بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناک ترین مزه بغضه، وقتی که مجبوری با آب یخ بدیش پایین.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دوستم آییـــــــنه است ، وقتـــــــی من "گریـــــــه میکنم" او "نمیـــــخندد" !......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدم با یکــــی دیگه هستی ... بجا من دل به غریبـــــه بستی ... شنیدم هرجــــا میره باهاشی ... میمیــــــــره اگه یه روز نباشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺎﻥ ، ﺁﻥ ﭼﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺍﻡ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا نزدي اسمم را !!! "جانم"هايي كه برايت كنار گذاشته بودم پوسيدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا این دلتنگی های ما را هیچ بارانی آرام نمیکند فکری کن اشک ما طعنه میزند به باران رحمتت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است با تمام عشقت به چشمانش نگاه کنی و در چشمانش عشق دیگری را ببینی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عذابی ست قلبت برای کسی بتپد که قلبش برای دیگری می تپد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــن روزهــا چــه قــدر دلــم هــوای آن روزهــا را کــرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها حال بچه ای را دارم که هیچکس در کوچه او را بازی نمیدهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يــــه زمـــان براي مـــن يــه رويــاي "شيــريــن" بـودي... ولــي حــالا تبــديــل شــدي به يــه حســرت "تلــــــخ"....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيــاد طـــول نميكشــه" لاشـــه ی" عشقت بگنــده.....!! وقتــی طبق عــادت همیشــه! ميخــواي تقدیمش کنــی بــه يكــي ديگــه......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران بودی  نباریدی باریدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"پدر" بویِ مَرد می آید از چروکِ پیراهنت .... دَر این همهمه یِ نامَردی... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوس داشـتـم دلـیـلِ شـب بـیـداری هـام بـودنـت بـاشـه نـه نـبـودنـت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پالتویی که برایم خریدی هنوز بر تنمه... فقط گرمم نمیکند بعد تو!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناک ترین مزه بغضه، وقتی که مجبوری با آب یخ بدیش پایین.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دوستم آییـــــــنه است ، وقتـــــــی من "گریـــــــه میکنم" او "نمیـــــخندد" !......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدم با یکــــی دیگه هستی ... بجا من دل به غریبـــــه بستی ... شنیدم هرجــــا میره باهاشی ... میمیــــــــره اگه یه روز نباشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺎﻥ ، ﺁﻥ ﭼﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺍﻡ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا نزدي اسمم را !!! "جانم"هايي كه برايت كنار گذاشته بودم پوسيدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا این دلتنگی های ما را هیچ بارانی آرام نمیکند فکری کن اشک ما طعنه میزند به باران رحمتت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است با تمام عشقت به چشمانش نگاه کنی و در چشمانش عشق دیگری را ببینی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عذابی ست قلبت برای کسی بتپد که قلبش برای دیگری می تپد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــن روزهــا چــه قــدر دلــم هــوای آن روزهــا را کــرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها حال بچه ای را دارم که هیچکس در کوچه او را بازی نمیدهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يــــه زمـــان براي مـــن يــه رويــاي "شيــريــن" بـودي... ولــي حــالا تبــديــل شــدي به يــه حســرت "تلــــــخ"....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيــاد طـــول نميكشــه" لاشـــه ی" عشقت بگنــده.....!! وقتــی طبق عــادت همیشــه! ميخــواي تقدیمش کنــی بــه يكــي ديگــه......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران بودی  نباریدی باریدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"پدر" بویِ مَرد می آید از چروکِ پیراهنت .... دَر این همهمه یِ نامَردی... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوس داشـتـم دلـیـلِ شـب بـیـداری هـام بـودنـت بـاشـه نـه نـبـودنـت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پالتویی که برایم خریدی هنوز بر تنمه... فقط گرمم نمیکند بعد تو!