بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دسـتـهایم خــالی انــد... جــای خـالی دسـت تـو را هیـچـکس بـرایـم پر نمیکند... راسـت میگـفت شاملــو : "دستـهای خـالی را بایـد بر سـر کوبـید"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که رفتی... هر دو به یک احساس رسیدیم.... تو به "فراغت"...  من به "فراقت"...!! یک حرف تفاوت که مهم نیست.....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقیقا زمانیکه وقتش نبود من دلگیر شدم  تو دلت گیر شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو تا گریه یاری کن، حریص امن آغوشم منو بشناس، که از یاد همه دنیا فراموشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای یه حرف،دلم برای یه اس ام اس،دلم برای یه زنگ،دلم برای یه حرف قشنگ،دلم برای اس ام اس دردت بجونم تنگ شده... ای کاش بودی...دلم خیلی تنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته می شود : زندگی ... ، خوانده می شود : تنهائی ...  و معنای آن مرگ است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــــی دونی!؟ ﺍﺯ ﻳـﻪ ﺟـﺎﻳـﯽ ﺑـﻪ ﺑـﻌـﺪ ... !!! ﻧـﻪ ﺍﻳنکــــــــﻪ ﻓـــــﺎﻳـﺪﻩ ﻧـﺪﺍﺷـﺘﻪ ﺑـﺎشـــــﻪ ﻫﺎ ، ﻧـﻪ !!! فقــــــط دیگـــه ﺍﺭﺯﺷﺶ ﻭ ﻧـﺪﺍﺭﻩ ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما را به ابهت این زمستان سوگند در برف آهسته گام بردارید شاید… شاید چشمی پشیمان رد پایم را دنبال میکند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیر شدم... بسکه "سرد و گرم" روزگار را چشیدم....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.......بهترین ها مال من است .... ......وتو بهترین ها نبوده ای.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـــعــنــت بـــہ בنــیــایــے ڪــہ آבم هـــایــش از مــتــرســڪـ هــم بــے احساس تـــرنــב…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تکلیف سنگینی است بلا تکلیفی وقتی نمیدانم دارمت یا ندارمت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارمش از بند تا بلند از دست تادعا ازصبرتاخدا حتی اگر همه بگوینداز ان من نیست........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داغ دلم داره تازه می شه خاطره هات یادم نمی ره  می ترسم این بار ببینمت دوباره دستاتو بگیرم داغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ دلم داره تازه میشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا بدجوری بغضم میگیره ...بعضی وقتا بیچاره حسم میمیره...بعضی وقتا تنهایی گریم میگیره.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر قلهّ ی ِ دلتنگی نشسته ام ... ، در قعر ِ تنهائی ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دسـتـهایم خــالی انــد... جــای خـالی دسـت تـو را هیـچـکس بـرایـم پر نمیکند... راسـت میگـفت شاملــو : "دستـهای خـالی را بایـد بر سـر کوبـید"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که رفتی... هر دو به یک احساس رسیدیم.... تو به "فراغت"...  من به "فراقت"...!! یک حرف تفاوت که مهم نیست.....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقیقا زمانیکه وقتش نبود من دلگیر شدم  تو دلت گیر شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو تا گریه یاری کن، حریص امن آغوشم منو بشناس، که از یاد همه دنیا فراموشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای یه حرف،دلم برای یه اس ام اس،دلم برای یه زنگ،دلم برای یه حرف قشنگ،دلم برای اس ام اس دردت بجونم تنگ شده... ای کاش بودی...دلم خیلی تنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته می شود : زندگی ... ، خوانده می شود : تنهائی ...  و معنای آن مرگ است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــــی دونی!؟ ﺍﺯ ﻳـﻪ ﺟـﺎﻳـﯽ ﺑـﻪ ﺑـﻌـﺪ ... !!! ﻧـﻪ ﺍﻳنکــــــــﻪ ﻓـــــﺎﻳـﺪﻩ ﻧـﺪﺍﺷـﺘﻪ ﺑـﺎشـــــﻪ ﻫﺎ ، ﻧـﻪ !!! فقــــــط دیگـــه ﺍﺭﺯﺷﺶ ﻭ ﻧـﺪﺍﺭﻩ ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما را به ابهت این زمستان سوگند در برف آهسته گام بردارید شاید… شاید چشمی پشیمان رد پایم را دنبال میکند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیر شدم... بسکه "سرد و گرم" روزگار را چشیدم....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.......بهترین ها مال من است .... ......وتو بهترین ها نبوده ای.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـــعــنــت بـــہ בنــیــایــے ڪــہ آבم هـــایــش از مــتــرســڪـ هــم بــے احساس تـــرنــב…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تکلیف سنگینی است بلا تکلیفی وقتی نمیدانم دارمت یا ندارمت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارمش از بند تا بلند از دست تادعا ازصبرتاخدا حتی اگر همه بگوینداز ان من نیست........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داغ دلم داره تازه می شه خاطره هات یادم نمی ره  می ترسم این بار ببینمت دوباره دستاتو بگیرم داغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ دلم داره تازه میشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا بدجوری بغضم میگیره ...بعضی وقتا بیچاره حسم میمیره...بعضی وقتا تنهایی گریم میگیره.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر قلهّ ی ِ دلتنگی نشسته ام ... ، در قعر ِ تنهائی ...