بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است بدانی که او حتی لحظه ای هم به تو فکر نمیکند ولی تو ، احمقانه در رویای او غرق شوی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا روزی میرسد که "من" هم گرمای دستانش را حس کنم؟؟ خسته ام؛خسته از این همه "صبر "...دلم عجله میخواهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیاز هم ک خرد میکنی برایش اشک میریزی از پیاز هم برایت کمتر بودم مراخرد کردیو خندیدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حسرت يك نعره مستانه بمرديم‎!‎ ويران شود اين شهر كه ميخانه ندارد‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصاف نیست رفتن ادما با خودشون باشه و فراموش کردنش باما.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سکوت میکردم تا شاید دلش برام تنگ بشه .... اما افسوس ...... فراموش شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرهایم را چیدی که "تنها" جایی نروم اما خودت بی من "کوچ"کردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول میدم وقتی که نیستی عکستو بغل نگیرم... قول میدم روزی هزار بار واسه اشکات نمیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنقدر تنها میشوم که خدا هم به تقدیر میگوید : کمی مهربانتر باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی درد داره اونقدر تودلت حرف وغم و غصه باشه که نزاره گریه ت بندبیاد... ولی کسی نباشه که باهاش دردودل کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـم بـرا حـضـور غـیـاب مـدرسـه تـنـگ شـده … انـگـار اون مـوقـع بـرای کـسـی مـهـم بـود کـه بـاشـیـم یـا نـبـاشـیـم ...!!! ولـی حـالا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخـر ِ تـنـهـایـی اسـت, بـی تـو.. قـدم زدن در پـایـیـز ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهائی مثل ِ حبس می مونه ... ، کسی که کشیده آداب ِ ش رو می دونه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمای استخوان سوزی است  اما نه سوزناک تر از فکر نبودن تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای از روزی که شریک خاطراتت ، یک شماره خاموش باشد و یک سیگار روشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم عشقشو یادش نمیره.. فقط یاد میگیره کمتر راجبش حرف بزنه..کمتر فکر کنه..و دلش کمتر تنگ بشه..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است بدانی که او حتی لحظه ای هم به تو فکر نمیکند ولی تو ، احمقانه در رویای او غرق شوی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا روزی میرسد که "من" هم گرمای دستانش را حس کنم؟؟ خسته ام؛خسته از این همه "صبر "...دلم عجله میخواهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیاز هم ک خرد میکنی برایش اشک میریزی از پیاز هم برایت کمتر بودم مراخرد کردیو خندیدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حسرت يك نعره مستانه بمرديم‎!‎ ويران شود اين شهر كه ميخانه ندارد‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصاف نیست رفتن ادما با خودشون باشه و فراموش کردنش باما.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سکوت میکردم تا شاید دلش برام تنگ بشه .... اما افسوس ...... فراموش شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرهایم را چیدی که "تنها" جایی نروم اما خودت بی من "کوچ"کردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول میدم وقتی که نیستی عکستو بغل نگیرم... قول میدم روزی هزار بار واسه اشکات نمیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنقدر تنها میشوم که خدا هم به تقدیر میگوید : کمی مهربانتر باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی درد داره اونقدر تودلت حرف وغم و غصه باشه که نزاره گریه ت بندبیاد... ولی کسی نباشه که باهاش دردودل کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـم بـرا حـضـور غـیـاب مـدرسـه تـنـگ شـده … انـگـار اون مـوقـع بـرای کـسـی مـهـم بـود کـه بـاشـیـم یـا نـبـاشـیـم ...!!! ولـی حـالا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخـر ِ تـنـهـایـی اسـت, بـی تـو.. قـدم زدن در پـایـیـز ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهائی مثل ِ حبس می مونه ... ، کسی که کشیده آداب ِ ش رو می دونه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمای استخوان سوزی است  اما نه سوزناک تر از فکر نبودن تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای از روزی که شریک خاطراتت ، یک شماره خاموش باشد و یک سیگار روشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم عشقشو یادش نمیره.. فقط یاد میگیره کمتر راجبش حرف بزنه..کمتر فکر کنه..و دلش کمتر تنگ بشه..