بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی ما معمولیا که از پاییز نه خاطره های عاشقانه اش که فقط خشکیِ لب و فین فینِ دماغش بهمون رسید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر پیش این و ان ازخوبی هایش گفتم که وقتی سراغش را می گیرند،شرم دارم بگویم تنهایم گذاشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هیچوقت کنارت ندیدی منو ، جلوتر ازت رفتم این جاده رو ، مبادا که غم راهتو سدکنه، به جای تو دنیا به من بدکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑـــــﻌﻀﯽ ﻭقـــــت هــاشــــاید ﻗـــﻴــﺪ ﻃـــﺮفتـــو بــــزﻧـﯽﺍﻣـــﺎ ﻭﺍﻗــﻌﺎ ﺩﻝ ﺍﻳﻨــﻮ ﻧـــﺪﺍﺭﯼ ﮐـــﻪﺍﻭﻧﻮ ﺑﺎ ﻳـﮑﯽ ﺩﻳﮕــــــﻪ ﺑــﺒﻴﻨــﯽ …! اين يني اينكه هنوزم عاشقشي بدبخت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه تـلـخ اسـت بـا بـغـض بـنـویـسـی بـا خـنـده بـخـوانـنـد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغاز پیش فروش "دل تنهام" در پاییز امسال... برای کسانی که دلشان برای تنهایشان "تنگ" شده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزمــردنــم درآخـــریــــن نـفـــس فـــقــطـ یــه چیـــــز بــهت خــواهـــــم گفــــت: ینطـــــــوری میـــــــــرن نـــــه اونطــــــوری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امن از دوری ...... این روز ها .... با هر صدایی بر می گردم ....... و هر بار باید ......به روی دلم نیاورم ....... که تو نبودی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه تنهاییم که هر وقت بهش خیانت کردم باز برگشت پیش خودم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میگفتی حاضری جونتوبرام بدی  ته دلم میگفتم خدایاداشتن چنین عشقی آخرخوشبختیه اماحالا.......... به خدا من جونتو نمیخوام فقط جواب سلاممو بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار که کودکانه دست کسی  را گرفتم گم شدم!!! ترس من از گم شدن نیست.... ترسم از گرفتن دستی است که بی بهانه رهایم کند............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم هوایت را کرده است.......تویی که هیچگاه هوایم را نداشتی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

-ـــ- مرغــمان تخــم نمیگذارد،امــا گاومــان هــرروز میزایــد..! -ـــ- وقتی تمام احساس دلتنگیت را بایک " به من چه " میگیری، " به کسی چه " که چقدر تنهایی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگــه کســی گریـــه میکــنـه... بخـــاطر ایـن نیستـــــ کـــه ضعیفـــه... گـــریه میکنــه چـــون... یـه مـدت طـــولانی... قــوی بــوده... : )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیرچشمان آرزوهایم بدجور کبود شده....... عجب دستان سنگینی دارد.....این سرنوشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجـــــــــیب است … یــــک جای کــار اشکال دارد ، نه به پدرم رفته ام ؛ نه به مادرم ! مــــــــن بر باد رفته ام … ! مــــــــن همان دختر از یاد رفته ام.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی ما معمولیا که از پاییز نه خاطره های عاشقانه اش که فقط خشکیِ لب و فین فینِ دماغش بهمون رسید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر پیش این و ان ازخوبی هایش گفتم که وقتی سراغش را می گیرند،شرم دارم بگویم تنهایم گذاشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هیچوقت کنارت ندیدی منو ، جلوتر ازت رفتم این جاده رو ، مبادا که غم راهتو سدکنه، به جای تو دنیا به من بدکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑـــــﻌﻀﯽ ﻭقـــــت هــاشــــاید ﻗـــﻴــﺪ ﻃـــﺮفتـــو بــــزﻧـﯽﺍﻣـــﺎ ﻭﺍﻗــﻌﺎ ﺩﻝ ﺍﻳﻨــﻮ ﻧـــﺪﺍﺭﯼ ﮐـــﻪﺍﻭﻧﻮ ﺑﺎ ﻳـﮑﯽ ﺩﻳﮕــــــﻪ ﺑــﺒﻴﻨــﯽ …! اين يني اينكه هنوزم عاشقشي بدبخت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه تـلـخ اسـت بـا بـغـض بـنـویـسـی بـا خـنـده بـخـوانـنـد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغاز پیش فروش "دل تنهام" در پاییز امسال... برای کسانی که دلشان برای تنهایشان "تنگ" شده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزمــردنــم درآخـــریــــن نـفـــس فـــقــطـ یــه چیـــــز بــهت خــواهـــــم گفــــت: ینطـــــــوری میـــــــــرن نـــــه اونطــــــوری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امن از دوری ...... این روز ها .... با هر صدایی بر می گردم ....... و هر بار باید ......به روی دلم نیاورم ....... که تو نبودی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه تنهاییم که هر وقت بهش خیانت کردم باز برگشت پیش خودم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میگفتی حاضری جونتوبرام بدی  ته دلم میگفتم خدایاداشتن چنین عشقی آخرخوشبختیه اماحالا.......... به خدا من جونتو نمیخوام فقط جواب سلاممو بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار که کودکانه دست کسی  را گرفتم گم شدم!!! ترس من از گم شدن نیست.... ترسم از گرفتن دستی است که بی بهانه رهایم کند............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم هوایت را کرده است.......تویی که هیچگاه هوایم را نداشتی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

-ـــ- مرغــمان تخــم نمیگذارد،امــا گاومــان هــرروز میزایــد..! -ـــ- وقتی تمام احساس دلتنگیت را بایک " به من چه " میگیری، " به کسی چه " که چقدر تنهایی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگــه کســی گریـــه میکــنـه... بخـــاطر ایـن نیستـــــ کـــه ضعیفـــه... گـــریه میکنــه چـــون... یـه مـدت طـــولانی... قــوی بــوده... : )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیرچشمان آرزوهایم بدجور کبود شده....... عجب دستان سنگینی دارد.....این سرنوشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجـــــــــیب است … یــــک جای کــار اشکال دارد ، نه به پدرم رفته ام ؛ نه به مادرم ! مــــــــن بر باد رفته ام … ! مــــــــن همان دختر از یاد رفته ام.....