بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه جا هستی تو نوشته هام، تو خیالم، تو دنیام تنها جایی ک باید باشیو ندارمت کنارمه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥♥♥♥...امـــشـــب خـــیـــلـــی دل تــــنــــگــــم...♥♥♥♥ بـــعــضـــی وقـــتـــا ســـکــوت کـــردن شـــرافـــتـــی داره کـــه گـــفـــتـــن نـــــداره...! دیــــدم کــــه مــــیـــگـــمــــاا....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی من ماندن اوست اما... خدایا اگر آرزوی او رفتن من است آرزوی او را برآورده کن من جز آرزوی او آرزویی ندارم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتیه تنهایی که خیلی با ارزشه..چون خالی از آدمهای بی ارزشه….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراب رد پای تو کجای جاده پیدا شد کجا دستاتو گم کردم که پایان من اینجا شد کجای قصه خوابیدی که من تو گریه بیدارم که هرشب حرم دستاتو به آغوشم بدهکارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی‌ : هنوزم دوسش داری . . ولی‌ حق نداری بهش نزدیک بشی‌ ! چون اون دیگه تنها نیست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام روز میــــــخندم . ... . تمام شب یک دیـــگه م من از حالم ب این مردم . ... . دروغــــــــــای بدی میگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد از اول برو چشمام پره اشک بود واضح ندیدمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاصه بگویم ماجرا از آنجا شروع شد که در شب آرزوها من او را آرزو کردم و او عشقش را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایم راتراشیده ام!مویی که دست در آن کشیده نشودبودنش بیهوده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...یا نوری بیفکن یا توری... ماهی کوچکت از تاریکی می ترسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفت:باهات میمانم حرفم حرفه...... *رفت* راست میگفت حرفش فقط حرف بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی پایان ترین خبری است که از تو میرسد این روزها......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه تنهان...اما خیلیا هنوز گرمن..  متوجه نشدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوره، دوره آدم هایی ست که همخواب هم می شوند ولی هرگز خواب هم را نمی بینند .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى... آنکس ک میخندد و میخنداند... میخواهد حواست را ازچشمان گریانش پرت کند...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه جا هستی تو نوشته هام، تو خیالم، تو دنیام تنها جایی ک باید باشیو ندارمت کنارمه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥♥♥♥...امـــشـــب خـــیـــلـــی دل تــــنــــگــــم...♥♥♥♥ بـــعــضـــی وقـــتـــا ســـکــوت کـــردن شـــرافـــتـــی داره کـــه گـــفـــتـــن نـــــداره...! دیــــدم کــــه مــــیـــگـــمــــاا....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی من ماندن اوست اما... خدایا اگر آرزوی او رفتن من است آرزوی او را برآورده کن من جز آرزوی او آرزویی ندارم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتیه تنهایی که خیلی با ارزشه..چون خالی از آدمهای بی ارزشه….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراب رد پای تو کجای جاده پیدا شد کجا دستاتو گم کردم که پایان من اینجا شد کجای قصه خوابیدی که من تو گریه بیدارم که هرشب حرم دستاتو به آغوشم بدهکارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی‌ : هنوزم دوسش داری . . ولی‌ حق نداری بهش نزدیک بشی‌ ! چون اون دیگه تنها نیست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام روز میــــــخندم . ... . تمام شب یک دیـــگه م من از حالم ب این مردم . ... . دروغــــــــــای بدی میگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد از اول برو چشمام پره اشک بود واضح ندیدمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاصه بگویم ماجرا از آنجا شروع شد که در شب آرزوها من او را آرزو کردم و او عشقش را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایم راتراشیده ام!مویی که دست در آن کشیده نشودبودنش بیهوده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...یا نوری بیفکن یا توری... ماهی کوچکت از تاریکی می ترسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفت:باهات میمانم حرفم حرفه...... *رفت* راست میگفت حرفش فقط حرف بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی پایان ترین خبری است که از تو میرسد این روزها......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه تنهان...اما خیلیا هنوز گرمن..  متوجه نشدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوره، دوره آدم هایی ست که همخواب هم می شوند ولی هرگز خواب هم را نمی بینند .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى... آنکس ک میخندد و میخنداند... میخواهد حواست را ازچشمان گریانش پرت کند...