بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از زندگی سیر شدم مرگ هم برای من ناز کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب ازان شبهایی است که دل هوای اغوشت را کرده, افسوس که جز پاهای بغل کرده ام مهمانی ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پــــائیر غریب و بی رحم...اون همه برگ مگه کم بود؟... گل من رو چرا چیــــــدی؟...گـــــــل من دنیــــای من بــــود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـقـــد قــشــنـــگــ مــیــشـــد دنــیــا اگــه اونــی رو کــه مــن یــا تــو مــیــخــوایــیـــمــش بـــش مــیــرســیــدیـــم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقـــ های رژ لبـــــــــی ♠ منــــو تا سقفــــــــــ ماشــیــنــمم نمی رســــــونه ~ چــــــــــه برســـــه بــــه آســــــــــــمونا ☺ عشق واقعیمــــ مـــــ♥ـــادرم ُ بس •

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انکس که داد راه زندگی یاد من..همان کس رفت ز زاه زندگی و داد به باد یاد من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته میشه ! کسی که جسم و روحش با هم اختلاف سنی داشته باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدردهای کوچک است که ادم مینالد وگرنه ضربه که سهمگین باشدلال میشوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله با آرزوهای ما چه کرد؟ کاش میشد از عاشقی هم توبه کرد....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطزات باران که از باران میبارد نبودنت را بر سرم میکوبد  کاش ضرب دست اسمان قوی تر بود تا بی تو زیر باران میمردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطـــرات خیلــــــی عجــــیبند؛ گاهــــــــــی اوقــــات مـــــی خندیم، به روزهــــای که گــــریه مـــی کردیم! گاهــــی گــــریه مــــی کنیم؛ به یاد روزهایــــی که مــــــی خندیدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی میرسه که در خیال خود جای خالی ام را حس می کنی و میگی:"کاش اینجا بود" اما من دیگر به خوابت هم نمی ایم عزیزم "شک نکن" !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـنـهـا بــودن چـه قـشـنـگـه وقـتـی هـیـچـکـیـو نـداری :(‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهای مردم..... عاشقش نشوید..... به اندازه ی همه تان عاشقی کردم "برایش"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس......... امده بودم تورا ببینم. شما را دیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بیهوده دلم هوایش را میکند.... هوای او را اویی که هیچ وقت هوایم را نداشت.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از زندگی سیر شدم مرگ هم برای من ناز کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب ازان شبهایی است که دل هوای اغوشت را کرده, افسوس که جز پاهای بغل کرده ام مهمانی ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پــــائیر غریب و بی رحم...اون همه برگ مگه کم بود؟... گل من رو چرا چیــــــدی؟...گـــــــل من دنیــــای من بــــود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـقـــد قــشــنـــگــ مــیــشـــد دنــیــا اگــه اونــی رو کــه مــن یــا تــو مــیــخــوایــیـــمــش بـــش مــیــرســیــدیـــم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقـــ های رژ لبـــــــــی ♠ منــــو تا سقفــــــــــ ماشــیــنــمم نمی رســــــونه ~ چــــــــــه برســـــه بــــه آســــــــــــمونا ☺ عشق واقعیمــــ مـــــ♥ـــادرم ُ بس •

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انکس که داد راه زندگی یاد من..همان کس رفت ز زاه زندگی و داد به باد یاد من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته میشه ! کسی که جسم و روحش با هم اختلاف سنی داشته باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدردهای کوچک است که ادم مینالد وگرنه ضربه که سهمگین باشدلال میشوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله با آرزوهای ما چه کرد؟ کاش میشد از عاشقی هم توبه کرد....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطزات باران که از باران میبارد نبودنت را بر سرم میکوبد  کاش ضرب دست اسمان قوی تر بود تا بی تو زیر باران میمردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطـــرات خیلــــــی عجــــیبند؛ گاهــــــــــی اوقــــات مـــــی خندیم، به روزهــــای که گــــریه مـــی کردیم! گاهــــی گــــریه مــــی کنیم؛ به یاد روزهایــــی که مــــــی خندیدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی میرسه که در خیال خود جای خالی ام را حس می کنی و میگی:"کاش اینجا بود" اما من دیگر به خوابت هم نمی ایم عزیزم "شک نکن" !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـنـهـا بــودن چـه قـشـنـگـه وقـتـی هـیـچـکـیـو نـداری :(‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهای مردم..... عاشقش نشوید..... به اندازه ی همه تان عاشقی کردم "برایش"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس......... امده بودم تورا ببینم. شما را دیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بیهوده دلم هوایش را میکند.... هوای او را اویی که هیچ وقت هوایم را نداشت.