بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهائی یعنی ... دل َم تنگ است ... ، و این چیز ِ عجیبی نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم پیر می شوم، انـــگار جوانی فقط کنار تو معنی داشت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخـــــــــــــــــــــــــــــته...  منطقی باشی در حالی که احســـاســـاتت داره خفــت میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی زمستان هم سردش میشود وقتی لرزش تنم را از سردی حرفها میبیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین چند کلمه برای توصیف حالم کافیست لبخندم درد میکند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عحب دوستیه پاکی دارند کفشها هرکدام گم شود آن یکی برای همیشه آواره میشود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تنهایی" حق کسی است که خیانت میکند!!! اما نصیب کسی میشود که وفادار است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم اونیکه تنهاس گرم نه اینکه نتونس با کسی باشه چون نخواس با هر کسی باشه دقت کن چون نخواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینروزا لبخند زدن آسونتره ...... از اینکه بخوای به همه توضیح بدی چرا حالت خوب نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترســـــــــــم!!! از روزی که برگردی،ولی من به یه غریبه عادت کرده باشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن شب که دلم بي بهانه گرفت گفتم گلايه کنم که صدايم گرفت فهميدم تنها يه کار ميشود بکنم ترکاندن بغضي که گلويم را ميگرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته نتونی قصه تنهاییتو واسه کسی تعریف کنی... فقط و فقط بخاطر اینکه مردم این دوره زمونه ب تنهاییت میخندن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه...چه راحت از سال "کبیسه" حرف میزنند! نمیدانند یک روز بیشتر بدون تو بودن , مرا یک سال پیر میکند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــاموشــی بهانه است... مشترک موردنظر فـــرامــوشــی دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی حق کسی است که خیانت میکند  اما نصیب کسی میشود که وفادار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جاهایی باید از تنهایی ات لذت ببری تادیگران از بازی دادنت لذت نبرند،گاهی تنهایی تقدیر ماست نه ترجیح ما....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهائی یعنی ... دل َم تنگ است ... ، و این چیز ِ عجیبی نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم پیر می شوم، انـــگار جوانی فقط کنار تو معنی داشت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخـــــــــــــــــــــــــــــته...  منطقی باشی در حالی که احســـاســـاتت داره خفــت میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی زمستان هم سردش میشود وقتی لرزش تنم را از سردی حرفها میبیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین چند کلمه برای توصیف حالم کافیست لبخندم درد میکند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عحب دوستیه پاکی دارند کفشها هرکدام گم شود آن یکی برای همیشه آواره میشود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تنهایی" حق کسی است که خیانت میکند!!! اما نصیب کسی میشود که وفادار است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم اونیکه تنهاس گرم نه اینکه نتونس با کسی باشه چون نخواس با هر کسی باشه دقت کن چون نخواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینروزا لبخند زدن آسونتره ...... از اینکه بخوای به همه توضیح بدی چرا حالت خوب نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترســـــــــــم!!! از روزی که برگردی،ولی من به یه غریبه عادت کرده باشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن شب که دلم بي بهانه گرفت گفتم گلايه کنم که صدايم گرفت فهميدم تنها يه کار ميشود بکنم ترکاندن بغضي که گلويم را ميگرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته نتونی قصه تنهاییتو واسه کسی تعریف کنی... فقط و فقط بخاطر اینکه مردم این دوره زمونه ب تنهاییت میخندن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه...چه راحت از سال "کبیسه" حرف میزنند! نمیدانند یک روز بیشتر بدون تو بودن , مرا یک سال پیر میکند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــاموشــی بهانه است... مشترک موردنظر فـــرامــوشــی دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی حق کسی است که خیانت میکند  اما نصیب کسی میشود که وفادار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جاهایی باید از تنهایی ات لذت ببری تادیگران از بازی دادنت لذت نبرند،گاهی تنهایی تقدیر ماست نه ترجیح ما....