بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت تنهام نزار بدون تو میمیرم کیا از عشقشون این حرفا رو شنیدند و حالا تنهان ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند صبور باش . من صبورم! او را آرام کنید طاقتش تاب شده برای دیگری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام بگیر دلم ..... تنگ نشو برایش .. مگر جمله آخرش را نشنیدی ؟!؟.... ....چیزی بین ما نبوده ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شعر قراربود یک شعر بلند باشد اما ازوقتی یادم می آید توهمیشه خیلی کوتاه آمده ای و رفته ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احـ ــساس خـ ـفگـی دارم ، احـ ـســاس تنهـ ــایـی مـ ــفرط ، افـ ــکارم شـ ــکل یـک بـ ــیمار راشیـ ــتیسمـی ،اعـ ــتراف مـ ــعیار پیدا کـ ــرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣــﻦ ﺑــﺮﻑ ﺭﺍ ﺩﻭﺳـﺖ ﻧــﺪﺍﺭﻡ.... ﭼــﻮﻥ ﻫــﻤـﻪ ﺍﺯ ﺭﺩﭘــﺎﯾــﻢ ﻣـﯽ ﻓــﻬـﻤـﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺍﺯ ﮐـجـاﯼ ﺟــﺎﺩﻩ ﺗـــﻨـﻬــﺎﯾــﻢ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایـــی هایم را هم هدفمند کنند ، راحت میشوم ! این روزها زیــاد به چشم می آیند . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی: همه عشقو زندگیتو پای 1نفر بذاری اما اون به یه بهونه کوچیک تنهات بذاره و بره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر قلمــــرو زندگـــــی من پادشـــــاهی به نــــام تنهایــــی حکــــم رانــــی میکنــــــد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کابوس نمیبینم حقیقت است در چشمات بی ارزش شدم چانه میزنم تا مفت نفروشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کویر سرگذشت دریاست که به آفتاب دل بسته بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکامل خود را در کنار تو بودن احساس میکردم حال عاقل شدنم را دور از تو  بماند که عمرم تمام شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز... تصور قدمهایت... دلم را می لرزاند هنوز... وقتی به تو می اندیشم... از نگاهت فرار می کنم... و فقط یک آه بلند هنوز انگار... دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا کنارم بمان دیگر تجسم خوشبختی خوشبختم نمیکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای زیادی می گذرد از وقتی که قرار شد دیگر عشقت نباشم و عشقم نباشی, اما هنوز اسمت "عشق" من است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــه مـــی کُنـــی بـــاد ؟!؟!؟! عَـــطـــرِ تَنَش را جـــایِ دیگَـــری بـــپـــاش ... ایـــن خـــانـــه خـــودَش ویـــران اســـتـــ ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت تنهام نزار بدون تو میمیرم کیا از عشقشون این حرفا رو شنیدند و حالا تنهان ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند صبور باش . من صبورم! او را آرام کنید طاقتش تاب شده برای دیگری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام بگیر دلم ..... تنگ نشو برایش .. مگر جمله آخرش را نشنیدی ؟!؟.... ....چیزی بین ما نبوده ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شعر قراربود یک شعر بلند باشد اما ازوقتی یادم می آید توهمیشه خیلی کوتاه آمده ای و رفته ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احـ ــساس خـ ـفگـی دارم ، احـ ـســاس تنهـ ــایـی مـ ــفرط ، افـ ــکارم شـ ــکل یـک بـ ــیمار راشیـ ــتیسمـی ،اعـ ــتراف مـ ــعیار پیدا کـ ــرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣــﻦ ﺑــﺮﻑ ﺭﺍ ﺩﻭﺳـﺖ ﻧــﺪﺍﺭﻡ.... ﭼــﻮﻥ ﻫــﻤـﻪ ﺍﺯ ﺭﺩﭘــﺎﯾــﻢ ﻣـﯽ ﻓــﻬـﻤـﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺍﺯ ﮐـجـاﯼ ﺟــﺎﺩﻩ ﺗـــﻨـﻬــﺎﯾــﻢ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایـــی هایم را هم هدفمند کنند ، راحت میشوم ! این روزها زیــاد به چشم می آیند . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی: همه عشقو زندگیتو پای 1نفر بذاری اما اون به یه بهونه کوچیک تنهات بذاره و بره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر قلمــــرو زندگـــــی من پادشـــــاهی به نــــام تنهایــــی حکــــم رانــــی میکنــــــد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کابوس نمیبینم حقیقت است در چشمات بی ارزش شدم چانه میزنم تا مفت نفروشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کویر سرگذشت دریاست که به آفتاب دل بسته بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکامل خود را در کنار تو بودن احساس میکردم حال عاقل شدنم را دور از تو  بماند که عمرم تمام شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز... تصور قدمهایت... دلم را می لرزاند هنوز... وقتی به تو می اندیشم... از نگاهت فرار می کنم... و فقط یک آه بلند هنوز انگار... دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا کنارم بمان دیگر تجسم خوشبختی خوشبختم نمیکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای زیادی می گذرد از وقتی که قرار شد دیگر عشقت نباشم و عشقم نباشی, اما هنوز اسمت "عشق" من است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــه مـــی کُنـــی بـــاد ؟!؟!؟! عَـــطـــرِ تَنَش را جـــایِ دیگَـــری بـــپـــاش ... ایـــن خـــانـــه خـــودَش ویـــران اســـتـــ ...