بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض هایم رابه آسمان سپرده ام, خدا به خیرکند باران امشب را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی هرکی دست گذاشتیم روی ما پا گذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونیکه میبینه عشقش واسه یکی دیگه میخنده اما بغض گلوشو قورت میده و اروم زیرلب میگه:بیمعرفت چقد قشنگ میخنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان را باور نکن! هوای بی"تو" سردتر از این حرف هاست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی چه اتفاق غم انگیزیست وقتی تنهاییت سالها از تو بزرگتر باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایــــی خـیلی خوبه اما دو نفریــش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه کار کمی است برای توصیف نداشتنت... دارم به رفتار پرشکوهی شبیه به مرگ فکر میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای ابرها نبارید من دریا را به پایش ریختم برنگشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که خنده بر لبانت میمرد / چون جمعه پاییز دلم میگیرد دیروز به چشمان تو گفتم که برو / امروز دلم بهانه ات میگیرد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا یکی تنها میشه،میگن راهِتو اشتباه رفتی . . . ولی من میگم،کارِ خدا بود که اونو سرِ راهِ من قرار داد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي همه اونايي كه حالشون گرفته ولي مي خندن تا حال بقيه گرفته نشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن "دل به دل راه داره"! پس فکر کنم راهِ ارتباطِ دلِ "من" به دلِ "تو" اختلال پیدا کرده... وگرنه تو الان اینجا بودی...کنــــــارِ من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دقت کردین آدما بدست هم پیر می شن نه به پای هم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی مجبوری بُغضت را با یک مقدار آب فرو بِبَری و بگویی خدا…..بزرگ است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش یا بودی یا از اول نبودی اینکه هستی و کارم نیستی دیوانه ام میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی رفت...! گفت: تو را هم میبرم...! با خوشحالی گفتم: کجا...؟ گفت: از یادم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض هایم رابه آسمان سپرده ام, خدا به خیرکند باران امشب را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی هرکی دست گذاشتیم روی ما پا گذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونیکه میبینه عشقش واسه یکی دیگه میخنده اما بغض گلوشو قورت میده و اروم زیرلب میگه:بیمعرفت چقد قشنگ میخنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان را باور نکن! هوای بی"تو" سردتر از این حرف هاست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی چه اتفاق غم انگیزیست وقتی تنهاییت سالها از تو بزرگتر باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایــــی خـیلی خوبه اما دو نفریــش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه کار کمی است برای توصیف نداشتنت... دارم به رفتار پرشکوهی شبیه به مرگ فکر میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای ابرها نبارید من دریا را به پایش ریختم برنگشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که خنده بر لبانت میمرد / چون جمعه پاییز دلم میگیرد دیروز به چشمان تو گفتم که برو / امروز دلم بهانه ات میگیرد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا یکی تنها میشه،میگن راهِتو اشتباه رفتی . . . ولی من میگم،کارِ خدا بود که اونو سرِ راهِ من قرار داد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي همه اونايي كه حالشون گرفته ولي مي خندن تا حال بقيه گرفته نشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن "دل به دل راه داره"! پس فکر کنم راهِ ارتباطِ دلِ "من" به دلِ "تو" اختلال پیدا کرده... وگرنه تو الان اینجا بودی...کنــــــارِ من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دقت کردین آدما بدست هم پیر می شن نه به پای هم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی مجبوری بُغضت را با یک مقدار آب فرو بِبَری و بگویی خدا…..بزرگ است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش یا بودی یا از اول نبودی اینکه هستی و کارم نیستی دیوانه ام میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی رفت...! گفت: تو را هم میبرم...! با خوشحالی گفتم: کجا...؟ گفت: از یادم