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته ك يه روز بفهمي با شارژايي ك تو براش ميخريدي با يكي ديگه حرف ميزد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعدرفتنت همه ی آینه هاراشکستم!!!!!!! مرابی توشکسته ترنشان میداد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توکه نیستی من به عکسهایت مینگرم..... این همان تنفس مصنوعی است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر برگ ها نیست! ادم ها همینند... نفس میدهی.... لهت میکنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــمک روی زخـــم اســت...بــارانــی کـه بـی تــو مـی بــارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــودم را آمــاده مـیکــنــــم بــرای رقــص...بــاید در جــشــن آشنـــایـی تـــو و عــشــق جـدیـــدت ســنگ تـــمام بــگــذارم....!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بودن قدرت میخواهد! و این قدرت را کسی به من داد که روزی میگفت:"تنهایت نمیگذارم"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب پتروس ِ شهر من خواب است ، وقتی چشمانم چکه می کنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم بیا...گفت پاهایم یخ زده...به پایش سوختم!گرم شدرفت به سوی دیگری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته وفادار به دست هایی بمانی که حتی یکبارم لمسشان نکردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫـــــﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﻫﻢ ﻫـَـــﺲ , ﮐﻪ ﺩﯾـــﮕﻪ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺍﻋﺘــــﺮﺍﻑ ﻣﯿﮕــﺬﺭﻩ .. ﺩﻟـــﺖ ﻣﯿﺨـــــــﻮﺍﺩ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿــــﺘﻮ ﺩﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺩ ﺑﺰﻧــــــــــــــــﯽ ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی وقتایی ادم انقد تنهاس ک ارزو داره یکی صداش کنه حتی اشتباهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین حس دنیا وقتیه که... تو بارونا اهنگ گوش کنی و تو کوچه ها در به در با خاطرات اون بغضتو بشکنی.. باور کنین من حسش کردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دلم خیلی برات تنگ شده برای حرفات برای خنده هات برای صدای مردونت دلتنگتم عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما رو نمیدونم ولی من که به این حقیقت رسیدم که میگن: هـــرچـــــی خـــوب تـــر بـــاشی تنهـــاتـــری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رفتنی نبودم،تو بند کفش هایم را محکم کردی:((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته ك يه روز بفهمي با شارژايي ك تو براش ميخريدي با يكي ديگه حرف ميزد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعدرفتنت همه ی آینه هاراشکستم!!!!!!! مرابی توشکسته ترنشان میداد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توکه نیستی من به عکسهایت مینگرم..... این همان تنفس مصنوعی است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر برگ ها نیست! ادم ها همینند... نفس میدهی.... لهت میکنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــمک روی زخـــم اســت...بــارانــی کـه بـی تــو مـی بــارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــودم را آمــاده مـیکــنــــم بــرای رقــص...بــاید در جــشــن آشنـــایـی تـــو و عــشــق جـدیـــدت ســنگ تـــمام بــگــذارم....!!!