بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه فاجعه برام پیش اومد  دیروز تولدم بود اما هیچکی بهم تبریک نگفت  هیچکی یادش نبود تنهایی یعنی این....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا اونایی که ولمون میکنن و میرن.......... باید با یکی دیگه شا باشنو ما ناراحت؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیـــــرشدن که به سن و سال نیست....همین که آرزوهایت به پایان برسد و دلت شکسته.........یعنـــــــی خیلی وقت است پیــــــــــــــــــــــــر شده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی دختری که گفت: اگه بمونی میشی پدر پسرم  اگه بری میشی اسم پسرم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني عشق يعني جي؟ يعني واسه منه عاشق آغوشش خود بهشته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همون لحظه که رفتی،روحم از تنم جدا شد تو که تنها نمی مونی؟منه تنها رو دعا کن خاطراتمو نگه دار،اما دوستامون رها کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگذارمو میروم نه اینکه دوست نداشته باشم چون از نخودی بودن متنفرم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد بزرگیست برای کسی که متوجه نبودنت نیست پرپر بشی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــرا پاپتــی میخوانـــد.....انــکه کفشهـــایـــم در راهــــش پـــاره شــــد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اميد امدن روزي نشسته ام كه... امدنش چيزي شبيه معجزه است‎!‎ خودمانيم,خوش خيالي هم عالمي دارد‎!‎‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فيلم زندگي من فقط "آنچه گذشتش‎"‎ زيباست‎!‎ نقش اول كه جا بزند همين ميشود ديگر‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت مثل هوس کشیدن سیگار است، در شبی بارنی وقتی که دکه های شهر بسته اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناشیانه " که دل میبندی!!! " لاشیانه " ترکت میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد براي زمستان کتي گرم بخرم باجيب هايي براي دستانم تن هاي "تنها" زود يخ ميزنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبیست.... اطرافم را که مینگرم,میبینم همه چیزدرست است... درست همان گونه که نباید باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دسـتـمـو بـگـیـر … دارم بـه یـادت مـیـُفـتـم !!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه فاجعه برام پیش اومد  دیروز تولدم بود اما هیچکی بهم تبریک نگفت  هیچکی یادش نبود تنهایی یعنی این....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا اونایی که ولمون میکنن و میرن.......... باید با یکی دیگه شا باشنو ما ناراحت؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیـــــرشدن که به سن و سال نیست....همین که آرزوهایت به پایان برسد و دلت شکسته.........یعنـــــــی خیلی وقت است پیــــــــــــــــــــــــر شده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی دختری که گفت: اگه بمونی میشی پدر پسرم  اگه بری میشی اسم پسرم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني عشق يعني جي؟ يعني واسه منه عاشق آغوشش خود بهشته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همون لحظه که رفتی،روحم از تنم جدا شد تو که تنها نمی مونی؟منه تنها رو دعا کن خاطراتمو نگه دار،اما دوستامون رها کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگذارمو میروم نه اینکه دوست نداشته باشم چون از نخودی بودن متنفرم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد بزرگیست برای کسی که متوجه نبودنت نیست پرپر بشی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــرا پاپتــی میخوانـــد.....انــکه کفشهـــایـــم در راهــــش پـــاره شــــد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اميد امدن روزي نشسته ام كه... امدنش چيزي شبيه معجزه است‎!‎ خودمانيم,خوش خيالي هم عالمي دارد‎!‎‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فيلم زندگي من فقط "آنچه گذشتش‎"‎ زيباست‎!‎ نقش اول كه جا بزند همين ميشود ديگر‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت مثل هوس کشیدن سیگار است، در شبی بارنی وقتی که دکه های شهر بسته اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناشیانه " که دل میبندی!!! " لاشیانه " ترکت میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد براي زمستان کتي گرم بخرم باجيب هايي براي دستانم تن هاي "تنها" زود يخ ميزنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبیست.... اطرافم را که مینگرم,میبینم همه چیزدرست است... درست همان گونه که نباید باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دسـتـمـو بـگـیـر … دارم بـه یـادت مـیـُفـتـم !!!