بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوانست مچهایم را بگیرد....... اما همیشه دستهایم را گرفت..... خدا را میگویم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی اونی ک تا آخر عمر از قلبت بیرون نمیره، ولی مجبوری از زندگیش بری بیرون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوج سادگی اینه که وقتی بهت میگه دوست داره تمام وجودت فریاد میزنه دروغه اما فقط کافیه دلت بهت بگه به این باورنیاز دارم ..... دیگه حتی دیدن واقیت باچشمای خودتم نمیتونه واقعیت رو روشن کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو هستم و تنها ... این نهایت بدبختیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامه ای رو می نویسم روی بال قاصدک ها شاید اونجا روی ابرا برسه به دست بابا می نویسم که تن من بعد رفتنت تکیده هر چی اشک بوده تو چشمام روی عکس تو چکیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه لحظه كوش كن خدا....نه بجه بازيه نه ادا اطوار... جدى دارم ميكم...حالم اصن خوب نيست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــــــم شــــــــــور میزند می ترســــــــــم صبــــــــــح که بیدار شــــــــــدم از قــــــــــاب عکست هم رفته بــــــــــاشی از تــــــو کــــــه بعـــــــید نیـــــست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شدم مثل عروسـک با دوتاچشـم شیشه ای با یک نـگاه ثابت ولــی! نمیخوام بافشار هر دستی بگم:دوستــت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار دنیا میدونین چیه... بی محلی کردن به کسی که بی نهایت دوسش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نخواهی ام فهمید تویی که نگاه آشنایت آرامش وجود من است منی که برای تو هفت پشت غریبه ام.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمه وقتی که او بود دفتر خاطراتم پر بود و سیاه از خاطرات با او بودن..  اما حالا مینشینم و به برگه های سفید بی او خیره میشوم.. من همان دنیای سیاهم را میخواهم نه این دنیای سفید را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد زود گذشت . . . روزایِ خوبِمون رو میگم . . . ثانیه به ثانیه ش رو یادمه . . . هعععععععی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر از انچه سزاوارش بودم به من اسيب رساندي... شايدچون... بيشتر از انچه سزاوارش بودي عاشقت بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی فکر کردن به اینکه اون الان کجاست..؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـاش هـر کـس کـه مـیـرفـت ، خـاطـره هـاشـو بـا خـودش جـمـع مـیـکـرد و مـی بـرد ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میمیرمو زندگی جای من نیستش-ببین بی تو حتی نمی ارزه به ریسکش کسی نمی فهمه دردمو غیر ازخودم-من واسه خودمم غده سرطانی شدم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوانست مچهایم را بگیرد....... اما همیشه دستهایم را گرفت..... خدا را میگویم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی اونی ک تا آخر عمر از قلبت بیرون نمیره، ولی مجبوری از زندگیش بری بیرون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوج سادگی اینه که وقتی بهت میگه دوست داره تمام وجودت فریاد میزنه دروغه اما فقط کافیه دلت بهت بگه به این باورنیاز دارم ..... دیگه حتی دیدن واقیت باچشمای خودتم نمیتونه واقعیت رو روشن کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو هستم و تنها ... این نهایت بدبختیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامه ای رو می نویسم روی بال قاصدک ها شاید اونجا روی ابرا برسه به دست بابا می نویسم که تن من بعد رفتنت تکیده هر چی اشک بوده تو چشمام روی عکس تو چکیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه لحظه كوش كن خدا....نه بجه بازيه نه ادا اطوار... جدى دارم ميكم...حالم اصن خوب نيست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــــــم شــــــــــور میزند می ترســــــــــم صبــــــــــح که بیدار شــــــــــدم از قــــــــــاب عکست هم رفته بــــــــــاشی از تــــــو کــــــه بعـــــــید نیـــــست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شدم مثل عروسـک با دوتاچشـم شیشه ای با یک نـگاه ثابت ولــی! نمیخوام بافشار هر دستی بگم:دوستــت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار دنیا میدونین چیه... بی محلی کردن به کسی که بی نهایت دوسش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نخواهی ام فهمید تویی که نگاه آشنایت آرامش وجود من است منی که برای تو هفت پشت غریبه ام.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمه وقتی که او بود دفتر خاطراتم پر بود و سیاه از خاطرات با او بودن..  اما حالا مینشینم و به برگه های سفید بی او خیره میشوم.. من همان دنیای سیاهم را میخواهم نه این دنیای سفید را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد زود گذشت . . . روزایِ خوبِمون رو میگم . . . ثانیه به ثانیه ش رو یادمه . . . هعععععععی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر از انچه سزاوارش بودم به من اسيب رساندي... شايدچون... بيشتر از انچه سزاوارش بودي عاشقت بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی فکر کردن به اینکه اون الان کجاست..؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـاش هـر کـس کـه مـیـرفـت ، خـاطـره هـاشـو بـا خـودش جـمـع مـیـکـرد و مـی بـرد ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میمیرمو زندگی جای من نیستش-ببین بی تو حتی نمی ارزه به ریسکش کسی نمی فهمه دردمو غیر ازخودم-من واسه خودمم غده سرطانی شدم