بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی بشینی باخودت ب گذشتت فک کنی، بعد یهو خودت بلندشه بره..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون تا ابد بدون تو بابا نمی شوم پس انتخاب می کنم اسمی جدید را..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس  که عشقی ندارم بهش بگم: " عشقم روزت مبارک " افسوس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهای تو یکی از درهای بهشته عاشققققق چشاتم فرشته (فرشته آسمونی من Ś ) چشای تو دریاییست ک من همیشه توش شناورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاوان همه اشکهایم را خواهی داد، یا"خودت" یا"معشوقه ات" یا "دخترت" . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوب یعنی داد بزنه بگه: بوس می خــــــــــوام.... بگی: نمیــــــــــدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرفاصله ای علاوه بر دلتنگی محبت راهم زیاد میکند دل اگر دل باشد عاشق تر میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــــدایا دلـــــــــــــــم گرفته  میخــــــــــوام گــــــــریه کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت یعنی تو که در عین بودنت داشتنت را آرزو میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر یه شب این گریه ها سوی چشامو میبره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی دلتنگی  دلتنگی که هیچکس درک نمیکنه حتی خودش هم درک نمیکنه اصلا نمیخواد درک کنه ولی باز عاشقشم ......... دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای بی تو، برام مرگ تجرییست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــال مــنــــو  وقــتـــی میـــــفهمی کـــــه،  حــالــتـــو هـــیــچـکـــس  " نـــفهـمـــه " 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏تَنــﻬــﺎ ﭼﯿــﺰیــ ﮐﻪ ﻃـَعمـَﺶ ﻫﯿﭻ ﻭَﻗﺖ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ... �ﺟــﺪﺍﯾیـــــــــسـﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدسخته دلت بخواد سرت رو باز به دیواری تکیه بدی که یه بار زیر آوار نامردیش همه وجودت له شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت او هست،تو هم هستی،اتفاقا قسمت هم هست،ولی باز بهش نمیرسی،،، سخت است،رسیدن به عشقت درحالی که آه در بساط نداری... عاشقم اما فقیر...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی بشینی باخودت ب گذشتت فک کنی، بعد یهو خودت بلندشه بره..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون تا ابد بدون تو بابا نمی شوم پس انتخاب می کنم اسمی جدید را..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس  که عشقی ندارم بهش بگم: " عشقم روزت مبارک " افسوس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهای تو یکی از درهای بهشته عاشققققق چشاتم فرشته (فرشته آسمونی من Ś ) چشای تو دریاییست ک من همیشه توش شناورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاوان همه اشکهایم را خواهی داد، یا"خودت" یا"معشوقه ات" یا "دخترت" . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوب یعنی داد بزنه بگه: بوس می خــــــــــوام.... بگی: نمیــــــــــدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرفاصله ای علاوه بر دلتنگی محبت راهم زیاد میکند دل اگر دل باشد عاشق تر میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــــدایا دلـــــــــــــــم گرفته  میخــــــــــوام گــــــــریه کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت یعنی تو که در عین بودنت داشتنت را آرزو میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر یه شب این گریه ها سوی چشامو میبره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی دلتنگی  دلتنگی که هیچکس درک نمیکنه حتی خودش هم درک نمیکنه اصلا نمیخواد درک کنه ولی باز عاشقشم ......... دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای بی تو، برام مرگ تجرییست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــال مــنــــو  وقــتـــی میـــــفهمی کـــــه،  حــالــتـــو هـــیــچـکـــس  " نـــفهـمـــه " 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏تَنــﻬــﺎ ﭼﯿــﺰیــ ﮐﻪ ﻃـَعمـَﺶ ﻫﯿﭻ ﻭَﻗﺖ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ... �ﺟــﺪﺍﯾیـــــــــسـﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدسخته دلت بخواد سرت رو باز به دیواری تکیه بدی که یه بار زیر آوار نامردیش همه وجودت له شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت او هست،تو هم هستی،اتفاقا قسمت هم هست،ولی باز بهش نمیرسی،،، سخت است،رسیدن به عشقت درحالی که آه در بساط نداری... عاشقم اما فقیر...