بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سنگدلترین ادم دنیا هم که باشی یک لحظه، یاد کسی روی قفسه سینه ات سنگینی میکند. َانوقت نفس عمیقی میکشی تا سنگ کوپ نکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته.......... دلت از کسی بگیره که میخوای براش بمیری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خیلی خاص با یاد و خاطره تو زندگی کردن و ترجیح میدم به بودن با خیلیا ... یه ساله نیستی اما هنوز خاطرت خیلی عزیزه ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من نرنج نه مغرورم نه بي احساس. فقط خسته از اعتمادهاي بيجا کاش انسانها درتمام حالت همديگررا درک ميکردند نه ترک...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از فاصله ها که چه ناجوانمردانه برای ما نوشتند جرم را عشق حکم را جدایی مجازات را تنهایی و مدت را یک عمر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر تنهایم... که در این بی کران تنهایی کسی نیست لااقل صندلی را از زیر صندلی ام بکشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ، با کناری ات کنار نمی آیم ! کنار می روم ……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدايـا مـيـگـن بـعـد هـر تـاريـكي يـه روشـنـي مـياد! قـبـول... پـس چـرا زنـدگـي مـن پـر از تـاريـكـيـه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینکه خدا بهم تنهاییو داده هزار بار شکرش میکنم چرا که هر کسی لیاقتشو نداره.."هرکسی ســزاوار پـــاک بــودن نـیســت"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمي ام كرد! ولي مي بخشمش... يادم نبود كاكتوس را نبايد نوازش كرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم عشقشو یادش نمیره ! فقط یاد میگیره راجبش کمتر حرف بزنه بهش کمتر فکر کنه  دلش کمتر تنگ بشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت بسوزه...... من وتنهايي جمعمون جمع ترازتووعشق جديدته.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به گور ببرن این آرزو رو . . . اونایی که توقع دارن،بگم "ازت مـــتـــــــنــــــفـــــــرم"!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی...پزشکان که هیچ حتی مامورین بازیافت هم از قلب شکسته  قطع امید کرده اند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که میخواهی بروی... لطفا قدمهایت را تند تر بردار... دلم را فرستاده ام دنبال نخود سیاه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شب ساكتي است .... انگار هيچ كس در دنيا نيست، يا شايد.... "من" در دنياي كسي نيستم!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سنگدلترین ادم دنیا هم که باشی یک لحظه، یاد کسی روی قفسه سینه ات سنگینی میکند. َانوقت نفس عمیقی میکشی تا سنگ کوپ نکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته.......... دلت از کسی بگیره که میخوای براش بمیری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خیلی خاص با یاد و خاطره تو زندگی کردن و ترجیح میدم به بودن با خیلیا ... یه ساله نیستی اما هنوز خاطرت خیلی عزیزه ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من نرنج نه مغرورم نه بي احساس. فقط خسته از اعتمادهاي بيجا کاش انسانها درتمام حالت همديگررا درک ميکردند نه ترک...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از فاصله ها که چه ناجوانمردانه برای ما نوشتند جرم را عشق حکم را جدایی مجازات را تنهایی و مدت را یک عمر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر تنهایم... که در این بی کران تنهایی کسی نیست لااقل صندلی را از زیر صندلی ام بکشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ، با کناری ات کنار نمی آیم ! کنار می روم ……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدايـا مـيـگـن بـعـد هـر تـاريـكي يـه روشـنـي مـياد! قـبـول... پـس چـرا زنـدگـي مـن پـر از تـاريـكـيـه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینکه خدا بهم تنهاییو داده هزار بار شکرش میکنم چرا که هر کسی لیاقتشو نداره.."هرکسی ســزاوار پـــاک بــودن نـیســت"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمي ام كرد! ولي مي بخشمش... يادم نبود كاكتوس را نبايد نوازش كرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم عشقشو یادش نمیره ! فقط یاد میگیره راجبش کمتر حرف بزنه بهش کمتر فکر کنه  دلش کمتر تنگ بشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت بسوزه...... من وتنهايي جمعمون جمع ترازتووعشق جديدته.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به گور ببرن این آرزو رو . . . اونایی که توقع دارن،بگم "ازت مـــتـــــــنــــــفـــــــرم"!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی...پزشکان که هیچ حتی مامورین بازیافت هم از قلب شکسته  قطع امید کرده اند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که میخواهی بروی... لطفا قدمهایت را تند تر بردار... دلم را فرستاده ام دنبال نخود سیاه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شب ساكتي است .... انگار هيچ كس در دنيا نيست، يا شايد.... "من" در دنياي كسي نيستم!!!