بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که مـــــا را در زمستـــــــــان دیده ای با پشـــــــــت خـــــــــم... . ایـــــــــن زمستـــــــــان را نبیــــــن مـــاهم بهـــاری داشتیـــــــــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــــقـدر "سنـــگـیـن " اســتــــ ! تـکلـــیـف ِ زنـــــدگــی ، بـــی تـــــــو . . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را شکستی...دلت را شکستم... تو آیینه...من سنگ خارا شکستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبر ز موی سپیدم گمان به عمر دراز جوان ز حادثه ای پیر می شود گاهی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي چشمانم "نماز باران"بخوان… بغض كرده …بارانيست… اما نمي بارد……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو انديشيدن را عادتي ساخته ام بهر تنهايي خويش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک انقدر دستهایت را باز نکن  کسی در آغوشت نمیگیرد "ایستادگی" همیشه تنهایی دارد... بزن بسلامتی هرکی که ایستادگی تو مرامشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز رد پای رفتنت را بازسازی میکنم تا خیال کنم مدت زیادی نیست رفته ای!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر بزرگ تنهایی مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن که حتی تو دریا نمیشه غرقش کرد >:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــاد آورده را بـــــاد میــــبـــرد ... درســـتـــ ولــــی ... تـــو که بـــا پـــای خودتــــ آمــــده بـــــودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی اشکهایی ک وقتی بهشون فک میکنی،بازم اشک میریزی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سردی آدمها احساسم یخ زده است. پا روی احساسم بگذارید لیز می خورید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم و یه جای خالی و این فکر پُرم ، انقدر فشار رومه که شاید سکته کنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــنــهــايـــي را بــايــســتــي بــا خـــط بـــريــل مــيــنــوشــتـنـد. شـنـيـدن كــافـــي نــيــســت بــايــســـتــي لـمــسش كــنــي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالیت را آنقدر با چشمانم آب خواهم داد تا در کنارم سبز شوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از بي نوايي نيم روي زرد غم بي كسي رخم كرده زرد حافظ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که مـــــا را در زمستـــــــــان دیده ای با پشـــــــــت خـــــــــم... . ایـــــــــن زمستـــــــــان را نبیــــــن مـــاهم بهـــاری داشتیـــــــــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــــقـدر "سنـــگـیـن " اســتــــ ! تـکلـــیـف ِ زنـــــدگــی ، بـــی تـــــــو . . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را شکستی...دلت را شکستم... تو آیینه...من سنگ خارا شکستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبر ز موی سپیدم گمان به عمر دراز جوان ز حادثه ای پیر می شود گاهی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي چشمانم "نماز باران"بخوان… بغض كرده …بارانيست… اما نمي بارد……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو انديشيدن را عادتي ساخته ام بهر تنهايي خويش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک انقدر دستهایت را باز نکن  کسی در آغوشت نمیگیرد "ایستادگی" همیشه تنهایی دارد... بزن بسلامتی هرکی که ایستادگی تو مرامشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز رد پای رفتنت را بازسازی میکنم تا خیال کنم مدت زیادی نیست رفته ای!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر بزرگ تنهایی مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن که حتی تو دریا نمیشه غرقش کرد >:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــاد آورده را بـــــاد میــــبـــرد ... درســـتـــ ولــــی ... تـــو که بـــا پـــای خودتــــ آمــــده بـــــودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی اشکهایی ک وقتی بهشون فک میکنی،بازم اشک میریزی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سردی آدمها احساسم یخ زده است. پا روی احساسم بگذارید لیز می خورید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم و یه جای خالی و این فکر پُرم ، انقدر فشار رومه که شاید سکته کنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــنــهــايـــي را بــايــســتــي بــا خـــط بـــريــل مــيــنــوشــتـنـد. شـنـيـدن كــافـــي نــيــســت بــايــســـتــي لـمــسش كــنــي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالیت را آنقدر با چشمانم آب خواهم داد تا در کنارم سبز شوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از بي نوايي نيم روي زرد غم بي كسي رخم كرده زرد حافظ