بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش...اي كاش ميشد ان روز را فراموش كرد...همان روزي راميگويم كه به ان روز افتادم‎!‎‎!‎‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است حتی نذاشت بپرسم چرا؟ خیلی درد داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ایوب زنده بود وبه من راز صبوری را می آموخت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناک است ... دردناک... وقتی با نسیمی برود کسی که به خاطرش به طوفان زده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی از نبودش تا نیمه های صب بیدار بمونی نتونی از فکرش بیای بیرون روزات و شبات قاطی بشه اما هروقت بهش زنگ زدی با صدای خوابالود از خواب بیدار شه و جوابتو بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها خابه خوبه من مرگه پاییزم بی خزو بی برگه... همه ی زمستونای من سفید... اما خیلی کم رنگه دنیا وارونه شده با من نمیخام اینجوری بسازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـالا گـلـه هـام بـمـونـه بـرای بـعـد تـمـوم اشـکـهـام دلـتـنـگـی هـایم و تـمـوم اعـتـمـادم بـرام تـعـریـف کـن با او چـطـور مـیـگـذره کـه بـا مـن نـمـیـگـذشـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگـــــــر به کسی نمی گویم: دوســتت دارم... انگار دوستت دارم های من ..؛ خداحافظ شنیده می شود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تظاهـــــر به شـــادی میــکنم، حــرفـــــ مـیـزنـم, مـثـل هـمـه، امـا... خیلی وقته که مرده امـــ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـنهــ ــا کـه بـاشی گـاهیِِ آرزو می کنــی یــکــ نـفـر صدایــت کنــد...
حتـی اشتـبـاهـــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــــــــــر سـوزنـــــــــــے اگر مــــــــــرا میخواست... زمــیـــــن و زمـان را بــــﮧ هم  میــــــــــدوختم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خیال َم تو را در آغوش دارم ... چشم که باز می کنم ... جز التماس چیزی ندارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینایی که با هدفون تو گوش میرن بخوابن، این رویایی براشون نمونده که قبل از خواب بهش فکر کنن اینا تنهان....درست مثل من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"زن" نیستم اگر زنانه پای عشقم نایستم!!! من از قبیله ی "زلیخا" آمده ام... آنقدر عشقت را جار میزنم تا خدا برایم کف بزند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار همیشه خوب میگذرد... البته نه برای من، از روی من..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل یه گنجشک میمونه... اگه محکم بگیریش میمیره.. اگه آروم بگیریش پر میزنه... پس طوری بگیرش که آروم تو دستات خوابش ببره

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش...اي كاش ميشد ان روز را فراموش كرد...همان روزي راميگويم كه به ان روز افتادم‎!‎‎!‎‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است حتی نذاشت بپرسم چرا؟ خیلی درد داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ایوب زنده بود وبه من راز صبوری را می آموخت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناک است ... دردناک... وقتی با نسیمی برود کسی که به خاطرش به طوفان زده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی از نبودش تا نیمه های صب بیدار بمونی نتونی از فکرش بیای بیرون روزات و شبات قاطی بشه اما هروقت بهش زنگ زدی با صدای خوابالود از خواب بیدار شه و جوابتو بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها خابه خوبه من مرگه پاییزم بی خزو بی برگه... همه ی زمستونای من سفید... اما خیلی کم رنگه دنیا وارونه شده با من نمیخام اینجوری بسازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـالا گـلـه هـام بـمـونـه بـرای بـعـد تـمـوم اشـکـهـام دلـتـنـگـی هـایم و تـمـوم اعـتـمـادم بـرام تـعـریـف کـن با او چـطـور مـیـگـذره کـه بـا مـن نـمـیـگـذشـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگـــــــر به کسی نمی گویم: دوســتت دارم... انگار دوستت دارم های من ..؛ خداحافظ شنیده می شود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تظاهـــــر به شـــادی میــکنم، حــرفـــــ مـیـزنـم, مـثـل هـمـه، امـا... خیلی وقته که مرده امـــ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـنهــ ــا کـه بـاشی گـاهیِِ آرزو می کنــی یــکــ نـفـر صدایــت کنــد...
حتـی اشتـبـاهـــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــــــــــر سـوزنـــــــــــے اگر مــــــــــرا میخواست... زمــیـــــن و زمـان را بــــﮧ هم  میــــــــــدوختم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خیال َم تو را در آغوش دارم ... چشم که باز می کنم ... جز التماس چیزی ندارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینایی که با هدفون تو گوش میرن بخوابن، این رویایی براشون نمونده که قبل از خواب بهش فکر کنن اینا تنهان....درست مثل من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"زن" نیستم اگر زنانه پای عشقم نایستم!!! من از قبیله ی "زلیخا" آمده ام... آنقدر عشقت را جار میزنم تا خدا برایم کف بزند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار همیشه خوب میگذرد... البته نه برای من، از روی من..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل یه گنجشک میمونه... اگه محکم بگیریش میمیره.. اگه آروم بگیریش پر میزنه... پس طوری بگیرش که آروم تو دستات خوابش ببره