بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنیا آمد تا دختر کسی شود.. ازدواج کرد تا همدم کسی شود.. بچه دار شد تا مادر کسی شود.. برای همه کسی شد... اما خودش بی کس ماند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه مرا دید تو را نفرین کرد و من حواس خدا را پرت کردم که مبادا بشنود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفحه ی آخر شناسنامه مهم نیست گاهی باید در آینه نگاه کنی ، ببینی هنوز زنده ای!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسل "ما" ... با سیگار و دیازپام و کدویین و بروفن بیشتر خوابیده تا با "معشوقش" ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از حرارت چشمانت یخ میزنم و از سرمای نگاهت آتش میگیرم..... مردنگی های تو فیزیک را هم نابود میکند، من را که دیگر "هیچ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﻘﻮﻁ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﭘﺮﯾﺪﻥ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻤﯽﺍﻓﺘﺪ... مردی ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ ﺍﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انتهای بودنم رسیده ام امادیگراشکی ندارم که بریزم پنهان شده ام پشت لبخندی که دردمیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان راباورنکن هوای بی توسردترازاین حرف هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی قشنگ ترین وبی منت ترین حس دنیاست چون برای داشتنش نیازی به هیچکس نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم هم ازبین کارهای دنیادل بستن به دلت بیشتربه دلم می چسبد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یلدایی که کسیو نداشته باشی کنارت باشه و واست فاله حافظ بگیره ویلدا رو بهت تبریک بگه دیگه یلدا نیس... فقط طولانی ترین شبه تنهاییته.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" کـسـی تــنـهـاسـت کـسـی تـوی دلـش تـنـهـاسـت کـسـی تـوی دلـش بـه چـاهـی از شـب رسـیــده ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل شکستن سنگ نمی خواهد دل شکستن نگاهی سرد می خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطر ها بی رحم ترین عنصر زمین اند بی انکه بخواهی میبرنت تا قعر خاطراتی که برای فراموشیشان تا پای غرور جنگیدی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است فراموش کردن کسی که با او همه چیز و همه کس را فراموش میکردم خیلی سخته..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی پسری که عهد کرد پای عهدش موند ولی عشقش نموند سلامتی دختری که مدعی بود تا تهش هست ولی رفتو انگاری فقط یادش هست و سلامتی خودم با اینکه اون دیگه رفته اما چشام اینو نمیفهمه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنیا آمد تا دختر کسی شود.. ازدواج کرد تا همدم کسی شود.. بچه دار شد تا مادر کسی شود.. برای همه کسی شد... اما خودش بی کس ماند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه مرا دید تو را نفرین کرد و من حواس خدا را پرت کردم که مبادا بشنود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفحه ی آخر شناسنامه مهم نیست گاهی باید در آینه نگاه کنی ، ببینی هنوز زنده ای!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسل "ما" ... با سیگار و دیازپام و کدویین و بروفن بیشتر خوابیده تا با "معشوقش" ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از حرارت چشمانت یخ میزنم و از سرمای نگاهت آتش میگیرم..... مردنگی های تو فیزیک را هم نابود میکند، من را که دیگر "هیچ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﻘﻮﻁ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﭘﺮﯾﺪﻥ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻤﯽﺍﻓﺘﺪ... مردی ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ ﺍﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انتهای بودنم رسیده ام امادیگراشکی ندارم که بریزم پنهان شده ام پشت لبخندی که دردمیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان راباورنکن هوای بی توسردترازاین حرف هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی قشنگ ترین وبی منت ترین حس دنیاست چون برای داشتنش نیازی به هیچکس نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم هم ازبین کارهای دنیادل بستن به دلت بیشتربه دلم می چسبد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یلدایی که کسیو نداشته باشی کنارت باشه و واست فاله حافظ بگیره ویلدا رو بهت تبریک بگه دیگه یلدا نیس... فقط طولانی ترین شبه تنهاییته.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" کـسـی تــنـهـاسـت کـسـی تـوی دلـش تـنـهـاسـت کـسـی تـوی دلـش بـه چـاهـی از شـب رسـیــده ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل شکستن سنگ نمی خواهد دل شکستن نگاهی سرد می خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطر ها بی رحم ترین عنصر زمین اند بی انکه بخواهی میبرنت تا قعر خاطراتی که برای فراموشیشان تا پای غرور جنگیدی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است فراموش کردن کسی که با او همه چیز و همه کس را فراموش میکردم خیلی سخته..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی پسری که عهد کرد پای عهدش موند ولی عشقش نموند سلامتی دختری که مدعی بود تا تهش هست ولی رفتو انگاری فقط یادش هست و سلامتی خودم با اینکه اون دیگه رفته اما چشام اینو نمیفهمه