بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عشق به من خیانت کردی/ دل دادم و تو رد امانت کردی/ رفتی و چه آسوده ز من دل کندی/ هر دو قلمت خرد اگر برگردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو دست شب ماندم ... حتی خواب هم مرا نمیبرد ... بی تو مدت هاست خوش نمیگذرد؛ فقط میگذرد ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غمگينانه مي پيچد درون كوچه قلبم صداي تو...كه صدايم ميزدي:خانومم..........:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــهـــــره هــــایـــــت را از یــــــاد بــــــبـــــر... ایـــــنـــــجـــــا دلــــــی اســـــت کــــه بـــــرای آرامــــشــــت دســـــت بــه "آســـــمـــــــان" دارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی که تنهایی و بی کسی با من آشنا کرده حس غمو ببین داغ دوری از آغوش تو به زانو درآورده احساسمو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم از عادت شدن یه آدم تکراری شدن چقد بده آدم تازگیشو از دست بده و تبدیل ب عادت شه خو همینجوری ک ب بودنش عادت میکنی ب نبودنشم عادت میکنی!!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـپاســــگذارم خـــداي مـــن خنــــــده را بـــــراي دهـــــان او او را بـــه خاطـــــر مــــن ومــــرا به نــــــيت گـــــم شـــدن آفريـــدي"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و باز هم سه نقطه های بی پایان من ... یــــــــکی ازم پــــــــــــرسید منبع نوشته هایت کجاست؟؟؟ گفــــــــتم زیاد دور نیســت؛ یــــــــک وجبی بـــــــغضم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی مثل کوفتگی تصادفه اولش بدنت گرمه حالیت نیست ولی یه دفعه دردش شروع میشه و تازه میفهمی چی به سرت اومده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گمان می کردم رفتنت ممکن نیست رفتنت ممکن شد… باورش ممکن نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب از جایی شروع میشه ک چشاشو میبنده..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل .....!این کلمه ی کوچک ..... گاهی به بزرگی یک دنیابرایش تنگ میشود......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف آدم ها ... که شدن اسباب بازیه دنیا ... که یه وقت دنیا حوصلش سر نره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگویند مغرور است..!! من از صرف احساساتم .. برای هرکسی وحشت دارم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهکار یا بی گناه فرقی نمی کند زن که باشی سنگسارت میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیستی زانوهایم را به آغوش میگیرم تا همه بدانند آغوشم جای هر کسی نیست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عشق به من خیانت کردی/ دل دادم و تو رد امانت کردی/ رفتی و چه آسوده ز من دل کندی/ هر دو قلمت خرد اگر برگردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو دست شب ماندم ... حتی خواب هم مرا نمیبرد ... بی تو مدت هاست خوش نمیگذرد؛ فقط میگذرد ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غمگينانه مي پيچد درون كوچه قلبم صداي تو...كه صدايم ميزدي:خانومم..........:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــهـــــره هــــایـــــت را از یــــــاد بــــــبـــــر... ایـــــنـــــجـــــا دلــــــی اســـــت کــــه بـــــرای آرامــــشــــت دســـــت بــه "آســـــمـــــــان" دارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی که تنهایی و بی کسی با من آشنا کرده حس غمو ببین داغ دوری از آغوش تو به زانو درآورده احساسمو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم از عادت شدن یه آدم تکراری شدن چقد بده آدم تازگیشو از دست بده و تبدیل ب عادت شه خو همینجوری ک ب بودنش عادت میکنی ب نبودنشم عادت میکنی!!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـپاســــگذارم خـــداي مـــن خنــــــده را بـــــراي دهـــــان او او را بـــه خاطـــــر مــــن ومــــرا به نــــــيت گـــــم شـــدن آفريـــدي"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و باز هم سه نقطه های بی پایان من ... یــــــــکی ازم پــــــــــــرسید منبع نوشته هایت کجاست؟؟؟ گفــــــــتم زیاد دور نیســت؛ یــــــــک وجبی بـــــــغضم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی مثل کوفتگی تصادفه اولش بدنت گرمه حالیت نیست ولی یه دفعه دردش شروع میشه و تازه میفهمی چی به سرت اومده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گمان می کردم رفتنت ممکن نیست رفتنت ممکن شد… باورش ممکن نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب از جایی شروع میشه ک چشاشو میبنده..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل .....!این کلمه ی کوچک ..... گاهی به بزرگی یک دنیابرایش تنگ میشود......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف آدم ها ... که شدن اسباب بازیه دنیا ... که یه وقت دنیا حوصلش سر نره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگویند مغرور است..!! من از صرف احساساتم .. برای هرکسی وحشت دارم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهکار یا بی گناه فرقی نمی کند زن که باشی سنگسارت میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیستی زانوهایم را به آغوش میگیرم تا همه بدانند آغوشم جای هر کسی نیست...