بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم سالها بعد از من می نویسی از حسرت همیشگیت از نبودنی که بودن معنا می گرفت اگر غرورت می گذاشت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشتن ازنبودنت بهم کمک نمیکنه.هیچ چیزی بعد رفتنت بهم کمک نمیکنه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودش که زورم نمی رسید … دلش را زدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده ام شنبه! همه میخواهند از من شروع کنند...!  تـــــــــــــــرک کردن را!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه کسایی که صادقانه و بدون هیچ غروری این جمله رو به زبون میارن : ” خیلی دلم برات تنگ شده “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظاری نداشتم بماند! وقتی که اول همه ی قصه های کودکیش یکی بود یکی نبود! به راوی بگویید بی خیال قصه ی من…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نفهميدم فراموش كردن درد داشت يا فراموش شدن....به هر حال دارم فراموش ميكنم فراموش شدنم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلس وقته دستامو با ي ليوان چاي گرم ميكنيم،تنهايي يعني اين...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا خطايي كرده ام،مرا ببخش،از تو چه پنهان كسي را به اندازه تو دوست دارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یه اتفاق ساده میخواد...یه صدای تلفن...یه شماره ی نا آشنا.!!!!!!با بی میلی جواب بدم و......صدای او......:-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای دهل که هیچ.... صور اسرافیل هم بیدارش نمیکند... بخت بخواب رفته مارا..!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقته فراموش کردم کدوم یکی رو سخت تر میکشم  رنج انتظار یانفس کشیدن را ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشه بیشتر تنهاست چون به هیچکس جز همان آدم فکر نمی کنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه همه روزایی تنگ شده... که منتظر هیچ مخاطب خاصی.. از بین مخاطبای گوشیم نبودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنیاییه من کسی رو نگاه میکنم ک هیچوقت نگاهم نمیکنه¡ کسی هم هست ک نگاهم میکنه و من هیچوقت نگاهش را نمیبینم¡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده از ته "دلــ♥ــ" میخـواهـم... جایـی می فروشـنـد؟! مـن بـه قیـمـتــ باقـی عـمـرم خـریـدارمـ . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم سالها بعد از من می نویسی از حسرت همیشگیت از نبودنی که بودن معنا می گرفت اگر غرورت می گذاشت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشتن ازنبودنت بهم کمک نمیکنه.هیچ چیزی بعد رفتنت بهم کمک نمیکنه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودش که زورم نمی رسید … دلش را زدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده ام شنبه! همه میخواهند از من شروع کنند...!  تـــــــــــــــرک کردن را!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه کسایی که صادقانه و بدون هیچ غروری این جمله رو به زبون میارن : ” خیلی دلم برات تنگ شده “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظاری نداشتم بماند! وقتی که اول همه ی قصه های کودکیش یکی بود یکی نبود! به راوی بگویید بی خیال قصه ی من…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نفهميدم فراموش كردن درد داشت يا فراموش شدن....به هر حال دارم فراموش ميكنم فراموش شدنم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلس وقته دستامو با ي ليوان چاي گرم ميكنيم،تنهايي يعني اين...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا خطايي كرده ام،مرا ببخش،از تو چه پنهان كسي را به اندازه تو دوست دارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یه اتفاق ساده میخواد...یه صدای تلفن...یه شماره ی نا آشنا.!!!!!!با بی میلی جواب بدم و......صدای او......:-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای دهل که هیچ.... صور اسرافیل هم بیدارش نمیکند... بخت بخواب رفته مارا..!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقته فراموش کردم کدوم یکی رو سخت تر میکشم  رنج انتظار یانفس کشیدن را ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشه بیشتر تنهاست چون به هیچکس جز همان آدم فکر نمی کنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه همه روزایی تنگ شده... که منتظر هیچ مخاطب خاصی.. از بین مخاطبای گوشیم نبودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنیاییه من کسی رو نگاه میکنم ک هیچوقت نگاهم نمیکنه¡ کسی هم هست ک نگاهم میکنه و من هیچوقت نگاهش را نمیبینم¡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده از ته "دلــ♥ــ" میخـواهـم... جایـی می فروشـنـد؟! مـن بـه قیـمـتــ باقـی عـمـرم خـریـدارمـ . . .