بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میخواهند از من شروع کنند "ترک کردن را"...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه “ابرها” میبارند اما انسانها “ستاره ها” را دوست دارند…!
 چه موجودات عجیبی این همه گریه را به چشمکی میفروشند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا در تنهاترین تتهاییم تنها کسم تنهای تنهایم گذاشت خدایا به حق تنهاییت در تنهاترین تنهاییش تنهای تنهایش نذار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هردو خوب بازی کردیم... تو با من ، و من با سرنوشتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لا لا لا لا.بخواب دنیا خسیسه/واسه کمتر کسی خوب مینویسه/یکی لبهاش همیشه غرق خنده/یکی پلکاش همیشه خیسه خیسه/یکی داره هزارو یک ستاره/یکی جز یاد تو هیچی نداره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنهایم میان "تن" هایی که همه ادعا میکننده "تنهایند"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ناباورانه تحمل میکنم نبودن ابشار عاطفه ات را که دریغش میکنی از من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین جای ِ تنهائی همه جایَ ش است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـنـجـا هـمـه تـنـهـان… امـا خـیـلـیـا هـنـوز گـرمـن… مـتـوجـه نـشـدن ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلی سخته عاشق کسی باشی که روحشم خبر نداشته باشه اما خيلی شيرينه که يواشکی عاشقانه نگاهش کنی و توی دلت بگی خیلی دوستت دارم ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبه من گفتی ازت متنقرم اما.......... من هنوزدوستت دارم پس چرا میگن دل ب دل راه داره؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب چه حکایت قشنگیه... آدم را وادار میکنه به فکر کردن به کسی که دوسش داره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز که تنهایی زیر باران قدم میزدم،دانستم که خدا هم از دل منو تو خبر داشته..... وقتی که برای اسمان 3 روز عزای عمومی اعلام میکرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده مي بيني ولي از گريه ي دل غافلي، خانه ي ما اندرون ابر است و بيرون آفتاب!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق باقي به سر و موي سر از غصه سپيد، زير خاكستر خود، آتش پنهان دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید اگر قصـه آدم و حوا دوباره تکرار میشد این بار آدم زودتر از حوا سیب را به هوای دیگری می خورد...!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میخواهند از من شروع کنند "ترک کردن را"...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه “ابرها” میبارند اما انسانها “ستاره ها” را دوست دارند…!
 چه موجودات عجیبی این همه گریه را به چشمکی میفروشند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا در تنهاترین تتهاییم تنها کسم تنهای تنهایم گذاشت خدایا به حق تنهاییت در تنهاترین تنهاییش تنهای تنهایش نذار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هردو خوب بازی کردیم... تو با من ، و من با سرنوشتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لا لا لا لا.بخواب دنیا خسیسه/واسه کمتر کسی خوب مینویسه/یکی لبهاش همیشه غرق خنده/یکی پلکاش همیشه خیسه خیسه/یکی داره هزارو یک ستاره/یکی جز یاد تو هیچی نداره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنهایم میان "تن" هایی که همه ادعا میکننده "تنهایند"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ناباورانه تحمل میکنم نبودن ابشار عاطفه ات را که دریغش میکنی از من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین جای ِ تنهائی همه جایَ ش است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـنـجـا هـمـه تـنـهـان… امـا خـیـلـیـا هـنـوز گـرمـن… مـتـوجـه نـشـدن ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلی سخته عاشق کسی باشی که روحشم خبر نداشته باشه اما خيلی شيرينه که يواشکی عاشقانه نگاهش کنی و توی دلت بگی خیلی دوستت دارم ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبه من گفتی ازت متنقرم اما.......... من هنوزدوستت دارم پس چرا میگن دل ب دل راه داره؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب چه حکایت قشنگیه... آدم را وادار میکنه به فکر کردن به کسی که دوسش داره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز که تنهایی زیر باران قدم میزدم،دانستم که خدا هم از دل منو تو خبر داشته..... وقتی که برای اسمان 3 روز عزای عمومی اعلام میکرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده مي بيني ولي از گريه ي دل غافلي، خانه ي ما اندرون ابر است و بيرون آفتاب!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق باقي به سر و موي سر از غصه سپيد، زير خاكستر خود، آتش پنهان دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید اگر قصـه آدم و حوا دوباره تکرار میشد این بار آدم زودتر از حوا سیب را به هوای دیگری می خورد...!!!