بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتیجه ی ِ جمع بندی این است که ... همه تنهائیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كلاغ ها بگوييد قصه من تمام شد‎!‎ يكي بود و نبودم را أتش زد و رفت‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روزها برایم از روی عشق میخواند یه روزتلافی میکنم هرچی بدی کردی به من ... این همه بی وفاییات جواب خوبی بود به من... هیچکی مثه من تورو دوست نداره اینو از تو چشمام میتونی بخونی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ است، همه فکر کنند سرت شلوغ است، و تنها خودت بدانی چقدر تنـــهایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬﺍﺭ، ﺑﯿﺎ ﺩﺳـــﺖ ﺧـــﺎﻟﯽ ﺑﺠﻨـــــﮕﯿﻢ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید حواسم را بیشتر جمع کنم... آنقدر جاذبه داری..که تا بند افکارم را شل میکنم  تنهایم می گذارند دور تو جمع می شوند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرکلیدقلبی رو نداری قفلش نکن اگرخداحافظی درراه است سلام نکن اگردستی رو گرفتی رهایش نکن دفتری که بسته شد دیگه بازش نکن قلبی که شکسته شددیگه نازش نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر منتظر "هیچکس" نیستم... ولی بازهم وقتی نویز موبایلمو رو صدا میزارم تنم میلرزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره دل هواي با تو بودن كرده...نگو اين دل دوري عشقتو باور كرده دل من خسته از اين دست ب دعاها موندن...همه ي آرزوهام با رفتن تو مردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب بود، شمع بود من بودم و غم... شب رفت شمع سوخت من ماندم و غم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ تنــهایــی یــنـی گــوشـیـت هـیــچ رقمــه نـیــاز بـه پیــن کُد نداشــتــه بـاشــه ...+

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاهی پای چشمانم را دوست دارم جای پای رفتن توست .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینایی که دیر میرن سرِ سُفره و زودَم بلند میشن میرن تو اتاقشون . . . اینا تو اتاقشون سرگرمی ندارن که؛اینا نمیتونن جلویِ اَشکاشونُ بگیرن :( راحتشون بذارین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم این روزها جای دو نفر در من خالی است:من که بی تو هیچم و تویی که دیگر هیچ وقت نیستی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن ازت خـاطـره دارم وقـت بـارون … ایـن خـودش درد کـمـی نـیـسـت … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غـمـگـیـن تـر از پـایـیـز ، زمـسـتـونـه کـه بـهـار نـدیـده, امـا غـمـگـیـن تـر از اون مـنـم کـه تـو رو نـدیـدم عـشـقـم ...!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتیجه ی ِ جمع بندی این است که ... همه تنهائیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كلاغ ها بگوييد قصه من تمام شد‎!‎ يكي بود و نبودم را أتش زد و رفت‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روزها برایم از روی عشق میخواند یه روزتلافی میکنم هرچی بدی کردی به من ... این همه بی وفاییات جواب خوبی بود به من... هیچکی مثه من تورو دوست نداره اینو از تو چشمام میتونی بخونی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ است، همه فکر کنند سرت شلوغ است، و تنها خودت بدانی چقدر تنـــهایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬﺍﺭ، ﺑﯿﺎ ﺩﺳـــﺖ ﺧـــﺎﻟﯽ ﺑﺠﻨـــــﮕﯿﻢ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید حواسم را بیشتر جمع کنم... آنقدر جاذبه داری..که تا بند افکارم را شل میکنم  تنهایم می گذارند دور تو جمع می شوند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرکلیدقلبی رو نداری قفلش نکن اگرخداحافظی درراه است سلام نکن اگردستی رو گرفتی رهایش نکن دفتری که بسته شد دیگه بازش نکن قلبی که شکسته شددیگه نازش نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر منتظر "هیچکس" نیستم... ولی بازهم وقتی نویز موبایلمو رو صدا میزارم تنم میلرزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره دل هواي با تو بودن كرده...نگو اين دل دوري عشقتو باور كرده دل من خسته از اين دست ب دعاها موندن...همه ي آرزوهام با رفتن تو مردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب بود، شمع بود من بودم و غم... شب رفت شمع سوخت من ماندم و غم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ تنــهایــی یــنـی گــوشـیـت هـیــچ رقمــه نـیــاز بـه پیــن کُد نداشــتــه بـاشــه ...+

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاهی پای چشمانم را دوست دارم جای پای رفتن توست .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینایی که دیر میرن سرِ سُفره و زودَم بلند میشن میرن تو اتاقشون . . . اینا تو اتاقشون سرگرمی ندارن که؛اینا نمیتونن جلویِ اَشکاشونُ بگیرن :( راحتشون بذارین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم این روزها جای دو نفر در من خالی است:من که بی تو هیچم و تویی که دیگر هیچ وقت نیستی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن ازت خـاطـره دارم وقـت بـارون … ایـن خـودش درد کـمـی نـیـسـت … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غـمـگـیـن تـر از پـایـیـز ، زمـسـتـونـه کـه بـهـار نـدیـده, امـا غـمـگـیـن تـر از اون مـنـم کـه تـو رو نـدیـدم عـشـقـم ...!!!