بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی هم عالمی داره ها . . . فقط خودتی و خودت . . . نگرانِ رفتن یا اومدنِ کسی نیستی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی دلم میخواد یکی ازپشت سر چشمامو بگیره وازم بپرسه،اگه گفتی من کیم؟ منم دستاشو بگیرم و بگم: هر کی هستی بمون که خیلی تنهام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اينكه زانو زده باشم ...نه!!!فقط تنهايى سنكين است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفا یعنی: بعد از رفتنت... حتی نگذاشتم کسی بفهمد به من "خیانت " کرده ای...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطش رو عوض کرد. من ماندم و دوستت دارم هایی که هیچ وقت تحویل داده نشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی دوستی به من گفت ازروی عشق سرسری ردشو وبه خوبی زندگی کن...چون دقت به عشقت"دق" "ت" میدهد.من امروز معنی حرفش را فهمیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تقصیرم رفیق..... محکم گرفته بودمت...... ب هوای گرفتن دستان او دستان مرا پس زدی..... واینگونه بود داستان سقوطت از چشمانم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر خودم بود که عاشقت شدم.. وگرنه هیچ آدم عاقلی عاشق یک فرشته نمیشود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته خودتو واسه کسی که ارزششو نداره محدود کنی اونوقت بعد رفتنش بلد نباشی خودتو از حصار محدودیت ها بکشی بیرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دیره روزی که میفهمی کسی که از همه ساکت تربود از همه بیشتر دوست داشت افسوس که تو حواست به شیرین زبانی یه عشق دروغی بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های تنها گاهی خیلی خوش شانسند چون کسی را ندارند از دست بدهند!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به اون کسی که وقتی بهش " محبت " میکنی ...! خیال میکنه بهش احتیاج داری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی همه بهت میگن :تو هم خدا رو داری.. .تازه اون موقع می تونی بفهمی که چقد تنهای!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را آرزو نخواهم کرد هیچوقت... تو را لحظه ای خواهم پذیرفت ک خودت بیایی... با دل خود... نه ب آرزوی من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــدایا هیـــچ کـــس رو اونقــــدر تنهــــا نکــــــن که بخـــــواد تنهــــاییش رو با اینتـــــرنت پــــــــر کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر تنهایم که دلم را مثله "سیم کارت همراه اول" کرده ام. هرکس بخرد تا آخر عمر میتواند رایگان با من حرف بزند . . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی هم عالمی داره ها . . . فقط خودتی و خودت . . . نگرانِ رفتن یا اومدنِ کسی نیستی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی دلم میخواد یکی ازپشت سر چشمامو بگیره وازم بپرسه،اگه گفتی من کیم؟ منم دستاشو بگیرم و بگم: هر کی هستی بمون که خیلی تنهام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اينكه زانو زده باشم ...نه!!!فقط تنهايى سنكين است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفا یعنی: بعد از رفتنت... حتی نگذاشتم کسی بفهمد به من "خیانت " کرده ای...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطش رو عوض کرد. من ماندم و دوستت دارم هایی که هیچ وقت تحویل داده نشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی دوستی به من گفت ازروی عشق سرسری ردشو وبه خوبی زندگی کن...چون دقت به عشقت"دق" "ت" میدهد.من امروز معنی حرفش را فهمیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تقصیرم رفیق..... محکم گرفته بودمت...... ب هوای گرفتن دستان او دستان مرا پس زدی..... واینگونه بود داستان سقوطت از چشمانم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر خودم بود که عاشقت شدم.. وگرنه هیچ آدم عاقلی عاشق یک فرشته نمیشود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته خودتو واسه کسی که ارزششو نداره محدود کنی اونوقت بعد رفتنش بلد نباشی خودتو از حصار محدودیت ها بکشی بیرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دیره روزی که میفهمی کسی که از همه ساکت تربود از همه بیشتر دوست داشت افسوس که تو حواست به شیرین زبانی یه عشق دروغی بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های تنها گاهی خیلی خوش شانسند چون کسی را ندارند از دست بدهند!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به اون کسی که وقتی بهش " محبت " میکنی ...! خیال میکنه بهش احتیاج داری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی همه بهت میگن :تو هم خدا رو داری.. .تازه اون موقع می تونی بفهمی که چقد تنهای!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را آرزو نخواهم کرد هیچوقت... تو را لحظه ای خواهم پذیرفت ک خودت بیایی... با دل خود... نه ب آرزوی من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــدایا هیـــچ کـــس رو اونقــــدر تنهــــا نکــــــن که بخـــــواد تنهــــاییش رو با اینتـــــرنت پــــــــر کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر تنهایم که دلم را مثله "سیم کارت همراه اول" کرده ام. هرکس بخرد تا آخر عمر میتواند رایگان با من حرف بزند . . . .