بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا تمام انگشتان بر روی لبها علامت سکوت گرفته اند سخن نگویم بهتر است...گوشها به یقین روزه گرفته اند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نه آدم آن آدم است و نه حوا آن حوا٬من و تو زاده ی کدامین دو نخستیـنـیم که نه بوی آدمیت داریم نه هوس حوا...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر از ما نیست . . . بعضیا خودشون دلشون میخواد “ یادگاری ” باشن پشت در مستراح عمومی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...؟ من میگذرم... اما تو نگذر... از کسانی که... این بغض شبانه را به من هدیه دادند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدتر از اینکه خطشو خاموش کنه . . .  اینه که روشن باشه،ولی دیگه جوابِ تو رو نده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار،واسه یه آدمِ دلتنگ،اینه که . . . وقتی داره بارون میاد،مجبور باشه بشینه تویِ خونه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐَﺴﻰ ﺑﺎﺷد... ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﮐَﺴﻰ ﺑﺎﺷﻢ... ﮐﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐَﺲِ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﺒﺎﺷﺪ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ازش خاطره دارم... خاطره درد کمی نیس...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایم... آنقدر که دلبسته ام به زنگ های مزاحمی که از او متنفرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط برای اینگه اسان بروی میگویم :خیالی نیست برو اما....... چه کسی هست که نداند بعداز تو من میمانم و خیال نو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها که می شوم  باز هم دیوار اتاقم پناهم می دهد تنها که باشی قدر دیوار را خوب می دانی....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرو به هر حال من و تو محکومیم به زندگی کردن چه "با هم" چه "بدون هم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن هرروز" تـــو" را از خـــدا می خـــواهـــم ... و تـــو "او" را ... بـــنظـــرت خـــدا دعـــای کدامـــمان را  قـــبول مـــی کـــنـــد ؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الان نـــــــه  فعلا دورت خیـلی شلو غــــــــه... تنهات کــــــه گذاشتن بــــــاهات خیـــلی حــــــــرف دارم... وقتی که تنها شدی اومدی سراغم....... اون وقت بلدم چه جوری تنهات بزارم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام حجم خیالم ازتو پراست... خیالم کوچک نیست خاطره هایی که باتو داشتم زیاد است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت کردن به بعضی ها مثل آب دادن به گل مصنوعیه...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا تمام انگشتان بر روی لبها علامت سکوت گرفته اند سخن نگویم بهتر است...گوشها به یقین روزه گرفته اند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نه آدم آن آدم است و نه حوا آن حوا٬من و تو زاده ی کدامین دو نخستیـنـیم که نه بوی آدمیت داریم نه هوس حوا...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر از ما نیست . . . بعضیا خودشون دلشون میخواد “ یادگاری ” باشن پشت در مستراح عمومی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...؟ من میگذرم... اما تو نگذر... از کسانی که... این بغض شبانه را به من هدیه دادند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدتر از اینکه خطشو خاموش کنه . . .  اینه که روشن باشه،ولی دیگه جوابِ تو رو نده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار،واسه یه آدمِ دلتنگ،اینه که . . . وقتی داره بارون میاد،مجبور باشه بشینه تویِ خونه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐَﺴﻰ ﺑﺎﺷد... ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﮐَﺴﻰ ﺑﺎﺷﻢ... ﮐﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐَﺲِ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﺒﺎﺷﺪ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ازش خاطره دارم... خاطره درد کمی نیس...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایم... آنقدر که دلبسته ام به زنگ های مزاحمی که از او متنفرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط برای اینگه اسان بروی میگویم :خیالی نیست برو اما....... چه کسی هست که نداند بعداز تو من میمانم و خیال نو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها که می شوم  باز هم دیوار اتاقم پناهم می دهد تنها که باشی قدر دیوار را خوب می دانی....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرو به هر حال من و تو محکومیم به زندگی کردن چه "با هم" چه "بدون هم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن هرروز" تـــو" را از خـــدا می خـــواهـــم ... و تـــو "او" را ... بـــنظـــرت خـــدا دعـــای کدامـــمان را  قـــبول مـــی کـــنـــد ؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الان نـــــــه  فعلا دورت خیـلی شلو غــــــــه... تنهات کــــــه گذاشتن بــــــاهات خیـــلی حــــــــرف دارم... وقتی که تنها شدی اومدی سراغم....... اون وقت بلدم چه جوری تنهات بزارم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام حجم خیالم ازتو پراست... خیالم کوچک نیست خاطره هایی که باتو داشتم زیاد است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت کردن به بعضی ها مثل آب دادن به گل مصنوعیه...