بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد تو اين دنيا..شايدم تو اون دنيا..... بالاخره يه روزي ميشه ك تو منو بخواي و من..... و من با همه نامردي هايي ك در حقم كردي باز تو رو بخوام.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر عجیب است "یک نقطه" پایان یک جمله نوشته شده را می سازد، و "سه نقطه" پایان بی نهایت جملات نوشته نشده را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش بودی یا از اول نبودی... اینکه هستی و کنارم نیستی "دیوانه ام "میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند وقته که برات اهمیت نداره گریه های من خلوت شبات دیگه غریبـــه شده با صدای من زندگی تو از آرزو و حــــالـــــو روز من جداست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکوتین سیگارآدم ها را جذب نمی کند آدم ها به دود سیگار معتاد می شوند خیره می شوند به دود و غرق در خاطرات آدم ها معتاد خاطرات می شوند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یـــــآد نــبر که جلـــوه پنــــدار است از یـــــآد نــبر که عالــــم اســـرار است از یـــــآد نــبر که رفتنــــــــــی در کار است از یـــــآد نــبر که زنـــــدگـــــــــی یکـــــبار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بعضی بغض ها همیشه بغض می مونن و هیچوقت به گریه تبدیل نمیشن......................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مدام مرا دور میزنی ... من چه کودکانه دلخوشم به اینکه  در محاصره ی توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه جلوی آینه می ایستم...خودم را در آن میبنیم...دست روی شانه هایش میگذارم و میگویم:چه تحملی دارد "دلت"....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته ها . . . کلی جون بِکَنی که به نبودنش عادت کنی،ولی درست همون وقتی که فراموشش کردی،دوباره برگرده پیشِت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد قشنگ تر بود تنهاییم . . . وقتی که هنوز نیومده بود تو زندگیم!!!! ولی تنهاییِ الانم . . .ولش کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل اگر بستی محکم نبند,مراقب باش گره کور نزنی,چون او میرود و تو میمانی و یک گره کور..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردنت کار آسانی است کافیست دراز بکشم چشمهایم را ببندم و نفس نکشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تراوشات ذهنی من: قهوه ام را سر میکشم  نه تلخ است نه شیرین درست مثل زندگیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهائی یعنی سرت پائین باشه اونقدر تو فکر از دست دادنش باشی وقتی از کنارت اتفاقی بیاد رد بشه متوجه نشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگین ترین جای خاطرات اونجاست که احساس میکنی چهره اش داره از یادت میره

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد تو اين دنيا..شايدم تو اون دنيا..... بالاخره يه روزي ميشه ك تو منو بخواي و من..... و من با همه نامردي هايي ك در حقم كردي باز تو رو بخوام.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر عجیب است "یک نقطه" پایان یک جمله نوشته شده را می سازد، و "سه نقطه" پایان بی نهایت جملات نوشته نشده را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش بودی یا از اول نبودی... اینکه هستی و کنارم نیستی "دیوانه ام "میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند وقته که برات اهمیت نداره گریه های من خلوت شبات دیگه غریبـــه شده با صدای من زندگی تو از آرزو و حــــالـــــو روز من جداست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکوتین سیگارآدم ها را جذب نمی کند آدم ها به دود سیگار معتاد می شوند خیره می شوند به دود و غرق در خاطرات آدم ها معتاد خاطرات می شوند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یـــــآد نــبر که جلـــوه پنــــدار است از یـــــآد نــبر که عالــــم اســـرار است از یـــــآد نــبر که رفتنــــــــــی در کار است از یـــــآد نــبر که زنـــــدگـــــــــی یکـــــبار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بعضی بغض ها همیشه بغض می مونن و هیچوقت به گریه تبدیل نمیشن......................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مدام مرا دور میزنی ... من چه کودکانه دلخوشم به اینکه  در محاصره ی توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه جلوی آینه می ایستم...خودم را در آن میبنیم...دست روی شانه هایش میگذارم و میگویم:چه تحملی دارد "دلت"....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته ها . . . کلی جون بِکَنی که به نبودنش عادت کنی،ولی درست همون وقتی که فراموشش کردی،دوباره برگرده پیشِت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد قشنگ تر بود تنهاییم . . . وقتی که هنوز نیومده بود تو زندگیم!!!! ولی تنهاییِ الانم . . .ولش کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل اگر بستی محکم نبند,مراقب باش گره کور نزنی,چون او میرود و تو میمانی و یک گره کور..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردنت کار آسانی است کافیست دراز بکشم چشمهایم را ببندم و نفس نکشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تراوشات ذهنی من: قهوه ام را سر میکشم  نه تلخ است نه شیرین درست مثل زندگیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهائی یعنی سرت پائین باشه اونقدر تو فکر از دست دادنش باشی وقتی از کنارت اتفاقی بیاد رد بشه متوجه نشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگین ترین جای خاطرات اونجاست که احساس میکنی چهره اش داره از یادت میره