بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نمیشه از دوست داشتن کسی دست برداشت حتی وقتی ازش دلخوری....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمش گرم , باران را میگویم به شانه ام زد و گفت: خسته شدی امروز را تو استراحت کن من به جایت می بارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگـــــــــــاه کــــــه انتظـــــارت پایـــــان میـــــــابــــــد ؛ نـــــــــــرو ... " وفــــــــــــا " از اینجــــــا آغــــاز میشــــــــــود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیارو باید دستشونو بوسید . . . از اول میگن:ببین!!!!فقط یه دوستیِ ساده س . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دروغ گفتن تلخ نیست….! بهم بگو دوسم داری…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﮑﻦ … ﻣﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺷﯿﺎﺕ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﭼﻮﻥ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﯼ ﺧﻮﺵ ﺑﻮﺩﯼ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز در خیابان کودکی مرا دیوانه صدا زد نگاهی به خود انداختم دیدم لباس کهنه به تن دارم کفشی پاره بر پا راست است گوی دیوانه ام دیوانه ای که اواره است رو به راهی که رفته ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیرم از این دنیا وبازیهایش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دردهایم" دراغوشی مداوا شد،که ندانستم.....، وقتی نیست بزرگترین "دردم"میشود....:-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت رفتی ولی عشقت نرفته ... من عاشق ترشدم هفته به هفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت زيباست....... ببين اگر خودت بودي چه غوغايي ميشد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــب کـــه میشـــود نبـــودن هایت را زیـــر بالشـــم میگـــذارم و شجـــاعت خـــود را زیـــر ســـوال می بـــرم! دوام می آورم تـــا فـــردا؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزا حالـــــم اونـــقد خرابــــه اونقـــد دلتنــــگم که اگـــــــه ... خـــــــدا هـــم بگــه باهــــات قهـــــرم ميـــگم : هرطــــور راحــــتي :((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت بزرگیست میان کسی که تنها مانده با کسی که تنهایی رو "انتخاب‏"‏ کرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتــرس عشق مــن  بـُــرو..... نگــران هیچ چیـز نبــاش  من به هیچــکس نخواهـم گفت که مــردانه پای تمــام نامـــردیهایت  ایستــــادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن” دستـــــم بــــه جـــایی بنــــد نبــــود ”او” دلــــش!...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نمیشه از دوست داشتن کسی دست برداشت حتی وقتی ازش دلخوری....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمش گرم , باران را میگویم به شانه ام زد و گفت: خسته شدی امروز را تو استراحت کن من به جایت می بارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگـــــــــــاه کــــــه انتظـــــارت پایـــــان میـــــــابــــــد ؛ نـــــــــــرو ... " وفــــــــــــا " از اینجــــــا آغــــاز میشــــــــــود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیارو باید دستشونو بوسید . . . از اول میگن:ببین!!!!فقط یه دوستیِ ساده س . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دروغ گفتن تلخ نیست….! بهم بگو دوسم داری…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﮑﻦ … ﻣﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺷﯿﺎﺕ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﭼﻮﻥ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﯼ ﺧﻮﺵ ﺑﻮﺩﯼ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز در خیابان کودکی مرا دیوانه صدا زد نگاهی به خود انداختم دیدم لباس کهنه به تن دارم کفشی پاره بر پا راست است گوی دیوانه ام دیوانه ای که اواره است رو به راهی که رفته ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیرم از این دنیا وبازیهایش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دردهایم" دراغوشی مداوا شد،که ندانستم.....، وقتی نیست بزرگترین "دردم"میشود....:-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت رفتی ولی عشقت نرفته ... من عاشق ترشدم هفته به هفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت زيباست....... ببين اگر خودت بودي چه غوغايي ميشد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــب کـــه میشـــود نبـــودن هایت را زیـــر بالشـــم میگـــذارم و شجـــاعت خـــود را زیـــر ســـوال می بـــرم! دوام می آورم تـــا فـــردا؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزا حالـــــم اونـــقد خرابــــه اونقـــد دلتنــــگم که اگـــــــه ... خـــــــدا هـــم بگــه باهــــات قهـــــرم ميـــگم : هرطــــور راحــــتي :((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت بزرگیست میان کسی که تنها مانده با کسی که تنهایی رو "انتخاب‏"‏ کرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتــرس عشق مــن  بـُــرو..... نگــران هیچ چیـز نبــاش  من به هیچــکس نخواهـم گفت که مــردانه پای تمــام نامـــردیهایت  ایستــــادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن” دستـــــم بــــه جـــایی بنــــد نبــــود ”او” دلــــش!...