بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اره, همه فقط می خواستن گریه منو ببینن, جزعکاسی که فقط خنده منو میخواست که اونم پولشو گرفت و رفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها خیلی داغونم... مثل... قیافه ی عشق جدیدش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شب ساکتيست "انگار هيچ کس در دنيا نيست" يا شايد هم"کسي در دنياي من نيست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من دلم را صابون زدم به عشق او چشمانم چرا میسوزد...؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی تا انگشت های دستت رو بشماری برمیگردم،کجایی؟؟ که از مردم شهر انگشت گدایی میکنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشد برای داشتن تو دلی را به دریا زدم که از آب واهمه داشت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق از کسی اجازه نمیگیره.وقتی میاد سراغت که انتظارش رو نداری.ساکته اماوقتی حرف میزنه صدای بلندی داره مثه.جنگ میمونه شروعش آسونه اما خاتمه دادن بهش سخته و فراموش کردنش تقریبا غیر ممکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدردلم برايت تنك شده است...كه دوست دارم ببينمت...حتى با ديگرى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این چه حس لعنتییه؟ حاضرم حالم بد باشه ولی با "تو" تا اینکه خوب باشم و "بدون تو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکــــوت و صبـــوري ام را... به حساب ضعف و بي کسي ام نگذار... دلم به چيزهايي پاي بند است.. که تـــــو يادت نمي آيد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چ شب ساکتيست"انگار هيچ کس در دنيا نيست" يا شايد هم"کسي در دنياي من نيست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق امانتي است كه هركس ان را در قلبش نگه ميدارد! اگر بخواهي ان را پس بگيري بايد قلبش را بشكني!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــــه زود بــــه پـــایـــــان رسیــــدم !! نمـــــیدانـــم راه کــــوتـــاه بــود… یــــــا کــــــــه مــــــن تنــــد دویـــــــــدم…؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهائی یعنی حتی به گوشی هم به بهانه ساعت نگاه نکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها رازِ منی تو را به خدا هم فاش نمی‌کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــکــاس مـــدام ایــن جــمـــلــه را تــکـــرار مـــی کــنـــد… اصـــلا بــرایـــش مـــهـــم نــیـــســـت،کـــه در وجـــودتــ… حــتـــی یـــک بــهــانــه بــرای لــبــخــنـــد نــیـــســـتــــ…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اره, همه فقط می خواستن گریه منو ببینن, جزعکاسی که فقط خنده منو میخواست که اونم پولشو گرفت و رفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها خیلی داغونم... مثل... قیافه ی عشق جدیدش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شب ساکتيست "انگار هيچ کس در دنيا نيست" يا شايد هم"کسي در دنياي من نيست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من دلم را صابون زدم به عشق او چشمانم چرا میسوزد...؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی تا انگشت های دستت رو بشماری برمیگردم،کجایی؟؟ که از مردم شهر انگشت گدایی میکنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشد برای داشتن تو دلی را به دریا زدم که از آب واهمه داشت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق از کسی اجازه نمیگیره.وقتی میاد سراغت که انتظارش رو نداری.ساکته اماوقتی حرف میزنه صدای بلندی داره مثه.جنگ میمونه شروعش آسونه اما خاتمه دادن بهش سخته و فراموش کردنش تقریبا غیر ممکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدردلم برايت تنك شده است...كه دوست دارم ببينمت...حتى با ديگرى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این چه حس لعنتییه؟ حاضرم حالم بد باشه ولی با "تو" تا اینکه خوب باشم و "بدون تو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکــــوت و صبـــوري ام را... به حساب ضعف و بي کسي ام نگذار... دلم به چيزهايي پاي بند است.. که تـــــو يادت نمي آيد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چ شب ساکتيست"انگار هيچ کس در دنيا نيست" يا شايد هم"کسي در دنياي من نيست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق امانتي است كه هركس ان را در قلبش نگه ميدارد! اگر بخواهي ان را پس بگيري بايد قلبش را بشكني!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــــه زود بــــه پـــایـــــان رسیــــدم !! نمـــــیدانـــم راه کــــوتـــاه بــود… یــــــا کــــــــه مــــــن تنــــد دویـــــــــدم…؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهائی یعنی حتی به گوشی هم به بهانه ساعت نگاه نکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها رازِ منی تو را به خدا هم فاش نمی‌کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــکــاس مـــدام ایــن جــمـــلــه را تــکـــرار مـــی کــنـــد… اصـــلا بــرایـــش مـــهـــم نــیـــســـت،کـــه در وجـــودتــ… حــتـــی یـــک بــهــانــه بــرای لــبــخــنـــد نــیـــســـتــــ…