بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میخواى یكــیو از دست بــدى... فقط كـافـیـه دوستش داشـته باشـى ... همـین کافیه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ است ، همه فکر کنند سرت شلوغ است ، و تنها خودت بدانی چقدر تنـــهایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای دلم ابریست "پدرم" .... و "من" میبارمو میبارم و میبارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی !!!... قلبم پیش تو جا مونده !!!... با خودت کجا میبری قلب منو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يکي بود که ديگر نيست....و تمام ماجرا همين است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گور پدر همه ی فال های قهوه " من تو را دوست دارم .." بعد از این فقط چای می خورم......!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمعــــــــــــه مثل معلم سخت گیری است که با خودکار قرمــــــــــــــز؛ روی غصه،تشدید میگذارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا حافظ رفیق همزبانم عزیز نازنین و مهربانم تو را من دوست دارم تا همیشه اگر چه رفته ای از آسمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عین شمعی میسوزم ولی تنها من پروانه ای در گذشته ام نداشتم که حال دورم بچرخد.پروانه ی من پیله ای پاره بود. در این دنیا پیله ی پاره ی پروانه فقط نسیبم شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمم را"سنگي"نگه ميدارد؛"خودم"را گوري...و"يادم"را...نميدانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوونه . . . اگه بری دیگه دلخوشی برام نمیمونه . . . ! اینو بفهمــــــــــ ـ ـ ـ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی گاهی وقتا تقدیر ما نیست، ترجیح ماست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هست که باید لم بدی یه گوشه و جریان زندگیت رو فقط مرور کنی بعدشم بگی:به سلامتی خودم که اینقدر تحمل داشتم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـوایـت را کـرده و کـمـی تـو را مـیـخـواهـد ، دل اسـت دیـگـر … یـادش رفـتـه اسـت کـه رفـتـه ای … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طول این فاصله ها دستم هست من جدا و تو جدا دستم هست عاشقم باش ولی دورادور دو قدم فاصله را دستم هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دوریت چه دارم غیر از دلی شکسته ، چشمی همیشه ابری ، پایی همیشه بسته.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میخواى یكــیو از دست بــدى... فقط كـافـیـه دوستش داشـته باشـى ... همـین کافیه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ است ، همه فکر کنند سرت شلوغ است ، و تنها خودت بدانی چقدر تنـــهایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای دلم ابریست "پدرم" .... و "من" میبارمو میبارم و میبارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی !!!... قلبم پیش تو جا مونده !!!... با خودت کجا میبری قلب منو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يکي بود که ديگر نيست....و تمام ماجرا همين است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گور پدر همه ی فال های قهوه " من تو را دوست دارم .." بعد از این فقط چای می خورم......!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمعــــــــــــه مثل معلم سخت گیری است که با خودکار قرمــــــــــــــز؛ روی غصه،تشدید میگذارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا حافظ رفیق همزبانم عزیز نازنین و مهربانم تو را من دوست دارم تا همیشه اگر چه رفته ای از آسمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عین شمعی میسوزم ولی تنها من پروانه ای در گذشته ام نداشتم که حال دورم بچرخد.پروانه ی من پیله ای پاره بود. در این دنیا پیله ی پاره ی پروانه فقط نسیبم شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمم را"سنگي"نگه ميدارد؛"خودم"را گوري...و"يادم"را...نميدانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوونه . . . اگه بری دیگه دلخوشی برام نمیمونه . . . ! اینو بفهمــــــــــ ـ ـ ـ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی گاهی وقتا تقدیر ما نیست، ترجیح ماست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هست که باید لم بدی یه گوشه و جریان زندگیت رو فقط مرور کنی بعدشم بگی:به سلامتی خودم که اینقدر تحمل داشتم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـوایـت را کـرده و کـمـی تـو را مـیـخـواهـد ، دل اسـت دیـگـر … یـادش رفـتـه اسـت کـه رفـتـه ای … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طول این فاصله ها دستم هست من جدا و تو جدا دستم هست عاشقم باش ولی دورادور دو قدم فاصله را دستم هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دوریت چه دارم غیر از دلی شکسته ، چشمی همیشه ابری ، پایی همیشه بسته.