بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که تمام راه را امدم ......وقتی که تاتو هیچ نمانده بود......چقدر دیر یادش امد خداکه ما قسمت هم نبودیم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه راحت زیر چترم آمدی و چه شاد بودم من اما وقتی گفتی خداحافظ،برایم سخت بود باور اینکه  بودنت به خاطر باران بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتی خاک بر می دارم شاید این همان نیمه ی گمشده من باشد که خدا یادش رفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا دو نفرس... بلند میشیم که آماده بشیم بریم بیرون برای قدم زدن تو کوچه ها من و تنهاییمو میگم...آخه تنهاییم دیگه برای خودش کسی شده نمی تونم ازش جدا بشم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگفت خیالت "تخت" وفادارم....ومن چه ساده لوحانه ارخیالم "تختی"ساختم برای عشق بازیش بادیگری....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمای تنها آدمای سختگیری نیستن, فقط آدم "سخت" گیر میارن....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها دلم می گیرد از سکوتی که پا برجاست در اطراف... چه فرقی دارد یلدا باشد یا نه!!! من در طولانی ترین شب ها نیز تنها هستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــن چیــــزهای ســــاده را دوســــت دارم کتــــاب را...تنهــــایی را... یـــا بـــودن بـــا کســــی کــــه تــــو را مــــی فهمــــد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق سوء تفاهمي است بين دو احمق كه با يك ببخشيد تمام ميشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردها درمن همانند گرگ پیری است! خسته ازجنگهای پی درپی، درگوشه ای از غاری نشسته" وزخمهای خود را میلیسد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‎کاش دوستت دارم ھایم را باور میکردے...‏ ببین الان ھم تو اذیتے ھم من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یاد … از دست … از حال … از رو … از بین … به خودت که می آیی می بینی رفته ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میـــــشنوی؟؟؟؟ دیگر صدای نفسم نمی آید...!! به دار کشیده مرا بغض نبودنت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط اونی که کشیده می فهمه درد بی درمون ایدز و سرطان و ... نیست: درد بی درمون یعنی عاشقشی اما حتی تا حالا بهش نگفتی چقد دوستش داری چون میدونی اون مال یه کس دیگه ست ولی محکومی به زندگی تا ابد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حسرتی است ... رد شدن از کنار عابرانی که عطراورامیزنند امااونیستند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا اجازه من دلم... بسته به زنجیرِ غمت... نگاه نکن به جرمِ من... نگاه بکن به کَرمِت...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که تمام راه را امدم ......وقتی که تاتو هیچ نمانده بود......چقدر دیر یادش امد خداکه ما قسمت هم نبودیم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه راحت زیر چترم آمدی و چه شاد بودم من اما وقتی گفتی خداحافظ،برایم سخت بود باور اینکه  بودنت به خاطر باران بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتی خاک بر می دارم شاید این همان نیمه ی گمشده من باشد که خدا یادش رفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا دو نفرس... بلند میشیم که آماده بشیم بریم بیرون برای قدم زدن تو کوچه ها من و تنهاییمو میگم...آخه تنهاییم دیگه برای خودش کسی شده نمی تونم ازش جدا بشم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگفت خیالت "تخت" وفادارم....ومن چه ساده لوحانه ارخیالم "تختی"ساختم برای عشق بازیش بادیگری....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمای تنها آدمای سختگیری نیستن, فقط آدم "سخت" گیر میارن....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها دلم می گیرد از سکوتی که پا برجاست در اطراف... چه فرقی دارد یلدا باشد یا نه!!! من در طولانی ترین شب ها نیز تنها هستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــن چیــــزهای ســــاده را دوســــت دارم کتــــاب را...تنهــــایی را... یـــا بـــودن بـــا کســــی کــــه تــــو را مــــی فهمــــد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق سوء تفاهمي است بين دو احمق كه با يك ببخشيد تمام ميشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردها درمن همانند گرگ پیری است! خسته ازجنگهای پی درپی، درگوشه ای از غاری نشسته" وزخمهای خود را میلیسد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‎کاش دوستت دارم ھایم را باور میکردے...‏ ببین الان ھم تو اذیتے ھم من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یاد … از دست … از حال … از رو … از بین … به خودت که می آیی می بینی رفته ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میـــــشنوی؟؟؟؟ دیگر صدای نفسم نمی آید...!! به دار کشیده مرا بغض نبودنت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط اونی که کشیده می فهمه درد بی درمون ایدز و سرطان و ... نیست: درد بی درمون یعنی عاشقشی اما حتی تا حالا بهش نگفتی چقد دوستش داری چون میدونی اون مال یه کس دیگه ست ولی محکومی به زندگی تا ابد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حسرتی است ... رد شدن از کنار عابرانی که عطراورامیزنند امااونیستند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا اجازه من دلم... بسته به زنجیرِ غمت... نگاه نکن به جرمِ من... نگاه بکن به کَرمِت...