بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن گلبرگ مغرورم نمی میرم ز بی آبی ولی بی دوست میمیرم در این مرداب تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وصال در عشق بس چه دارد حیرانی من نگویم رسیدم به وصال اما دیده ام ناله ی عاشقی در تنهایی گریان سخن می گفت می کرد حق حق و بی تابی ای کاش می شد اینگونه عاشق شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرو تنهام نزار با درد و غم هام اگه چه دلخوری از خیلی حرفام به قرآنی که از سایش گذشتم به مرگ هر دوتامون خیلی تنهام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی و دل تنگی هایتان را پیش فروش نکنید فصلش که برسد به قیمت می خرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفای اشک را نازم که در شب های تنهایی گشاید بغض هایی را که پنهان در گلو دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حسرت دیدار تو ام گفتم تا بدانی از من تا تو صد سال راه است و جدایی حال شب است و غم و تنهایی افسوس که نیست برایمان هیچ راه وصالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قطره اشک نشان دل شکستگی است هر سکوت نشان تنهایی است هر لبخند نشان مهربانی است هر پیام نشانی از دل تنگی من برای تو است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس ویرانیم را حس نکرد وسعت تنهایی ا م را حس نکرد در میان خنده های تلخ من گریه پنهانیم را حس نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد غریبیست تنهایی و بی کسی امان از دلی که دلبر ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آسمان دنیا هر کسی ستاره ای دارد چرا وقتی نوبت ماست آسمان جایی ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه باور کردم اینو که باید تنها بمونم تا دم لحظهء مردن شعر تنهایی بخونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا مثل مرغان آشفته هجرت کنیم افق را به مهمانی پونه دعوت کنیم بیا مثل پروانه های غریب نیاز به مهتاب شب های تنهایی عادت کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب من پنجره ای بی فردا روز من قصه ی تنهایی ما مانده بر خاک و اسیر ساحل ماهی ام ، ماهی دور از دریا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم نامه ی خاموش برایم بفرست از حرف پرم گوش برایم بفرست دارم خفه می شوم در این تنهایی لطفا کمی آغوش برایم بفرست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلندترین شاخه ی درخت یک واژه را خیلی خوب می فهمد و آن هم تنهاییست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من تو باش نه برای اینکه در این دنیای بزرگ تنها نباشم تو باش تا در دنیای بزرگ تنهایی ام تنهاترین باشی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن گلبرگ مغرورم نمی میرم ز بی آبی ولی بی دوست میمیرم در این مرداب تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وصال در عشق بس چه دارد حیرانی من نگویم رسیدم به وصال اما دیده ام ناله ی عاشقی در تنهایی گریان سخن می گفت می کرد حق حق و بی تابی ای کاش می شد اینگونه عاشق شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرو تنهام نزار با درد و غم هام اگه چه دلخوری از خیلی حرفام به قرآنی که از سایش گذشتم به مرگ هر دوتامون خیلی تنهام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی و دل تنگی هایتان را پیش فروش نکنید فصلش که برسد به قیمت می خرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفای اشک را نازم که در شب های تنهایی گشاید بغض هایی را که پنهان در گلو دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حسرت دیدار تو ام گفتم تا بدانی از من تا تو صد سال راه است و جدایی حال شب است و غم و تنهایی افسوس که نیست برایمان هیچ راه وصالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قطره اشک نشان دل شکستگی است هر سکوت نشان تنهایی است هر لبخند نشان مهربانی است هر پیام نشانی از دل تنگی من برای تو است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس ویرانیم را حس نکرد وسعت تنهایی ا م را حس نکرد در میان خنده های تلخ من گریه پنهانیم را حس نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد غریبیست تنهایی و بی کسی امان از دلی که دلبر ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آسمان دنیا هر کسی ستاره ای دارد چرا وقتی نوبت ماست آسمان جایی ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه باور کردم اینو که باید تنها بمونم تا دم لحظهء مردن شعر تنهایی بخونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا مثل مرغان آشفته هجرت کنیم افق را به مهمانی پونه دعوت کنیم بیا مثل پروانه های غریب نیاز به مهتاب شب های تنهایی عادت کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب من پنجره ای بی فردا روز من قصه ی تنهایی ما مانده بر خاک و اسیر ساحل ماهی ام ، ماهی دور از دریا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم نامه ی خاموش برایم بفرست از حرف پرم گوش برایم بفرست دارم خفه می شوم در این تنهایی لطفا کمی آغوش برایم بفرست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلندترین شاخه ی درخت یک واژه را خیلی خوب می فهمد و آن هم تنهاییست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من تو باش نه برای اینکه در این دنیای بزرگ تنها نباشم تو باش تا در دنیای بزرگ تنهایی ام تنهاترین باشی