بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نمیاد... ولی دوست دارم واسه اینکه بفهمی چی کشیدم... به اندازه اشکام اشک بریزی..!!1

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی همون اندازه که تودوسش داری اون نمیخوادت وخردت میکنه  ولی بازمیگی.........هی قربونش برم عزیزه خودمه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ها وقـتی تمام می شوند که یکـی از آنها بفـهمد دیگری خیلی بیشتر از او دوستش دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـَـجــازی هـَسـتـیـمــ ، اَمــــــــا دِلـِــمـــان مـَــجــازی نـیـسـتــ ؛ مــی شــکــنــد .... حــَـواســتـــ بــه تــایــپ کـردنــت بـاشــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هميشه خارج از قسمت من هستي ..... حتي اگر تمام آنچه را كه از خودم كسر كردم را جمع كنم و مقسوم عليه تمام تنهايي هايم كنم باز هم جواب تو ميشوي در "خارج قسمت من"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام بر گونه هایم میلغزد تاوان بی فکری های دیروزم کاش بیهوده نمی تاختم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی میرسد روزی که روی همین صفحه بنویسم  امد که بماند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد! وقتی میرود،همه میگویند دوستت نداشت. وتو نمیتوانی به همه ثابت کنی که هرشب ... باعاشقانه هایش خوابت میکرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت بماند... تو یادگار روز هایی هستی که فراموش میشود نه تکرار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای ‏
کاش ‏
نیمه گمشده ‏
هرکس ‏
روی ‏
پیشانی ‏
فردمشخص ‏
می ‏
شدتااین ‏
همه ‏
انسان ‏
دردتنهایی ‏
نداشته ‏
باشد‏↳‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگــه بــه دُعــــــاس !!! مــن زيـــاد دُعـــــا کـَـردَم .... اونــقــــــد کــه .....  ديـگــــه دارمـــــ اعــتـِقـادَمــــــو بــِهـش از دَســت میدم.... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن گــــاه کــــه تنهــــایی تــــو را مــــی آزارد، بــــه خاطـــــر بیــــاور کــــه خـــــداوند، بهتـــــرین های دنیــــا را... تنهــــا آفــــریده اســـت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــه بـــعـــضـــیــــام بــــایـــــد گـــفـــت: تــــو نـــمـــیــــخــــواد آدم بـــــزرگـــــی بـــــاشــــی فــــقــــط "آدم" بــــــاش بــــــســـــه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی رقیب من اینجا اشک ریختم و تو آنجا خندیدی. من مردم از دلتنگی و تو در آغوش او آرام گرفتی. من نفس کم اوردم و او تو را با نفس هایش گرم کرد. من مردم ... من مردم....من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــه وقـــتـــایــی بـــه جــایــی مـیــرســی کــه دیــگــه نـمــیـتـونی کنـار عـشـقــت بــمــونــی....فـقــط بــایـد بـا خـاطـراتـشـ زنـدگـی کـنـی...... هــمــیــنـو بـسـ..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهنم دنیا گرفتارم.. تنها دلخوشی ام این است که… شبها زیر پای مادرم می خوابم…!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نمیاد... ولی دوست دارم واسه اینکه بفهمی چی کشیدم... به اندازه اشکام اشک بریزی..!!1

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی همون اندازه که تودوسش داری اون نمیخوادت وخردت میکنه  ولی بازمیگی.........هی قربونش برم عزیزه خودمه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ها وقـتی تمام می شوند که یکـی از آنها بفـهمد دیگری خیلی بیشتر از او دوستش دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـَـجــازی هـَسـتـیـمــ ، اَمــــــــا دِلـِــمـــان مـَــجــازی نـیـسـتــ ؛ مــی شــکــنــد .... حــَـواســتـــ بــه تــایــپ کـردنــت بـاشــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هميشه خارج از قسمت من هستي ..... حتي اگر تمام آنچه را كه از خودم كسر كردم را جمع كنم و مقسوم عليه تمام تنهايي هايم كنم باز هم جواب تو ميشوي در "خارج قسمت من"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام بر گونه هایم میلغزد تاوان بی فکری های دیروزم کاش بیهوده نمی تاختم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی میرسد روزی که روی همین صفحه بنویسم  امد که بماند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد! وقتی میرود،همه میگویند دوستت نداشت. وتو نمیتوانی به همه ثابت کنی که هرشب ... باعاشقانه هایش خوابت میکرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت بماند... تو یادگار روز هایی هستی که فراموش میشود نه تکرار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای ‏
کاش ‏
نیمه گمشده ‏
هرکس ‏
روی ‏
پیشانی ‏
فردمشخص ‏
می ‏
شدتااین ‏
همه ‏
انسان ‏
دردتنهایی ‏
نداشته ‏
باشد‏↳‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگــه بــه دُعــــــاس !!! مــن زيـــاد دُعـــــا کـَـردَم .... اونــقــــــد کــه .....  ديـگــــه دارمـــــ اعــتـِقـادَمــــــو بــِهـش از دَســت میدم.... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن گــــاه کــــه تنهــــایی تــــو را مــــی آزارد، بــــه خاطـــــر بیــــاور کــــه خـــــداوند، بهتـــــرین های دنیــــا را... تنهــــا آفــــریده اســـت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــه بـــعـــضـــیــــام بــــایـــــد گـــفـــت: تــــو نـــمـــیــــخــــواد آدم بـــــزرگـــــی بـــــاشــــی فــــقــــط "آدم" بــــــاش بــــــســـــه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی رقیب من اینجا اشک ریختم و تو آنجا خندیدی. من مردم از دلتنگی و تو در آغوش او آرام گرفتی. من نفس کم اوردم و او تو را با نفس هایش گرم کرد. من مردم ... من مردم....من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــه وقـــتـــایــی بـــه جــایــی مـیــرســی کــه دیــگــه نـمــیـتـونی کنـار عـشـقــت بــمــونــی....فـقــط بــایـد بـا خـاطـراتـشـ زنـدگـی کـنـی...... هــمــیــنـو بـسـ..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهنم دنیا گرفتارم.. تنها دلخوشی ام این است که… شبها زیر پای مادرم می خوابم…!!!