بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رو آرزو نکردم ، ته تنهایی جاده... آخه حتی آرزوتم ، واسه من خیلی زیاده... تو رو آرزو نکردم ، این یعنی نهایت درد... خیلی چیزا هست تو دنیا ، که نمی شه آرزو کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـی تـابــم ….. دلـم تــاب میخــواهد و یــک هــل مـــحکم … کـه دلـــم هُــری بریــزد پایــین .. هرچــه را در خــودش تلنبــار کــرده 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت همیسه هست...اما؟ امروز دلم خودت را خواست ن خیالت را................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت تر از همه چی،اینه که به شنیدنِ صداش عادت کنی . . . چون شاید یه روزی برسه،که نذاره دیگه صداشو بشنوی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز باشه . . . لبِ آب باشی . . . نم نمِ بارون . . . دلت تنگ شده باشه . . . دریا هم طوفانی . . . دیگه خودتون میدونین بقیه شو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موســى؛ عصایت را قــرض مى خواهم براى نجات دلـــهایى كه بیگدار به آب زدند ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد سخته عشقت یکی دیگه باشه اما وقتی عشق اولتو میبینی دلت براش پر بکشه..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم که من مقصرم یا اوضاع دسته تقدیره رک و راس بگو به جز من کسی ازت سراغی میگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی: یه بغض کهنه و یه چشم خیس و یه موزیک لایت و یه فنجون قهوه ی تلخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت حال من از زبون بالشتم شنیدنیه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" عـــشـــــــــــــــــق "  برخــــــــی اوقـــــــات " تحمــــــــل کـــــردن " اســـــت ... اینکــه با وجـــودِ زخـــم های زندگــی ، بتــوانی هنــوز پا برجـــا باشـــی… 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه روزي ميشه ك مثله من اينجا...تو هم با غصه هات هم تخت ميشي من انقد مرد بودم ك ببينم...تو داري با كسي خوشبت ميشي......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من... تو... یادت هست؟؟؟؟ تمام شد!! حالا تو... او... من هم به سلامت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدسخت وقتی به کسی دلببندی که دلشکستن براش یک سرگرمی باش برای توپایان زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای نم نم بــ ـارون میــ ـاد صدای گــ ـریه های یه عاشــ ـق تنها میــ ـاد تو بارون چه زیبــ ـاست این صــ ـدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـکـی از لــذتـهـایـی کـه دیـگـه نـیـسـت... دوسـت داشـتـن کـسـی کـه بـمـونـه و نــره... تـنـهـا نـمـونـم و تـنـهـا نـذاره....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رو آرزو نکردم ، ته تنهایی جاده... آخه حتی آرزوتم ، واسه من خیلی زیاده... تو رو آرزو نکردم ، این یعنی نهایت درد... خیلی چیزا هست تو دنیا ، که نمی شه آرزو کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـی تـابــم ….. دلـم تــاب میخــواهد و یــک هــل مـــحکم … کـه دلـــم هُــری بریــزد پایــین .. هرچــه را در خــودش تلنبــار کــرده 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت همیسه هست...اما؟ امروز دلم خودت را خواست ن خیالت را................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت تر از همه چی،اینه که به شنیدنِ صداش عادت کنی . . . چون شاید یه روزی برسه،که نذاره دیگه صداشو بشنوی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز باشه . . . لبِ آب باشی . . . نم نمِ بارون . . . دلت تنگ شده باشه . . . دریا هم طوفانی . . . دیگه خودتون میدونین بقیه شو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موســى؛ عصایت را قــرض مى خواهم براى نجات دلـــهایى كه بیگدار به آب زدند ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد سخته عشقت یکی دیگه باشه اما وقتی عشق اولتو میبینی دلت براش پر بکشه..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم که من مقصرم یا اوضاع دسته تقدیره رک و راس بگو به جز من کسی ازت سراغی میگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی: یه بغض کهنه و یه چشم خیس و یه موزیک لایت و یه فنجون قهوه ی تلخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت حال من از زبون بالشتم شنیدنیه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" عـــشـــــــــــــــــق "  برخــــــــی اوقـــــــات " تحمــــــــل کـــــردن " اســـــت ... اینکــه با وجـــودِ زخـــم های زندگــی ، بتــوانی هنــوز پا برجـــا باشـــی… 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه روزي ميشه ك مثله من اينجا...تو هم با غصه هات هم تخت ميشي من انقد مرد بودم ك ببينم...تو داري با كسي خوشبت ميشي......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من... تو... یادت هست؟؟؟؟ تمام شد!! حالا تو... او... من هم به سلامت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدسخت وقتی به کسی دلببندی که دلشکستن براش یک سرگرمی باش برای توپایان زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای نم نم بــ ـارون میــ ـاد صدای گــ ـریه های یه عاشــ ـق تنها میــ ـاد تو بارون چه زیبــ ـاست این صــ ـدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـکـی از لــذتـهـایـی کـه دیـگـه نـیـسـت... دوسـت داشـتـن کـسـی کـه بـمـونـه و نــره... تـنـهـا نـمـونـم و تـنـهـا نـذاره....