بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسيدم به اون جايي که !!! بايد گفت از يه جايي به بعد ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمایی که تا دو روز پیش “چشم چشم دو آبرو” میکشیدی... واسه ما “خط و نشون” نکش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر برایت بی تاب نمیشوم.. دیگر برایم بی قرار نمیشوی.. سالروز فراموشیمان مبارک...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاره تنم، به تن دیگری رفت عادتم را که میدانی چندشم میشود لباسی که به تن دیگری بوده را بپوشم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستي بگو بينم هنوزم باهاشيا اين بدبختم رفت قاطي داداشيا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلا دوتا چيز آدمو مجبور ميكنه ك دست ب هركاره خطرناكي بزني.... عشق و دلتنگي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كچل شدم چيزي نديدم... چه شد ان دنيايي كه ميگفتي ويران ميكني اگر يك تار مو از سرم كم شود...؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه پر "جرات" میشود! کسی که میفهمد از ته دل دوستش داری......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدرصدایم نکردی... تا آن جانمی که برات کنار گذاشتم گندید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خواب و خیالم ، همش فکرِ اینم ، که دستاتو بازم ، تو دستام ببینم ،  ولی حیف از این خواب ، پَریدم که بازم ، با چشمای کورم ، به راهت بشینم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزي كه فكر ميكردي عاشقتم /ديگري پيشت بود اينو ساده بگم ديگه نميخوادسعي كني برگردي پيشم/روزاست كه بدون تو دلتنگ نميشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم برای من نیستی... اما... دلی که تنگ است این حرف ها را نمی فهمد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره ها که بد نیستن . . . فقط بعضی وقتا،یه جاهایی میان سراغت،که نباید بیان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای باران نبار....... نه چتر دارم........... نه یار......................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــو زنـــدگــــی خیـــلــــی از مـــا ... یــــه شبــــایـــی بــــوده کــــه فقـــــط خــــدا میـــــدونــــه چــــه جــــوری ســـر کـــردیـــــــم تــــا صبــــــح ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخــــــم هــاتــو پنهــــون کُـــن ! اینجــا مـــردم ، زیــادی بـا نـمـــک شدن 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسيدم به اون جايي که !!! بايد گفت از يه جايي به بعد ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمایی که تا دو روز پیش “چشم چشم دو آبرو” میکشیدی... واسه ما “خط و نشون” نکش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر برایت بی تاب نمیشوم.. دیگر برایم بی قرار نمیشوی.. سالروز فراموشیمان مبارک...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاره تنم، به تن دیگری رفت عادتم را که میدانی چندشم میشود لباسی که به تن دیگری بوده را بپوشم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستي بگو بينم هنوزم باهاشيا اين بدبختم رفت قاطي داداشيا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلا دوتا چيز آدمو مجبور ميكنه ك دست ب هركاره خطرناكي بزني.... عشق و دلتنگي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كچل شدم چيزي نديدم... چه شد ان دنيايي كه ميگفتي ويران ميكني اگر يك تار مو از سرم كم شود...؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه پر "جرات" میشود! کسی که میفهمد از ته دل دوستش داری......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدرصدایم نکردی... تا آن جانمی که برات کنار گذاشتم گندید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خواب و خیالم ، همش فکرِ اینم ، که دستاتو بازم ، تو دستام ببینم ،  ولی حیف از این خواب ، پَریدم که بازم ، با چشمای کورم ، به راهت بشینم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزي كه فكر ميكردي عاشقتم /ديگري پيشت بود اينو ساده بگم ديگه نميخوادسعي كني برگردي پيشم/روزاست كه بدون تو دلتنگ نميشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم برای من نیستی... اما... دلی که تنگ است این حرف ها را نمی فهمد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره ها که بد نیستن . . . فقط بعضی وقتا،یه جاهایی میان سراغت،که نباید بیان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای باران نبار....... نه چتر دارم........... نه یار......................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــو زنـــدگــــی خیـــلــــی از مـــا ... یــــه شبــــایـــی بــــوده کــــه فقـــــط خــــدا میـــــدونــــه چــــه جــــوری ســـر کـــردیـــــــم تــــا صبــــــح ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخــــــم هــاتــو پنهــــون کُـــن ! اینجــا مـــردم ، زیــادی بـا نـمـــک شدن