بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که میبارد...... دلم برایت تنگ تر میشود......... راه می افتم... بدون چتر.... من بغض میکنم .....آسمان گریه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حسرتیست .. رد شدن از کنار عابرانی که عطر تو را میزنند ...... اما هیچکدام تو نیستی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو که نیستی من به عکس هایت می نگرم  این همان تنفس مصنـوعی است . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نمی شوی! مثله ماه که با هیچ دستمالی از روی پنجره اتاقم پاک نمی شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بدون من خوش میگذره... عشقم این که ازت خبر ندارم داره داغونم میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــــه دیگـــه یــه وقتایی هوس میکــنه دست خودشو بگیره ببره یــه جایــ دور ولـش کنــه بــه امــــــون خدا...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیا هم باید گفت : من اگه تنها نبودم،از بین این همه کلمه نمیومدم تنهایی رو معنی کنم ک..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی " تنها دردیه ک تنهایی نمیشه باهاش کنار اومد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي مثل آب توي ليوان ترك خورده ميمونه....بخوري،تموم ميشه نخوري،حروم ميشه....از زندگيت لذت ببر...چون در هر صورت تموم ميشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گله نكن!وقتي تو جا خالي ميدي،يكي ديگه بغلش ميكنه تا نخوره زمين....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض میکنم از ترس روزهایی که سهممان از هم فقط یک یادش بخیر باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ای گریه میکرد و میگفت: هیچ کسی با من بازی نمیکنه! تو دلم گفتم: تو بزرگ شو روزگار بازیهای زيادي باهات میکنه!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــــــــــــو چه میفهمی : حـــــــــــــال و روزه کسی را که دیگر هیـــــــــــــــــــــــچ نگاهی دلـــــــــــش را نمیـــــــــــــــلرزاند . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من تنهاییم نیس  درد من اینه که حتی عزیزترین دوستامم نمیتونن  درکم کنن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه می روم نمی رسم نکند من باشم کلاغ هخر غصه ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـمـیـشـه گـفـتـم: بـعـضـی درد و دلـهـا گــوش نـمـیــخـواد آغـــوش مــیـخـواد!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که میبارد...... دلم برایت تنگ تر میشود......... راه می افتم... بدون چتر.... من بغض میکنم .....آسمان گریه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حسرتیست .. رد شدن از کنار عابرانی که عطر تو را میزنند ...... اما هیچکدام تو نیستی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو که نیستی من به عکس هایت می نگرم  این همان تنفس مصنـوعی است . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نمی شوی! مثله ماه که با هیچ دستمالی از روی پنجره اتاقم پاک نمی شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بدون من خوش میگذره... عشقم این که ازت خبر ندارم داره داغونم میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــــه دیگـــه یــه وقتایی هوس میکــنه دست خودشو بگیره ببره یــه جایــ دور ولـش کنــه بــه امــــــون خدا...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیا هم باید گفت : من اگه تنها نبودم،از بین این همه کلمه نمیومدم تنهایی رو معنی کنم ک..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی " تنها دردیه ک تنهایی نمیشه باهاش کنار اومد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي مثل آب توي ليوان ترك خورده ميمونه....بخوري،تموم ميشه نخوري،حروم ميشه....از زندگيت لذت ببر...چون در هر صورت تموم ميشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گله نكن!وقتي تو جا خالي ميدي،يكي ديگه بغلش ميكنه تا نخوره زمين....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض میکنم از ترس روزهایی که سهممان از هم فقط یک یادش بخیر باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ای گریه میکرد و میگفت: هیچ کسی با من بازی نمیکنه! تو دلم گفتم: تو بزرگ شو روزگار بازیهای زيادي باهات میکنه!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــــــــــــو چه میفهمی : حـــــــــــــال و روزه کسی را که دیگر هیـــــــــــــــــــــــچ نگاهی دلـــــــــــش را نمیـــــــــــــــلرزاند . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من تنهاییم نیس  درد من اینه که حتی عزیزترین دوستامم نمیتونن  درکم کنن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه می روم نمی رسم نکند من باشم کلاغ هخر غصه ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـمـیـشـه گـفـتـم: بـعـضـی درد و دلـهـا گــوش نـمـیــخـواد آغـــوش مــیـخـواد!!!