بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانو... دلم بی منطق شده... نمیخواهمت نمی فهمد... هزار باره میشکافد سینه ام را وقتی دستانت نوازش گر رویای من وآغوش دیگریست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی... گودی کمرت قالب دست های کسی نباشه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقع سختیاشون بودیم موقع سختیامون گم وگور شدن!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم لبخند تو ببینم میشم دیونه یادم نبود لبخندتم به خاطر اونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي سخته خودت با تموم وجودت دوسش داشته باشي  ولي صبح تا شب راهنماييش کني تا به عشقش برسه بخدا خيلي سخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای خودم تنگ میشود،روزهای که بیشترمی خندیدم،روزهای که اتاق هوای بیشتری داشت،روزهای که توراداشتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانیکه به عمق واقعی انسانها پی نبرده ای دوستشان نداشته باش زیرا عمیق ترین زخمها زخم خنجر کسی است که با تمام وجود دوستش داشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسَـــلـامـــتـــے روزے کہ " مـــادرمـــ " بـــیـــاد سر قـــبـــــرم... شـــمـــع روشن ڪُنہ و بـــگه... امــــروز تــــــولــــــدتـہ... نمیخــــواے شـــمـــعــــارو "فــــوت" ڪُنـﮯ....؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا،خدا،خدا  دوباره دستمو بگیییر خدا،خدا،خدا من اومدم اگرچه دیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویی می شنوم صدای خش خش آرزوهایم را زیر پای رهگذران این خزان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـَردرد هـای بیـخودی ...  چقد [ دَرد ] دآرَد ایـن زِنـدگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایے یعنی.............من یـہ گوشے دارҐ کـہ اهنگ زنگش یادҐ نیـωـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـهـ حِـســِـ بَــــديهـ:  وقتي چشاتو وا ميكني و ميفهمي ناراحتين از دست هم!!! اون موقس كه از خدا ميخواي: كــاشـ بيــــدارم نمــيـ كردي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبمو آتیش زدی...!!!! یادت رفت خودتم درونشی... سوختی رفیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنهاترین تنهای تنهاییم خدایا تو دیگر تنهایم مگذار.قلب تنها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه کار کمی است برای توصیف نداشتنت . . . دارم به رفتار پر شکوهی شبیه به مرگ فکر می کنم. . . !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانو... دلم بی منطق شده... نمیخواهمت نمی فهمد... هزار باره میشکافد سینه ام را وقتی دستانت نوازش گر رویای من وآغوش دیگریست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی... گودی کمرت قالب دست های کسی نباشه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقع سختیاشون بودیم موقع سختیامون گم وگور شدن!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم لبخند تو ببینم میشم دیونه یادم نبود لبخندتم به خاطر اونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي سخته خودت با تموم وجودت دوسش داشته باشي  ولي صبح تا شب راهنماييش کني تا به عشقش برسه بخدا خيلي سخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای خودم تنگ میشود،روزهای که بیشترمی خندیدم،روزهای که اتاق هوای بیشتری داشت،روزهای که توراداشتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانیکه به عمق واقعی انسانها پی نبرده ای دوستشان نداشته باش زیرا عمیق ترین زخمها زخم خنجر کسی است که با تمام وجود دوستش داشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسَـــلـامـــتـــے روزے کہ " مـــادرمـــ " بـــیـــاد سر قـــبـــــرم... شـــمـــع روشن ڪُنہ و بـــگه... امــــروز تــــــولــــــدتـہ... نمیخــــواے شـــمـــعــــارو "فــــوت" ڪُنـﮯ....؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا،خدا،خدا  دوباره دستمو بگیییر خدا،خدا،خدا من اومدم اگرچه دیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویی می شنوم صدای خش خش آرزوهایم را زیر پای رهگذران این خزان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـَردرد هـای بیـخودی ...  چقد [ دَرد ] دآرَد ایـن زِنـدگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایے یعنی.............من یـہ گوشے دارҐ کـہ اهنگ زنگش یادҐ نیـωـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـهـ حِـســِـ بَــــديهـ:  وقتي چشاتو وا ميكني و ميفهمي ناراحتين از دست هم!!! اون موقس كه از خدا ميخواي: كــاشـ بيــــدارم نمــيـ كردي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبمو آتیش زدی...!!!! یادت رفت خودتم درونشی... سوختی رفیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنهاترین تنهای تنهاییم خدایا تو دیگر تنهایم مگذار.قلب تنها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه کار کمی است برای توصیف نداشتنت . . . دارم به رفتار پر شکوهی شبیه به مرگ فکر می کنم. . . !