بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با سیگار کشیدن کسی مرد نشد ولی با دیدن نامــــردیا خیلیا سیگاری شدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا مال منی ^_^ یا غلط میکنی مال کس دیگه ای باشی ...  حقِ انتخاب هم نداری بگو چشم :| افتاد ؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سَنگِ قَبرَموُ دوس دارَم ... چٌون قَرارهَ بِشهِ #پاتوقِ دوستام... مياين ديگهِ مًگهَ نَه...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـي تـو مـن "دِق" ميـكنـم ، نـرو بـري "هِـق هـِق" ميـكنـم ، نـرو نـذار ايـنـجـوري تـمـوم بشـه تـو رو "عـاشِـق" ميـكنـم ، نـرو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

� پــِلـــک هـــایِ بــَـســــتـِــه � � چـِـــشـــمـــایِ خــَـســـتـِــه � ⛔ یــِـه فــَــنــدَک زیــــرِ عــَـکــسِــت ⛔

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـامه هایمان که تکلیف مان را روشــن نکـرد ... بعد مــن تمامشان را بسوزان ! شایـد بتوانـی تـنـها شـدنت را بـبـیـنـی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون که می گفت مثله منه از جنس منه نمی دونستم دلش انقد از سنگه چقدر به خودم دروغی می گفتم الآن هر جا باشه واسه ی من دلتنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته از همه چی خودم......روزگار.......تنهایی.....گریه .......بغض......دلتنگی...... خدایا کم اوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهـی وقـتا با یـه لـبخـنـد مـیـشه بـه کسی گفت ، دوسـتـت دارم ... حـالا مـی خـندی یا بخـنـدم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن تنــها . . . مخلوق خـدا هسـتم کــﮧ . . . روز مـرگم را مـے دانــم . . . !!! کافیست تو بروے !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخاد ببینمت  تو بغلم بگیرمت چقد دوستت دارم چقدر مهمه بودنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﯾﮑﯽ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯿﺸﯽ ﺑﺨﻮﺍﺑﯽ ﺭﻭﺵ ﻧﺎﺯﺵ ﮐﻨﯽ ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻌﺴﺖ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﻤﯽﮐﻨﻪ حتی زندگی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهنم پر از تو و خالی از دیگران است اما کنارم خالی از تو و پر از دیگران است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اثری بعدازتوازمن نمیمونه... قلبمونبودنه تومیسوزونه... خیلی دوست دارم عشقٍ من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا به من رحم کن که من بی کسم اون رفته و دیگه بریده نفسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اولين جمله ت فهميده بودم زود عشقهاي قبل از تو سوء تفاهم بود 3>

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با سیگار کشیدن کسی مرد نشد ولی با دیدن نامــــردیا خیلیا سیگاری شدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا مال منی ^_^ یا غلط میکنی مال کس دیگه ای باشی ...  حقِ انتخاب هم نداری بگو چشم :| افتاد ؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سَنگِ قَبرَموُ دوس دارَم ... چٌون قَرارهَ بِشهِ #پاتوقِ دوستام... مياين ديگهِ مًگهَ نَه...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـي تـو مـن "دِق" ميـكنـم ، نـرو بـري "هِـق هـِق" ميـكنـم ، نـرو نـذار ايـنـجـوري تـمـوم بشـه تـو رو "عـاشِـق" ميـكنـم ، نـرو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

� پــِلـــک هـــایِ بــَـســــتـِــه � � چـِـــشـــمـــایِ خــَـســـتـِــه � ⛔ یــِـه فــَــنــدَک زیــــرِ عــَـکــسِــت ⛔

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـامه هایمان که تکلیف مان را روشــن نکـرد ... بعد مــن تمامشان را بسوزان ! شایـد بتوانـی تـنـها شـدنت را بـبـیـنـی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون که می گفت مثله منه از جنس منه نمی دونستم دلش انقد از سنگه چقدر به خودم دروغی می گفتم الآن هر جا باشه واسه ی من دلتنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته از همه چی خودم......روزگار.......تنهایی.....گریه .......بغض......دلتنگی...... خدایا کم اوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهـی وقـتا با یـه لـبخـنـد مـیـشه بـه کسی گفت ، دوسـتـت دارم ... حـالا مـی خـندی یا بخـنـدم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن تنــها . . . مخلوق خـدا هسـتم کــﮧ . . . روز مـرگم را مـے دانــم . . . !!! کافیست تو بروے !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخاد ببینمت  تو بغلم بگیرمت چقد دوستت دارم چقدر مهمه بودنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﯾﮑﯽ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯿﺸﯽ ﺑﺨﻮﺍﺑﯽ ﺭﻭﺵ ﻧﺎﺯﺵ ﮐﻨﯽ ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻌﺴﺖ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﻤﯽﮐﻨﻪ حتی زندگی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهنم پر از تو و خالی از دیگران است اما کنارم خالی از تو و پر از دیگران است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اثری بعدازتوازمن نمیمونه... قلبمونبودنه تومیسوزونه... خیلی دوست دارم عشقٍ من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا به من رحم کن که من بی کسم اون رفته و دیگه بریده نفسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اولين جمله ت فهميده بودم زود عشقهاي قبل از تو سوء تفاهم بود 3>