بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمات، هیچوقت منو نخواست، اینو میدونم که حرفات همه دروغ بود و اینو میدونی که بری میشم یه روانی یه دیونه که هروزم دقیقا عین دیروزه، ولی ای کاش، فقط یکم، دلت واسه منم بسوزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی که نه اما شادی روح اونایی که یادشون همیشه با ماس و دستشون از دنیا کوتاس ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم فــکر میکنـــــم... فــــکر میکنـــــم... تــــا راهــــی تــــازه بیــــابم! چنــــد وقتــــی ست دیــــوااانگی نکــــرده ام!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باورم نیست که تــو رفتی گل دل نازک بارون باورم نیست تــو نباشی همدم من گلِ گلدون چجوری طاقت بیارم شبای دلواپسی رو تــو ندیدی سوختنم رو تب تند بی کسی رو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوست داشتن هر دو طرف باید خواهان آن باشند... اما برای جدایی... همین که یک نفر بخواهد کافیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در «خوب» بودنت شک نکردم  تو هم در «عزیز» بودنت شک نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پارسال زیر بارون با اون راه میرفتم،اما امسال راه رفتنش را با دیگری زیر بارش اشکهایم دیدم....شاید باران پارسال هم اشکهای دیگری بود......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت را عادت كرده ام اما .... مشكل اينجاست كه به بودنت كنار كسي جز خودم عادت نميكنم .... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شباهتی........تو دل شکسته ای..........من دلشکسته ام............!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابید ... بدون شب بخیر ... شاید میدانست بدون او هیچ کدام از لحظاتم به خیر نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکم که سرازیر میشود دیری نمیپایدکه یخ میزند، عجب سرد است هوای تنهایی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسی تودلمون پانمی گذاشت،کاش اگه پامیگذاشت دلمون روتنها نمیگذاشت،کاش اگه تنها میگذاشت ردپاشو رو دلمون جانمیگذاشت. ای کاش میشد سرنوشت رااز سر نوشت......‏‎ ‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلوت و انزوا و تنهایی، حیرت و رهایی و گمراهی، پوچی و عبث و بیهودگیف بلاهت جهان و بی دلی طبیعت و تکرارهای بی حاصل زندگی همه و همه را پشت سر نهاده ام و رسیده ام به "انتظار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرابه هیچ تملکی جز این نیست.... که همواره دلم... برای *مهربانیت *تنگ میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها همیشه مینوشتم دلنوشته های من حالا دلنوشته نیست یک نصیحت برادرانه دارمن واسه همه یادتون باشه تو رابطه ها فقط خودبینی و خود خواهی همه چیو از هم میپاشونه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران ابرویم را خرید شبیه دختری که گریه نمیکند به خانه برگشتم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمات، هیچوقت منو نخواست، اینو میدونم که حرفات همه دروغ بود و اینو میدونی که بری میشم یه روانی یه دیونه که هروزم دقیقا عین دیروزه، ولی ای کاش، فقط یکم، دلت واسه منم بسوزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی که نه اما شادی روح اونایی که یادشون همیشه با ماس و دستشون از دنیا کوتاس ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم فــکر میکنـــــم... فــــکر میکنـــــم... تــــا راهــــی تــــازه بیــــابم! چنــــد وقتــــی ست دیــــوااانگی نکــــرده ام!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باورم نیست که تــو رفتی گل دل نازک بارون باورم نیست تــو نباشی همدم من گلِ گلدون چجوری طاقت بیارم شبای دلواپسی رو تــو ندیدی سوختنم رو تب تند بی کسی رو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوست داشتن هر دو طرف باید خواهان آن باشند... اما برای جدایی... همین که یک نفر بخواهد کافیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در «خوب» بودنت شک نکردم  تو هم در «عزیز» بودنت شک نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پارسال زیر بارون با اون راه میرفتم،اما امسال راه رفتنش را با دیگری زیر بارش اشکهایم دیدم....شاید باران پارسال هم اشکهای دیگری بود......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت را عادت كرده ام اما .... مشكل اينجاست كه به بودنت كنار كسي جز خودم عادت نميكنم .... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شباهتی........تو دل شکسته ای..........من دلشکسته ام............!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابید ... بدون شب بخیر ... شاید میدانست بدون او هیچ کدام از لحظاتم به خیر نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکم که سرازیر میشود دیری نمیپایدکه یخ میزند، عجب سرد است هوای تنهایی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسی تودلمون پانمی گذاشت،کاش اگه پامیگذاشت دلمون روتنها نمیگذاشت،کاش اگه تنها میگذاشت ردپاشو رو دلمون جانمیگذاشت. ای کاش میشد سرنوشت رااز سر نوشت......‏‎ ‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلوت و انزوا و تنهایی، حیرت و رهایی و گمراهی، پوچی و عبث و بیهودگیف بلاهت جهان و بی دلی طبیعت و تکرارهای بی حاصل زندگی همه و همه را پشت سر نهاده ام و رسیده ام به "انتظار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرابه هیچ تملکی جز این نیست.... که همواره دلم... برای *مهربانیت *تنگ میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها همیشه مینوشتم دلنوشته های من حالا دلنوشته نیست یک نصیحت برادرانه دارمن واسه همه یادتون باشه تو رابطه ها فقط خودبینی و خود خواهی همه چیو از هم میپاشونه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران ابرویم را خرید شبیه دختری که گریه نمیکند به خانه برگشتم