بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست من و فراموشي، سَرِ “تو” جنــگ داريم …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میدانی انها که از چشم می افتند کجا می افتند؟چندیست دنبال خودم میگردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام بگیر دلم... تنگ نشو برایش... مگر نشنیدی جمله ی آخرش را! “چیزی بینمان نبوده”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر هیچ زمینی را به عشق مترسک شخم نخواهم زد چونکه دیده ام ....خنده های پنهانی مترسک با کلاغ را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم دعا کن وقتی می گویم برایم دعا کن یعنی کم آورده ام از آنهایـے کــﮧ دکتر مے گوید: متاسفم فقط براش دعا کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشه اگه تومیخوای فراموشت کنم حرفی ندارم خوشبخت بشی من دیگه ب صفر رسیدم............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همون چند ثــانیه ای که طول مـیکشه اس ام اس هامو بــاز کــنم و بفهمم کـــه « تو » نــیستی.... امــیدوارترین ادم دنیـــام... بـــاور کـــن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته ها!!! یهویی خودشو ازت پس بگیره . . . صدا و چهره و بودنشو،یهو با هم ازت بگیره!!!!!! پیش اومده واستون؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام پرانتز ها را می بندم ... وقت رفتنت توضیح اضافه نمی خواهم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتهاست که نه به امدن کسی دل خوشم ،، نه ار رفتن کسی دلگیر بی کسی هم عالمی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمی ام کردند اما میبخشمشان..... حواسم نبود کاکتوس را نباید نوازش کرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين دل كه به صد عاشق دل خسته جفا كرد در دام تو افتاد و  جفا ديد و وفا كرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با حريفان گفته اي خواهي فراموشم كني، سرخوش از اين گفته ام چون يادي از من كرده اي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم بگویم به جهنم که رفتی  دیدم واژه ی بهتری هم وجود دارد به همین روز های من که رفتی!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دل من همیشه تــــو خواهــی ماند… حتی اگر …. مخاطب تمام این نوشته هایم او شونــــد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد سخته دنیات مجازی بشه.... چقد سخته رفیقات مجازی بشه.... چقد سخته دیگه دنیارو حس نکنی .... چقد سخته دیگه از زندگی لذتی نبری ....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست من و فراموشي، سَرِ “تو” جنــگ داريم …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میدانی انها که از چشم می افتند کجا می افتند؟چندیست دنبال خودم میگردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام بگیر دلم... تنگ نشو برایش... مگر نشنیدی جمله ی آخرش را! “چیزی بینمان نبوده”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر هیچ زمینی را به عشق مترسک شخم نخواهم زد چونکه دیده ام ....خنده های پنهانی مترسک با کلاغ را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم دعا کن وقتی می گویم برایم دعا کن یعنی کم آورده ام از آنهایـے کــﮧ دکتر مے گوید: متاسفم فقط براش دعا کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشه اگه تومیخوای فراموشت کنم حرفی ندارم خوشبخت بشی من دیگه ب صفر رسیدم............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همون چند ثــانیه ای که طول مـیکشه اس ام اس هامو بــاز کــنم و بفهمم کـــه « تو » نــیستی.... امــیدوارترین ادم دنیـــام... بـــاور کـــن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته ها!!! یهویی خودشو ازت پس بگیره . . . صدا و چهره و بودنشو،یهو با هم ازت بگیره!!!!!! پیش اومده واستون؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام پرانتز ها را می بندم ... وقت رفتنت توضیح اضافه نمی خواهم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتهاست که نه به امدن کسی دل خوشم ،، نه ار رفتن کسی دلگیر بی کسی هم عالمی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمی ام کردند اما میبخشمشان..... حواسم نبود کاکتوس را نباید نوازش کرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين دل كه به صد عاشق دل خسته جفا كرد در دام تو افتاد و  جفا ديد و وفا كرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با حريفان گفته اي خواهي فراموشم كني، سرخوش از اين گفته ام چون يادي از من كرده اي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم بگویم به جهنم که رفتی  دیدم واژه ی بهتری هم وجود دارد به همین روز های من که رفتی!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دل من همیشه تــــو خواهــی ماند… حتی اگر …. مخاطب تمام این نوشته هایم او شونــــد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد سخته دنیات مجازی بشه.... چقد سخته رفیقات مجازی بشه.... چقد سخته دیگه دنیارو حس نکنی .... چقد سخته دیگه از زندگی لذتی نبری ....