بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ها میگذرن و تو نیستی این جا نیستی و خاطره هات هنوز باهامه پشت این پنجره ها دلم گرفته از همه فاصله ها دلم گرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ریشه تمام دردهاست چوپان دروغگو را تنهایی دروغگو کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی تمام شد... سک سک... پیدایش کردم... در اغوش دیگری بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکنجه آورترین چیز تودنیا اینه که بااینکه داری نابودمیشی بایه لبخند آرامش بخش به همه بگی من عالیم...!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز با تنهایی مچ انداختم و باختم!‏ نامرد، بدجوری قوی شده. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از امروز زندگی پر.... بیرون رفتن و عشق بازی پر.... دلبری و نگاه زیرکانه پر.... اره من و تو هممم پررر.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــرو...!!! روزگاری می آیــد که برگردی... آن موقع زمان را بــرایت معنا میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهــــایــی یعـــنی: ساعـــت هــا ســـَرت را روی میـــز بگـــذاری، و بیـــن ایـــن همـــه آدمـــ کهــ کنـــارت هســـتند، کســــی حـــتی نگـــوید: "چه مرگت است؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این تنهائی را ... مانده ام که گریه کنم ... ؟ یا ... گریه کنم ... ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصـن هـوا کـه سـرد مـیـشـه یـنـی بـایـد یـکـیـو داشـتـه بـاشـی کـه بـغـلـش کـنـی، وگـرنـه هـوا مـرض نـداره کـه الـکـی سـرد شـه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي يعني من براي من کمم براي ما زياد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهایم در آغوشی مداوا شد که نمیدانستم وقتی ندارمش بزرگرین دردم میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودم که گفتم خدایا حق اون دختره است که باش ازدواج کنه....ولی.... اگه راه داره یه کاری کن با من ازدواج کنه!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دنیاااام , همه چی سرد و دلگیره… تو دنیاااات , همه چی خوب پیش میره…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تـــنـهـایـی را  نــمـی تـوان  تـــنـهـایـی شــکـسـت داد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب ......به خودم قول میدهم که فراموشت کنم .....!!! وقتی عکست را میبینم تورا که نه .... قولم را فراموش می کنم ..........!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ها میگذرن و تو نیستی این جا نیستی و خاطره هات هنوز باهامه پشت این پنجره ها دلم گرفته از همه فاصله ها دلم گرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ریشه تمام دردهاست چوپان دروغگو را تنهایی دروغگو کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی تمام شد... سک سک... پیدایش کردم... در اغوش دیگری بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکنجه آورترین چیز تودنیا اینه که بااینکه داری نابودمیشی بایه لبخند آرامش بخش به همه بگی من عالیم...!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز با تنهایی مچ انداختم و باختم!‏ نامرد، بدجوری قوی شده. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از امروز زندگی پر.... بیرون رفتن و عشق بازی پر.... دلبری و نگاه زیرکانه پر.... اره من و تو هممم پررر.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــرو...!!! روزگاری می آیــد که برگردی... آن موقع زمان را بــرایت معنا میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهــــایــی یعـــنی: ساعـــت هــا ســـَرت را روی میـــز بگـــذاری، و بیـــن ایـــن همـــه آدمـــ کهــ کنـــارت هســـتند، کســــی حـــتی نگـــوید: "چه مرگت است؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این تنهائی را ... مانده ام که گریه کنم ... ؟ یا ... گریه کنم ... ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصـن هـوا کـه سـرد مـیـشـه یـنـی بـایـد یـکـیـو داشـتـه بـاشـی کـه بـغـلـش کـنـی، وگـرنـه هـوا مـرض نـداره کـه الـکـی سـرد شـه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي يعني من براي من کمم براي ما زياد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهایم در آغوشی مداوا شد که نمیدانستم وقتی ندارمش بزرگرین دردم میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودم که گفتم خدایا حق اون دختره است که باش ازدواج کنه....ولی.... اگه راه داره یه کاری کن با من ازدواج کنه!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دنیاااام , همه چی سرد و دلگیره… تو دنیاااات , همه چی خوب پیش میره…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تـــنـهـایـی را  نــمـی تـوان  تـــنـهـایـی شــکـسـت داد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب ......به خودم قول میدهم که فراموشت کنم .....!!! وقتی عکست را میبینم تورا که نه .... قولم را فراموش می کنم ..........!!!