بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم دلگیره دلگیرم دارم بهونه میگیرم همش دلتنگ چشماتم بازم من بی تو میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی... یکی از تو خوشش میاد اما تو نه! یه وقتایی... هم، تو از یکی خوشِت میاد اما اون نه! اه...لعنت به اين وقتا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول بده حداقل اورا  مثل من ! دوست نداشته باشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه می شود که از تنها مسیر قلبت هیچ گاه به تو نمی رسم ؟ وقتی احتمال به مقصد رسیدن دو راهی ها هم، حداقل پنجاه درصد است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حــــس بدیـه وقتى مى بینى که عشـقت دورت نمیگرده ؛  اونم داره دورت مى زنــه ، مثل بقیـــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه روزگار تلخیست.. تو بی خبر از من.. و تمام من درگیر تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافر بی بدرقه من اینقدر بی صدا رفتی که از وداع جا ماندم  باز به غیرت چشمانم که آبی پشت سرت ریختند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آن را که در تنها ترین تنهایییم تنهای تنهایم گذاشت هیچ در تنها ترین تنهاییش تنهای تنهایش نذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕﺗﻮﻥ ﮐﻪ ﻣﯽﺭﯾﻦ ﺭﻭﺿﻪ . ﺟﺎﺗﻮﻥ ﻭﺳﻂِ ﺑﻬﺸﺘﻪ . ﻣﺎ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎﻣﻮﻥ ﺷﺪﻩ ﺁﺧﺮﺕ ﯾﺰﯾﺪ. ﮐﯿﻪ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺑﺒﺮﻩ ﺭﻭﺿﻪ؟ سعید ﺁﻗﺎ ﺗﻮ ﺭﻭ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺿﻪ؟ ﺭﻭﺿﻪ، ﺧﻮﺩﺗﯽ؛ ﮔﺮﯾﻪﮐُﻦ ﻧﺪﺍﺭﯼ، ﻭﺍﻻّ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ، ﺩﻟﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی...کافه چی!!! برایم سیگار بیاور!مشروب وپاسور هم...!مردهای هرز را دورم جمع کن...بگو بنوازند! شاید کمی غیرتی شدو برگشت!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـــــفــریــــــن بـــــــــــه ایــــــــــــن جهـــــــــاااااانــــــی که غمــــــــــــــش مــــــــــــــــال من بــــــــــــــود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدرقه اش کن! شاید با دیگری خوشتر باشد...! مگر خوشحالیش آرزویت نبود؟؟؟ .... بی معرفت...واسه یه بارم که شده بر میگشتی...لاافل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته عشقت مثل غریبه ها باهات حرف بزنه و تو بهش بگی شخصیت جدیدت مبارک. اونم بهت بگه :" خیلی ممنون مبارک صاحب جدیدش باشه که خوشش میاد "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته ها!!! اینقد دوسِش داشته باشی،که حتی نتونی ازش انتقام بگیری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـــاصــلــه هــر چــقــدر هـم کــم و کــوچــیـکـ بــاشــه ... بـازم بــزرگــه بـه دکـمـه اســپـیـس روی کـیـبـوردت نــگـــاه کــن ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی رفیق.....! درد دل نمیکنم... زخمی که از عصب بگذرد. . . دیگر درد ندارد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم دلگیره دلگیرم دارم بهونه میگیرم همش دلتنگ چشماتم بازم من بی تو میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی... یکی از تو خوشش میاد اما تو نه! یه وقتایی... هم، تو از یکی خوشِت میاد اما اون نه! اه...لعنت به اين وقتا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول بده حداقل اورا  مثل من ! دوست نداشته باشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه می شود که از تنها مسیر قلبت هیچ گاه به تو نمی رسم ؟ وقتی احتمال به مقصد رسیدن دو راهی ها هم، حداقل پنجاه درصد است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حــــس بدیـه وقتى مى بینى که عشـقت دورت نمیگرده ؛  اونم داره دورت مى زنــه ، مثل بقیـــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه روزگار تلخیست.. تو بی خبر از من.. و تمام من درگیر تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافر بی بدرقه من اینقدر بی صدا رفتی که از وداع جا ماندم  باز به غیرت چشمانم که آبی پشت سرت ریختند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آن را که در تنها ترین تنهایییم تنهای تنهایم گذاشت هیچ در تنها ترین تنهاییش تنهای تنهایش نذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕﺗﻮﻥ ﮐﻪ ﻣﯽﺭﯾﻦ ﺭﻭﺿﻪ . ﺟﺎﺗﻮﻥ ﻭﺳﻂِ ﺑﻬﺸﺘﻪ . ﻣﺎ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎﻣﻮﻥ ﺷﺪﻩ ﺁﺧﺮﺕ ﯾﺰﯾﺪ. ﮐﯿﻪ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺑﺒﺮﻩ ﺭﻭﺿﻪ؟ سعید ﺁﻗﺎ ﺗﻮ ﺭﻭ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺿﻪ؟ ﺭﻭﺿﻪ، ﺧﻮﺩﺗﯽ؛ ﮔﺮﯾﻪﮐُﻦ ﻧﺪﺍﺭﯼ، ﻭﺍﻻّ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ، ﺩﻟﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی...کافه چی!!! برایم سیگار بیاور!مشروب وپاسور هم...!مردهای هرز را دورم جمع کن...بگو بنوازند! شاید کمی غیرتی شدو برگشت!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـــــفــریــــــن بـــــــــــه ایــــــــــــن جهـــــــــاااااانــــــی که غمــــــــــــــش مــــــــــــــــال من بــــــــــــــود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدرقه اش کن! شاید با دیگری خوشتر باشد...! مگر خوشحالیش آرزویت نبود؟؟؟ .... بی معرفت...واسه یه بارم که شده بر میگشتی...لاافل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته عشقت مثل غریبه ها باهات حرف بزنه و تو بهش بگی شخصیت جدیدت مبارک. اونم بهت بگه :" خیلی ممنون مبارک صاحب جدیدش باشه که خوشش میاد "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته ها!!! اینقد دوسِش داشته باشی،که حتی نتونی ازش انتقام بگیری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـــاصــلــه هــر چــقــدر هـم کــم و کــوچــیـکـ بــاشــه ... بـازم بــزرگــه بـه دکـمـه اســپـیـس روی کـیـبـوردت نــگـــاه کــن ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی رفیق.....! درد دل نمیکنم... زخمی که از عصب بگذرد. . . دیگر درد ندارد.